Menu Netwerk/poorten

Actieve ntw.interf.kaart, menu

Menu-item

Beschrijving

Actieve ntw.interf.kaart

Automatisch

<lijst met beschikbare netwerkkaarten>

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele netwerkkaart is geïnstalleerd.

Menu's Standaardnetwerk of Netwerk <x>

Opmerking: in dit menu verschijnen alleen actieve poorten. Alle inactieve poorten worden weggelaten.

Menu-item

Beschrijving

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet.
 • De printer gebruikt in dat geval PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet.
 • Als de instelling Uit is, gebruikt de printer PCL-emulatie als de PCL-SmartSwitch staat ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Auto

Uit

Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol

Opmerkingen:

 • Auto is de standaardinstelling.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Netwerkbuffer

Auto

3K tot <maximaal toegestane grootte>

Hiermee stelt u de grootte van de netwerkinvoerbuffer in.

Opmerkingen:

 • Auto is de standaardinstelling.
 • De waarde kan in stappen van 1-K worden gewijzigd.
 • De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit.
 • Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallelle buffer, de seriebuffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Taken in buffer

Uit

Aan

Auto

Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden taken in de buffer op de vaste schijf van de printer opgeslagen. Deze menuselectie wordt alleen weergegeven als er een onbeschadigde geformatteerde schijf is geïnstalleerd.
 • In de instelling Automatisch worden afdruktaken alleen in de buffer opgeslagen als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Mac binair PS

Auto

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh

Opmerkingen:

 • Auto is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die gebruikmaken van het standaardprotocol.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
Standaardnetwerkinstallatie

Netwerkkaart

TCP/IP

IPv6

AppleTalk

NetWare

LexLink

Installatie ntwrk <x>

Rapporten of netwerkrapporten

Netwerkkaart

TCP/IP

IPv6

Draadloos

AppleTalk

NetWare

LexLink

Stelt printerinstellingen in voor taken die via een netwerkpoort worden verstuurd

Opmerking: het menu Draadloos wordt alleen weergegeven wanneer de printer met een draadloos netwerk is verbonden.


Menu Standaard-USB

Menu-item

Beschrijving

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet.
 • Wanneer de instelling Uit is, gebruikt de printer PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet.
 • Wanneer de instelling Uit is, gebruikt de printer PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Auto

Uit

Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol

Opmerkingen:

 • Auto is de standaardinstelling.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
USB-buffer

Auto

Uitgeschakeld

3K tot <maximaal toegestane grootte>

Hiermee stelt u de grootte van de USB-invoerbuffer in

Opmerkingen:

 • Auto is de standaardinstelling.
 • Met de instelling Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
 • De waarde van de grootte van de USB-buffer kan in stappen van 1-K worden aangepast.
 • De maximumgrootte die is toegestaan, hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit.
 • Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de grootte van de parallelle, seriële en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Taken in buffer

Uit

Aan

Auto

Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat ze worden afgedrukt

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden taken in de buffer op de vaste schijf van de printer opgeslagen.
 • In de instelling Automatisch worden afdruktaken alleen in de buffer opgeslagen als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Mac binair PS

Auto

Uit

Aan

Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh

Opmerkingen:

 • Auto is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die gebruikmaken van het standaardprotocol.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
USB met ENA

ENA-adres

ENA-netmasker

ENA-gateway

Hiermee stelt u het netwerkadres, het netmasker of de gateway-informatie in voor een externe afdrukserver die via een USB-kabel op de printer is aangesloten.

Opmerking: dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.


Menu Beheerrapporten

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten >Standaardnetwerk of Netwerk <x> >Inst Std-Net of Netwerk <x> Instell. >Rapporten of Netwerkrapporten

Menu-item

Beschrijving

Instellingenpagina afdrukken
Pagina Netware-instellingen afdrukken

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de huidige netwerkinstellingen

Opmerkingen:

 • De instellingenpagina bevat informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.
 • Het menu-item NetWare-install.pag. wordt alleen weergegeven op modellen die NetWare ondersteunen en bevat informatie over NetWare-instellingen.

Menu Netwerkkaart

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten >Standaardnetwerk of Netwerk <x> >Inst Std-Net of Netwerk <x> Instell. >Netwerkkaart

Menu-item

Beschrijving

Kaartstatus weergeven

Aangesloten

Verbinding verbroken

Hiermee kunt u de verbindingsstatus van de netwerkkaart bekijken

Kaartsnelheid weergeven

Hiermee kunt u de snelheid van een actieve netwerkkaart bekijken

Netwerkadres

UAA

LAA

Hiermee kunt u de netwerkadressen bekijken

Job Timeout (Time-out taak)

0-225 seconden

Hiermee stelt u in na hoeveel seconden een vanaf het netwerk opgegeven afdruktaak kan worden geannuleerd.

