Menuoverzicht

Raak aan in het beginscherm als u de menu's weer wilt geven.

Menu Papier

Rapporten

Netwerk/Poorten

1 Wordt alleen weergegeven als er een draadloze kaart is geïnstalleerd.

2 Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk of Netwerk <x>.

Standaardbron

Papierformaat/-soort

U-lader configureren

Ander formaat

Papierstructuur

Papier laden

Aangepaste soorten

Aangepaste namen

Aangepaste scanformaten

Aangepaste ladenamen

Instelling Universal

Lade-instelling

Pagina met menu-instellingen

Apparaatstatistieken

Pagina met netwerkinstellingen

Configuratiepagina netwerk <x>.

Draadloze-configuratiepagina1

Lijst snelkoppelingen

Faxtaaklog

Kieslog faxnummers

Kopieersnelkoppelingen

E-mailsnelkoppelingen

Faxsnelkoppelingen

FTP-snelkoppelingen

Profielenlijst

NetWare installatiepagina

Lettertypen afdrukken

Directory afdrukken

Voorbeeld afdrukken

Activarapport

Actieve NIC

Standaardnetwerk2

Instellingen SMTP

Standaard-USB


Beveiliging

Instellingen

Help

Beveiligingsinstellingen bewerken

Overige beveiligingsinstellingen

Beveiligd afdrukken

Schijf wissen

Logbestand beveiligingscontrole

Datum en tijd instellen

Algemene instellingen

Kopieerinstellingen

Faxinstellingen

E-mailinstellingen

FTP-instellingen

Menu Flashstation

Afdrukinstellingen

Alle handleidingen afdrukken

Handleiding kopiëren

Handleiding e-mailen

Handleiding faxen

Handleiding FTP

Informatie

Handleiding afdrukstoringen

Handleiding supplies