Problemen met accessoires oplossen

Optie functioneert niet goed of helemaal niet meer nadat deze is geïnstalleerd

Hierna volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

Stel de printer in op de beginwaarden.

Schakel de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en schakel de printer weer in.


Controleer of de optie is verbonden met de printer.

  1. Schakel de printer uit.

  2. Koppel de printer los van het stopcontact.

  3. Controleer de verbinding tussen de optie en de printer.


Controleer of de optie is geïnstalleerd.

Druk een pagina met menu-instellingen af om te controleren of de optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde opties. Als de optie niet voorkomt in de lijst, installeert u die opnieuw.


Zorg ervoor dat de optie beschikbaar is in het printerstuurprogramma

Het kan nodig zijn om de optie handmatig toe te voegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma voor meer informatie.


Controleer of de optie is geselecteerd.

Selecteer de optie in het programma dat u gebruikt. Mac OS 9-gebruikers moeten ervoor zorgen dat de printer is ingesteld in de Kiezer.

Problemen met de papierlade

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of het papier juist is geplaatst

  1. Open de papierlade.

  2. Controleer op vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier.

  3. Zorg dat de papiergeleiders tegen de randen van het papier zijn geplaatst.

  4. Zorg dat de papierlade goed sluit.


Stel de printer opnieuw in

Zet de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en zet de printer weer aan.


Controleer of de papierlade correct is geïnstalleerd.

Als de papierlade wel voorkomt op de pagina met menu-instellingen, maar het papier vastloopt rond het punt waar het de lade in- of uitgaat, is de lade mogelijk niet goed geïnstalleerd. Installeer de papierlade opnieuw. Raadpleeg de bij de papierlade geleverde documentatie over de hardware-installatie voor meer informatie of ga naar http://support.lexmark.com om het instructievel voor de papierlade weer te geven.

Problemen met de lader voor 2000 vel oplossen

Probeer een van de volgende oplossingen:

De liftlade werkt niet correct


De papierinvoerrollen draaien niet, zodat het papier niet wordt doorgevoerd.


Het papier loopt telkens vast in de lader

Geheugenkaart

Controleer of de geheugenkaart goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Flashgeheugenkaart

Controleer of de flashgeheugenkaart goed is bevestigd op de systeemkaart van de printer.

Vaste schijf met adapter

Controleer of de vaste schijf goed is aangesloten op de systeemkaart van de printer.

Internal Solutions Port

Als de Lexmark Internal Solutions Port (ISP) niet correct werkt, kunt u deze mogelijke oplossingen uitproberen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de ISP-verbindingen


Controleer de kabel.

Controleer of de juiste kabel wordt gebruikt en of deze goed is aangesloten.


Controleer of de netwerksoftware juist is geconfigureerd.

Klik op Handleiding netwerken op de cd Software en documentatie voor informatie over het installeren van software voor afdrukken via een netwerk.

Interne afdrukserver

Als de interne afdrukserver niet goed werkt, zijn dit mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

Controleer de verbindingen van de afdrukserver.


Controleer of de netwerksoftware juist is geconfigureerd.

Klik op Additional (Extra) op de cd Software en Documentatie en selecteer de koppeling Networking Guide (Handleiding netwerken) onder Publications on this CD (Documentatie op deze cd) voor meer informatie over het installeren van software voor afdrukken via een netwerk.

USB-/parallelle interfacekaart

De USB-/parallelle interfacekaartaansluitingen controleren: