Menu Papier

Menu Standaardbron

Menu-item

Beschrijving

Standaardbron

Lade <x>

U-lader

Handinvoer

Envelop (handinvoer)

Hiermee stelt u de standaardpapierbron in voor alle afdruktaken

Opmerkingen:

 • Lade 1 (standaardlade) is de standaardinstelling.
 • Alleen een geïnstalleerde papierbron wordt als menu-instelling weergegeven.
 • Een door een afdruktaak geselecteerde papierbron heeft voorrang op de instelling Standaardbron voor de duur van de afdruktaak.
 • Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en de juiste waarden zijn ingesteld voor Papierformaat en Papiersoort, dan worden de laden automatisch gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de taak verder afgedrukt op afdrukmateriaal uit de gekoppelde lade.
 • In het menu Papier stelt u U-lader condig. in op Cassette om U-lader als menu-instelling weer te geven.

Menu Papierformaat/-soort

Menu-item

Beschrijving

Formaat lade <x>

A4

A5

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Universal

A3

Tabloid

JIS B4

Hiermee wordt het papierformaat in elke lade opgegeven.

Opmerkingen:

 • A4 is de internationale standaardinstelling. Letter is de standaardinstelling in de VS.
 • Bij laden met automatische formaatdetectie wordt alleen het formaat weergegeven dat door de hardware is gedetecteerd.
 • Executive, Oficio en Statement worden alleen als optie weergegeven als Ladeformaatdetectie is uitgeschakeld.
 • Gebruik dit menu-item om de laden automatisch te laten koppelen. Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en de juiste waarden zijn ingesteld voor Papierformaat en Papiersoort, dan worden de laden automatisch gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de taak verder afgedrukt op afdrukmateriaal uit de gekoppelde lade.
 • De automatische formaatdetectie wordt niet ondersteund voor de papierformaten Oficio, Folio of Statement.
 • De lade voor 2.000 vel ondersteunt de papierformaten A4, Letter en Legal.
Soort lade <x>

Normaal papier

Karton

Transparant

Kringlooppapier

Etiketten

Bankpost

Briefhoofdpapier

Voorbedrukt papier

Gekleurd papier

Licht papier

Zwaar papier

Ruw papier/katoenpapier

Aangepaste soort <x>

Hiermee wordt de papiersoort in elke lade opgegeven.

Opmerkingen:

 • Normaal papier is de standaardinstelling voor lade 1. Aangepaste Soort <x> is de standaardinstelling voor alle andere laden.
 • Als er een door de gebruiker opgegeven naam beschikbaar is, wordt die weergegeven in plaats van Aangepaste soort <x>.
 • Gebruik dit menu-item om de laden automatisch te laten koppelen. Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en de juiste waarden zijn ingesteld voor Papierformaat en Papiersoort, dan worden de laden automatisch gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de taak verder afgedrukt op afdrukmateriaal uit de gekoppelde lade.
Formaat U-lader

A4

A3

Tabloid

JIS B4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Universal

7 3/4-envelop

10-envelop

DL-envelop

Andere envelop

Hiermee wordt het papierformaat in de universeellader opgegeven.

Opmerkingen:

 • In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Cassette om Formaat U-lader als menu-instelling weer te geven.
 • A4 is de internationale standaardinstelling. Letter is de standaardinstelling in de VS.
 • De universeellader detecteert niet automatisch het papierformaat. U dient zelf de waarde van het papierformaat op te geven.
 • JIS B5 wordt alleen ondersteund als de invoerrichting lange zijde is.
Soort U-lader

Normaal papier

Karton

Transparant

Kringlooppapier

Etiketten

Bankpost

Envelop

Ruwe envelop

Briefhoofdpapier

Voorbedrukt papier

Gekleurd papier

Licht papier

Zwaar papier

Ruw papier/katoenpapier

Aangepaste soort <x>

Hiermee wordt de papiersoort in de universeellader opgegeven.

Opmerkingen:

 • In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Cassette om Soort U-lader als menu-instelling weer te geven.
 • Normaal papier is de standaardinstelling.
Pap-form (hand)

A4

A3

Tabloid

JIS B4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Universal

Hiermee wordt het papierformaat opgegeven dat u handmatig plaatst.

Opmerking: A4 is de internationale standaardinstelling. Letter is de standaardinstelling in de VS.

Papiersrt (hand)

Normaal papier

Karton

Transparant

Kringlooppapier

Etiketten

Bankpost

Briefhoofdpapier

Voorbedrukt papier

Gekleurd papier

Licht papier

Zwaar papier

Ruw papier/katoenpapier

Aangepaste soort <x>

Hiermee wordt de papiersoort opgegeven die u handmatig plaatst.

Opmerking: Normaal papier is de standaardinstelling.

Envelopformaat handmatige invoer

7 3/4-envelop

10-envelop

DL-envelop

Andere envelop

Hiermee wordt het envelopformaat opgegeven dat u handmatig plaatst.