Opmerkingen:

 • 90 seconden is de standaardinstelling.
 • Bij een instellingswaarde van 0 wordt de time-out uitgeschakeld.
 • Als er een waarde tussen 1 en 9 wordt geselecteerd, wordt de instelling als 10 opgeslagen.
Voorblad

Uit

Uit

Hiermee kunt u een voorblad afdrukken op de printer

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.


Menu TCP/IP

Gebruik de volgende menu-items om de TCP/IP-gegevens te bekijken of in te stellen.

Opmerking: dit menu is alleen beschikbaar voor netwerkmodellen of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/Poorten >Standaardnetwerk of Netwerk <x> >Std Netwerkinstallatie of Installatie ntwrk <x> >TCP/IP

Menu-item

Beschrijving

Inschakelen

Aan

Uit

Activeert TCP/IP

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Hostnaam weergeven

Hiermee wordt de huidige TCP/IP-hostnaam weergegeven

Opmerking: deze kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

IP-adres

Hiermee kunt u het huidige TCP/IP-adres weergeven of wijzigen

Opmerking: als u handmatig het IP-adres wijzigt, worden DHCP inschakelen en Automatisch IP-adres inschakelen op Uit gezet. Tevens worden BOOTP inschakelen en RARP inschakelen ingesteld op Uit op systemen die BOOTP en RARP ondersteunen.

Netmasker

Hiermee kunt u het huidige TCP/IP-netmasker weergeven of wijzigen

Gateway

Hiermee kunt u de huidige TCP/IP-gateway weergeven of wijzigen

DHCP inschakelen

Aan

Uit

Hiermee wordt de instelling voor het toewijzen van DHCP-adres en -parameters opgegeven

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

RARP inschakelen

Aan

Uit

Hiermee wordt de instelling voor het toewijzen van het RARP-adres opgegeven

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

BOOTP inschakelen

Aan

Uit

Hiermee wordt de instelling voor het toewijzen van het BOOTP-adres opgegeven

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

AutoIP inschakelen

Ja

Nee

Hiermee wordt de instelling voor Configuratieloze netwerken opgegeven

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

FTP/TFTP inschakelen

Ja

Nee

Hiermee wordt de ingebouwde FTP-server ingeschakeld, waarmee u bestanden naar de printer kunt verzenden via het File Transfer Protocol.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

HTTP-server inschakelen

Ja

Nee

Hiermee wordt de ingebouwde webserver (Embedded Web Server) ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, kan de printer op afstand worden bewaakt en beheerd met behulp van een webbrowser.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

DNS-serveradres

Hiermee kunt u het huidige DNS-serveradres weergeven of wijzigen

DDNS/MDNS inschakelen

Hiermee kunt u het huidige DDNS/MDNS-serveradres weergeven of wijzigen

WINS-serveradres

Hiermee kunt u het huidige WINS-serveradres weergeven of wijzigen


IPv6 menu

Gebruik de volgende menu-items om de IPv6 (Internet Protocol versie 6)-gegevens te bekijken of in te stellen.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar voor netwerkmodellen of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Network/Ports (Netwerk/poorten) >Standard Network (Standaardnetwerk) of Network <x> (Netwerk <x>) >Std Network Setup (Std.netwerkconfiguratie) of Net <x> Setup (Net <x>-configuratie) >IPv6

Menu-item

Beschrijving

IPv6 inschakelen

Uit

Uit

Hiermee schakelt u IPv6 op de printer in.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Automatische configuratie

Uit

Uit

Hiermee stelt u in of de netwerkadapter de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Hostnaam weergeven
Adres weergeven
Routeradres weergeven

Hiermee kunt u de huidige instelling bekijken

Opmerking: deze instellingen kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Schakel DHCPv6 in

Uit

Uit

Hiermee schakelt u DHCPv6 op de printer in.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.


Menu Draadloos

Gebruik de volgende menu-items om de instellingen van de draadloze interne afdrukserver te bekijken of te configureren.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op modellen die zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten >Netwerk < x> >Netwerk <x> Instell. >Draadloos

Menu-item

Beschrijving

Netwerkmodus

Infrastructuur

Ad hoc

Hiermee geeft u de netwerkmodus op

Opmerkingen:

 • In de modus Infrastructuur kan de printer toegang krijgen tot een netwerk via een toegangspunt.
 • Ad hoc is de standaardinstelling. In de modus Ad hoc wordt de printer geconfigureerd voor direct draadloos netwerkgebruik tussen de printer en een computer.
Compatibiliteit

802.11n

802.11b/g

802.11b/g/n

Hiermee wordt de standaard voor draadloos netwerkgebruik voor het draadloze netwerk opgegeven

Netwerk kiezen

<lijst met beschikbare netwerken>

Hiermee selecteert u een beschikbaar netwerk voor de printer

Signaalsterkte weergeven

Hiermee kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding bekijken

Beveiligingsmodus weergeven

Hiermee kunt u de coderingsmethode voor de draadloze verbinding bekijken "Uitgeschakeld" geeft aan dat het draadloze netwerk niet is gecodeerd.


