Printerberichten

Er is een fout opgetreden met het flashstation. Verwijder het station en plaats het opnieuw.

Probeer een van de volgende oplossingen:

Wijzig <invoerbron> in <naam aangepaste soort>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Wijzig <invoerbron> in <naam aangepaste soort>, plaats <afdrukstand>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Wijzig <invoerbron> in <aangepaste tekenreeks>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Wijzig <invoerbron> in <aangepaste tekenreeks>, plaats <afdrukstand>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Vervang <invoerbron> door <formaat>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Wijzig <invoerbron> in <formaat>, plaats <afdrukstand>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Vervang <invoerbron> door <soort> <formaat>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Wijzig <invoerbron> in <soort> <formaat> plaats <afdrukstand>

U kunt de huidige papierbron wijzigen voor de rest van de afdruktaak. De opgemaakte pagina wordt dan afgedrukt op het papier dat in de geselecteerde lade is geladen. Hierdoor kunnen tekstfragmenten of afbeeldingen worden bijgesneden. Probeer een van de volgende oplossingen:

Controleer <invoerbron> papiergeleiders

De <invoerbron> verwijst naar de universeellader. De printer kan het formaat van het papier niet bepalen.

Probeer een van de volgende oplossingen:

Controleer <invoerbron>, afdrukstand of geleiders

De printer weet niet welk papierformaat in een lade is geplaatst vanwege een onjuiste instelling van de afdrukstand of omdat de ladegeleiders niet juist geplaatst.

Probeer een van de volgende oplossingen:

Sluit klep <x>

Sluit de aangegeven klep.

Sluit klep <x>

Sluit de aangegeven klep. Het bericht wordt dan gewist.

Sluit gebied H

Sluit de aangegeven klep. Het bericht wordt dan gewist.

Schijf corrupt

De printer heeft geprobeerd om een beschadigde vaste schijf te herstellen, maar de vaste schijf kon niet worden gerepareerd. De vaste schijf moet opnieuw worden geformatteerd.

Druk op Reformat disk (Schijf opnieuw formatteren) om de vaste schijf opnieuw te formatteren en het bericht te wissen.

Opmerking: Als u de schijf opnieuw formatteert, worden alle momenteel opgeslagen bestanden van de schijf verwijderd.

Leeg perforatiebak

Leeg de perforatiebak en plaats deze weer terug in de finisher. Wacht tot het bericht is verdwenen.

Weblinkserver is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Er is een fout opgetreden op de Weblinkserver of de server is niet correct geconfigureerd. Raak Doorgaan aan om het bericht te wissen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Schijf vol - Scantaak geannuleerd

De scantaak is geannuleerd of gestopt vanwege onvoldoende ruimte op de vaste schijf van de printer.

Druk op Continue (Doorgaan) om het bericht te wissen.

Faxgeheugen vol

Er is onvoldoende geheugen om de faxtaak te verzenden.

Druk op Continue (Doorgaan) om het bericht te wissen.

Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

De printer bevindt zich in de faxservermodus, maar de instellingen van de faxserver zijn niet voltooid.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Naam faxstation is niet ingesteld

De naam van het faxstation is niet ingevoerd. Het verzenden en ontvangen van faxen is uitgeschakeld tot de fax correct is geconfigureerd.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Nummer faxstation is niet ingesteld

Het nummer van het faxstation is niet ingevoerd. Het verzenden en ontvangen van faxen is uitgeschakeld tot de fax correct is geconfigureerd.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats invoerlade <x>

Schuif de aangegeven lade volledig in de printer.

Vul <bron> met <x>

<bron> is een lade of lader en <x> is een papiersoort of -formaat.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Vul <invoerbron> met <naam aangepaste soort>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Vul <invoerbron> met <aangepaste tekenreeks>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Vul <invoerbron> met <soort> <formaat>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Vul <invoerbron> met <formaat>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Vul handm. invoer met <x>

<x> is een papiersoort of -formaat

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Handinvoer vullen met <naam aangepaste soort>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Vul handinvoer met <aangepaste tekenreeks>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Handinvoer vullen met <formaat>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Handinvoer vullen met <soort> <formaat>

Probeer een van de volgende oplossingen:

Nietjes laden [G5, G11, G12]

Probeer een van de volgende oplossingen:

Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken

Er is onvoldoende geheugen om de faxtaak af te drukken.

Druk op Continue (Doorgaan) om het bericht te wissen zonder af te drukken. Nadat de printer opnieuw is opgestart, zal worden geprobeerd faxen in de wachtrij af te drukken.

Verwijder papier uit <naam gekoppelde ladenset>

Verwijder het papier uit de aangegeven lade. De printer detecteert automatisch dat het papier is verwijderd en gaat door met afdrukken.

Raak Continue (Doorgaan) aan als het bericht niet wordt gewist nadat u het papier hebt verwijderd.

Verwijder papier uit alle uitvoerladen

Verwijder het papier uit alle uitvoerladen. De printer detecteert automatisch dat het papier is verwijderd en gaat door met afdrukken.

Raak Continue (Doorgaan) aan als het bericht niet wordt gewist nadat u het papier hebt verwijderd.

Verwijder papier uit uitvoerlade <x>

Verwijder het papier uit de aangegeven lade. De printer detecteert automatisch dat het papier is verwijderd en gaat door met afdrukken.

Raak Continue (Doorgaan) aan als het bericht niet wordt gewist nadat u het papier hebt verwijderd.

Verwijder papier uit standaarduitvoerlade

Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade.

Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start.

Een of meer berichten waarvoor een scantaak werd onderbroken, worden nu gewist. Plaats de originele documenten weer in de scanner om de scantaak opnieuw te starten.

Probeer een van de volgende oplossingen:

Plaats laatst gescande pagina en vastgelopen originelen terug bij opnieuw starten taak.

Een of meer berichten waarvoor een scantaak werd onderbroken, worden nu gewist. Plaats de originele documenten weer in de scanner om de scantaak opnieuw te starten.

Probeer een van de volgende oplossingen:

Wachttaken herstellen?

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats vastgelopen originelen terug bij opnieuw starten taak.

Een of meer berichten waarvoor een scantaak werd onderbroken, worden nu gewist. Plaats de originele documenten weer in de scanner om de scantaak opnieuw te starten.

Probeer een van de volgende oplossingen:

Scandocument te lang

Het aantal pagina's van de scantaak is hoger dan het maximumaantal. Raak Taak annuleren aan om het bericht te wissen.

Klep ADI-scanner is open

De klep van de ADI is open. Het bericht wordt gewist wanneer de klep wordt gesloten.

Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner

Verwijder alle originele documenten uit de scanner.

Klep voor toegang tot scannerstoring open

Sluit de onderste klep van de automatische documentinvoer om het bericht te wissen.

Serieel <x>

De printer wordt aangesloten via een seriële kabel. De seriële poort is de actieve communicatieverbinding.

Sommige taken in wacht zijn niet hersteld

Raak Continue (Doorgaan) aan om de aangegeven taak te verwijderen.

Opmerking: Sommige wachttaken worden niet hersteld. Deze blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.

30 Onjuist gevuld,vervang cartridge

Verwijder de inktcartridge en installeer vervolgens een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

31.yy Vervang defecte of ontbrekende cartridge

De opgegeven tonercartridge ontbreekt of functioneert niet goed.

Probeer een van de volgende opties:

32. Artikelnummer cartridge wordt niet ondersteund door apparaat

Verwijder de inktcartridge en installeer vervolgens een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

34 Papier te kort

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

34 Foute media, controleer papiergeleiders <bron>

Probeer een van de volgende oplossingen:

35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

37 Onvoldoende geheugen voor sorteren

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

37 Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd

De printer heeft enkele wachttaken verwijderd om de huidige taken te kunnen verwerken.

Druk op Continue (Doorgaan) om het bericht te wissen.

37 Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld

De printer kon enkele of alle vertrouwelijke of in de wachtrij geplaatste taken op de vaste schijf niet herstellen.

Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat Doorgaan wordt weergegeven en druk vervolgens op om het bericht te wissen.

38 Geheugen vol

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

39 Pagina is te complex. Bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

50 PPDS-lettertypefout

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

51 Flash beschadigd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

52 Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

53 Flash niet geformatteerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

54 Netwerk <x> softwarefout

<x> is het nummer van de netwerkverbinding.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

54 Fout in seriële poort, optie sleuf <x>

<x> is het nummer van de seriële optie.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

54 Softwarefout in standaardnetwerk

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

55 Niet-ondersteunde optie in sleuf <x>

<x> is een sleuf op de systeemkaart van de printer.

Probeer een van de volgende oplossingen:

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de niet-ondersteunde optiekaart van de systeemkaart van de printer.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

56 Parallelle poort <x> uitgeschakeld

<x> is het nummer van de parallelle poort.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

56 Seriële poort <x> uitgeschakeld

<x> is het nummer van de seriële poort.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

56 Standaard USB-poort uitgeschakeld

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

56 USB-poort <x> uitgeschakeld

<x> is het nummer van de USB-poort.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

57 Configuratie gewijzigd, sommige wachttaken zijn niet hersteld

Sinds het ogenblik dat de taken op de vaste schijf van de printer zijn opgeslagen, is er iets in de printer veranderd waardoor de wachttaken ongeldig zijn. Mogelijke wijzigingen:

Raak Continue (Doorgaan) aan om het bericht te wissen.

58 Te veel laden geplaatst

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de extra laden.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

58 Te veel schijven geïnstalleerd

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de extra schijven.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

58 Te veel flashopties geïnstalleerd

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder het flashgeheugen dat u niet gebruikt.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

58 Te veel laden geplaatst

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de extra laden.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

61 Verwijder defecte schijf

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

62 Disk full (62 Schijf vol)

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

63 Schijf niet geformatteerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.

80 Gebruikelijk onderhoud vereist

De printer heeft geregeld onderhoud nodig. Bestel een onderhoudskit. Deze bevat alle onderdelen die u nodig hebt om de grijprollen, de laadrol, de overdrachtsrol en het verhittingsstation te vervangen.

84 Plaats fotoconductor

Plaats de aangegeven fotoconductor om het bericht te wissen.

84 Fotoconductor bijna leeg

 1. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag tot Doorgaan wordt weergegeven en druk op .

 2. Bestel direct een nieuwe fotoconductor. Wanneer de afdrukkwaliteit afneemt, installeert u een nieuwe fotoconductor.

84 Vervang fotoconductor

De printer kan pas weer pagina's afdrukken nadat de fotoconductor is vervangen.

Vervang de aangegeven fotoconductor.

84 Fotoconductor wijkt af

Er is een ongeschikte fotoconductoreenheid in het apparaat geïnstalleerd. Vervang de fotoconductor.

88 Cartridge is bijna leeg

De toner is bijna op. Vervang de tonercartridge en druk op Continue (Doorgaan) om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

88 Vervang de cartridge om door te gaan

Vervang de tonercartridge.

298.01 Scanner ontbreekt - kabel losgekoppeld

De scanner is niet gedetecteerd. Controleer of de scanner goed is aangesloten.

1565 Emulatiefout, laad emulatieoptie

Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden. Vervolgens wordt de geladen emulator op de firmwarekaart uitgeschakeld.

U kunt dit verhelpen door de juiste emulatorversie te laden vanaf de website van Lexmark op www.lexmark.com.