Opmerking: DL-Envelop is de internationale standaardinstelling. 10-Envelop is de standaardinstelling in de Verenigde Staten.

Envelopsoort (handinvoer)

Envelop

Ruwe envelop

Aangepaste soort <x>

Hiermee wordt de envelopsoort opgegeven die u handmatig plaatst.

Opmerking: Envelop is de standaardinstelling.


Configuratie U-lader, menu

Menu-item

Beschrijving

Universeellader configureren

Cassette

Handmatig

Eerste

Hiermee bepaalt u wanneer de printer papier selecteert dat in de universeellader is geplaatst.

Opmerkingen:

 • "Cassette" is de standaardinstelling.
 • Met de instelling Cassette configureert u de universeellader als automatische papierbron.
 • Als Handmatig is geselecteerd, kan de universeellader alleen worden gebruikt voor afdruktaken met handmatige invoer.
 • Als de universeellader papier bevat en Eerst is geselecteerd, dan wordt altijd eerst papier uit de universeellader gehaald.

Menu Ander formaat

Menu-item

Beschrijving

Ander formaat

Alles in lijst

Uit

Statement/A5

Letter/A4

11 x 17/A3

Hiermee vervangt u een opgegeven papierformaat als het gewenste papierformaat niet beschikbaar is

Opmerkingen:

 • Alles in lijst is de standaardinstelling. Alle beschikbare vervangingen zijn toegestaan.
 • De instelling Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan.
 • Als u een ander formaat instelt, wordt de taak afgedrukt zonder dat het bericht Vervang papier wordt weergegeven.

Menu Papierstructuur

Menu-item

Beschrijving

Structuur Normaal

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Karton

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het karton dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerkingen:

 • Normaal is de standaardinstelling.
 • Instellingen worden alleen weergegeven als karton wordt ondersteund.
Transparantstructuur

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de transparanten die in een specifieke lade zijn geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur kringlooppapier

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het kringlooppapier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Etiketten

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de etiketten die in een specifieke lade zijn geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Bankpost

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Ruw is de standaardinstelling.

Structuur Envelop

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur ruwe envelop

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de ruwe enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst.

Opmerking: Ruw is de standaardinstelling.

Structuur briefhoofdpapier

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Voorbedrukt

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Gekleurd

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Licht

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Zwaar

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.

Structuur Ruw

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van het papier dat in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Ruw is de standaardinstelling.

Structuur Aangepast <x>

Glad

Normaal

Ruw

Hiermee wordt de relatieve structuur aangegeven van de aangepaste papiersoort die in een specifieke lade is geplaatst

Opmerking: Normaal is de standaardinstelling.


Menu Papier laden

Menu-item

Beschrijving

Karton laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met Karton als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Kringlooppapier laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Kringlooppapier als papiersoort is opgegeven, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Etiketten laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met Etiketten als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Bankpostpapier laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Bankpostpapier als papiersoort is opgegeven, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Briefhoofdpapier laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Briefhoofdpapier als papiersoort is opgegeven, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Voorbedrukt plaatsen

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Voorbedrukt papier als papiersoort is opgegeven, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Gekleurd papier laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Gekleurd als papiersoort is opgegeven, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Licht papier laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Licht als papiersoort is opgegeven, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Zwaar papier laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Zwaar is opgegeven als papiersoort, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Ruw papier plaatsen

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken met Ruw als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Aangepast <x> papier laden

Duplex

Uit

Hiermee bepaalt u of alle afdruktaken waarvoor Aangepast <x> als papiersoort is opgegeven, dubbelzijdig worden afgedrukt

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Aangepast <x> laden is alleen beschikbaar als de aangepaste soort wordt ondersteund.

Menu Aangepaste soorten

Menu-item

Beschrijving

Aangepast <x>

Papier

Karton

Transparant

Ruw/katoen

Etiketten

Bankpost

Envelop

Hiermee koppelt u een papiersoort of een soort speciaal afdrukmateriaal aan een standaardnaam, zoals Aangepast <x> of een aangepaste naam die door een gebruiker is gemaakt via de Embedded Web Server of via MarkVision Professional

Opmerkingen:

 • Papier is de standaardinstelling.
 • U kunt alleen afdrukken maken met de aangepaste materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de geselecteerde lade of de universeellader.
Kringlooppapier

Papier

Karton

Transparant

Ruw/katoen

Etiketten

Bankpost

Envelop

Geef een papiersoort aan wanneer in andere menu's de instelling voor Kringlooppapier is geselecteerd

Opmerkingen:

 • Papier is de standaardinstelling.
 • U kunt alleen afdrukken maken met de aangepaste materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de geselecteerde lade of de universeellader.

Menu Aangepaste namen

Menu-item

Definitie

Aangepaste naam <x>

<geen>

Geef een aangepaste naam op voor een papiersoort. Deze naam vervangt een Aangepast <x>-naam in de printermenu's.


Menu Aangepaste scanformaten

Menu-item

Omschrijving

Aangepast scanformaat <x>

Naam scangrootte

Breedte

3–14.17 inches (76–360 mm)

Hoogte

3–14.17 inches (76–360 mm)

Afdrukstand

Liggend

Staand

2 scans per zijde

Uit

Aan

Kracht ADF-grijprol

Standaardinstellingen gebruiker

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hiermee geeft u een aangepaste naam voor het scanformaat en de opties op. Deze naam vervangt de naam Aangepast scanformaat <x> in de printermenu's.

Opmerkingen:

 • 8,5 inch is de standaardinstelling in de Verenigde Staten voor Breedte. 216 millimeter is de internationale standaardinstelling voor Breedte.
 • 14 Inch is standaardinstelling in de Verenigde Staten voor Hoogte. 356 millimeter is de internationale standaardinstelling voor Hoogte.
 • Liggend is de standaardinstelling voor Afdrukstand.
 • Uit is de standaardinstelling voor 2 scans per zijde.
 • Standaardinstellingen gebruiker is de standaardinstelling voor Kracht ADF-grijprol.

Menu Aangepaste ladenamen

Menu-item

Omschrijving

Standaarduitvoerlade

Hier kunt u een aangepast naam opgeven voor de standaardlade.

Lade 1

Hier kunt u een aangepaste naam opgeven voor lade 1


Menu Universele instellingen

Met deze menu-items geeft u de hoogte, de breedte en de invoerrichting op voor het universele papierformaat. De instelling voor het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling voor papierformaat. De instelling staat in de lijst met de andere papierformaatinstellingen en biedt soortgelijke opties, zoals ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken en meerdere pagina's afdrukken op één vel.

Menu-item

Beschrijving

Maateenheden

Inch

Millimeter

Hiermee worden de maateenheden aangegeven.

Opmerkingen:

 • In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches.
 • Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Staand breedte

3–17 inch

76–432 mm

Hiermee stelt u de staande breedte in.

Opmerkingen:

 • Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximaal toegestane breedte.
 • 11,69 inch is de standaardinstelling in de VS. Inches kunnen worden verhoogd in stappen van 0,01 inch.
 • 297 mm is de internationale standaardinstelling. Millimeters kunnen worden verhoogd in stappen van 1 mm.
Staande hoogte

3–17 inch

76–432 mm

Hiermee stelt u de Staande hoogte in.

Opmerkingen:

 • Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximaal toegestane hoogte.
 • 17 inch is de standaardinstelling in de VS. Inches kunnen worden verhoogd in stappen van 0,01 inch.
 • 432 mm is de internationale standaardinstelling. Millimeters kunnen worden verhoogd in stappen van 1 mm.
Invoerrichting

Korte zijde

Lange zijde

Geef de invoerrichting aan als het papier in beide richtingen kan worden geladen.

Opmerkingen:

 • Korte zijde is de standaardinstelling.
 • Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund in de lade.

Menu Lade-instelling

Menu-item

Beschrijving

Uitvoerlade

Standaarduitvoerlade

Lade <x>

Hiermee wordt de standaarduitvoerlade opgegeven.

Opmerking: Standaardlade is de standaardinstelling.

Laden configureren

Mailbox

Koppelen

Koppeling optioneel

Toewijzing soort

Hiermee geeft u configuratieopties voor uitvoerladen op.

Opmerkingen:

 • Mailbox is de standaardinstelling.
 • Laden waaraan dezelfde naam is toegekend, worden automatisch gekoppeld tenzij u Koppeling optioneel heeft geselecteerd.
 • Elke lade wordt door de instelling Mailbox als afzonderlijke mailbox gebruikt.
 • Alle beschikbare uitvoerladen worden door de instelling Koppelen gekoppeld.
 • Met de instelling Koppelen worden alle beschikbare uitvoerladen aan elkaar gekoppeld, met uitzondering van de standaardlade en wordt alleen weergegeven wanneer er minimaal twee optionele laden zijn geïnstalleerd.
 • Met de instelling Toewijzing soort wordt elke papiersoort aan een uitvoerlade of gekoppelde groep laden toegewezen.
Soort/lade toewijzen

Lade normaal papier

Lade karton

Lade transparant

Lade Kringlooppapier

Lade etiketten

Lade bankpost

Lade envelop

Lade Ruwe envelop

Lade briefhoofd

Lade voorbedrukt

Lade gekleurd

Lade licht papier

Lade zwaar papier

Lade ruw/katoen

Lade Aangepast <x>

Hiermee selecteert u een uitvoerlade voor elke ondersteunde papiersoort.

De beschikbare selecties voor elke soort zijn:

Uitgeschakeld

Standaarduitvoerlade

Lade <x>

Opmerking: Standaardlade is de standaardinstelling.