Menu AppleTalk

Dit menu is beschikbaar via het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/Poorten >Standaardnetwerk of Netwerk <x> >Std Netwerkinstallatie of Installatie ntwrk <x> >AppleTalk

Menu-item

Beschrijving

Inschakelen

Ja

Nee

Hiermee wordt AppleTalk-ondersteuning geactiveerd

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

Naam weergeven

Hiermee wordt de toegewezen AppleTalk-naam weergegeven.

Opmerking: de naam kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Adres weergeven

Hiermee wordt het toegewezen AppleTalk-adres weergegeven.

Opmerking: het adres kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Zone instellen

<lijst met op het netwerk beschikbare zones>

Hiermee wordt een lijst met AppleTalk-zones weergegeven die op het netwerk beschikbaar zijn.

Opmerking: de standaardinstelling is de standaardzone voor het netwerk. Als geen standaardzone beschikbaar is, wordt de zone die is gemarkeerd met een * gebruikt als standaard.


Menu NetWare

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten >Standaardnetwerk of Netwerk <x> >Inst Std-Net of Netwerk <x> Instell. >NetWare

Menu-item

Beschrijving

Inschakelen

Yes

Nee

Hiermee wordt NetWare-ondersteuning geactiveerd

Opmerking: No (Nee) is de standaardinstelling.

Aanmeldingsnaam weergeven

Hiermee kunt u de toegewezen NetWare-aanmeldingsnaam bekijken

Opmerking: Deze kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Afdrukmodus

Hiermee kunt u de toegewezen NetWare-afdrukmodus bekijken

Opmerking: Deze kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Netwerknummer

Hiermee kunt u de toegewezen NetWare-netwerknummer bekijken

Opmerking: Deze kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

SAP-kaders selecteren

Ethernet 802.2

Ethernet 802,3

Ethernet Type II

Ethernet SNAP

Hiermee schakelt u de frametype-instelling voor Ethernet in

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling voor alle menu-items.

Packet Burst

Yes

Nee

Hiermee wordt het netwerkverkeer beperkt door de overdracht en ontvangstbevestiging van meerdere gegevenspakketten van en naar de NetWare-server toe te staan.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

NSQ/GSQ-modus

Yes

Nee

Hiermee geeft u de waarde voor de NSQ/GSQ-modus op

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.


Menu LexLink

Dit menu is beschikbaar vanuit het menu Netwerk/poorten:

Netwerk/poorten >Standaardnetwerk of Netwerk <x> >Inst Std-Net of Netwerk <x> Instell. >Menu LexLink

Menu-item

Beschrijving

Inschakelen

Uit

Uit

Hiermee wordt LexLink-ondersteuning geactiveerd

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Bijnaam weergeven

Hiermee kunt u de toegewezen LexLink-bijnaam bekijken

Opmerking: De LexLink-bijnaam kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.


Menu SMTP-instellingen

In het volgende menu kunt u de SMTP-server configureren.

Menu-item

Omschrijving

Primaire SMTP-gateway
Primaire SMTP-gatewaypoort
Secundaire SMTP-gateway
Secundaire SMTP-gatewaypoort

Hiermee kunt u de gegevens voor de SMTP-serverpoort opgeven.

Opmerking: "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.

SMTP-timeout

5–30

Hiermee kunt u het aantal seconden opgeven waarna de server een poging de e-mail te verzenden beëindigt.

Opmerking: 30 seconden is de standaardinstelling.

Antwoordadres
SSL gebruiken

Disabled (Uitgeschakeld)

Onderhandelen

Vereist

Hiermee geeft u de servergegevens op. Dit is een vereist item.

Opmerkingen:

 • Het berichtvak mag maximaal 512 tekens bevatten.
 • Uitgeschakeld is de standaardinstelling SSL gebruiken.
Verificatie SMTP-server

Geen verificatie vereist

Aanmelden/Normaal

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Hiermee kunt u opgeven welk type verificatie voor de gebruiker is vereist om te kunnen scannen naar e-mail.

Opmerking: “Geen verifcatie vereist” is de standaardinstelling.

Door het apparaat geïnitieerde e-mail

Geen

SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Door de gebruiker geïnitieerde e-mail

Geen

SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Gebruikersnaam en wachtwoord voor de sessie gebruiken

E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken

Gebruiker vragen

Gebruikersnaam apparaat
Wachtwoord apparaat
Kerberos 5 Realm
NTLM-domein

Hiermee geeft u de servergegevens op.

Opmerkingen:

 • Het berichtvak mag maximaal 512 tekens bevatten.
 • Geen is de standaardinstelling voor e-mail die door het apparaat of de gebruiker is geïnitieerd.