Printerconfiguratie controleren

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Druk een pagina met menu-instellingen af om de huidige menu-instellingen te bekijken en te controleren of de printeropties correct zijn geïnstalleerd.

Opmerking: Als u nog geen wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen van de menu-items, worden op de pagina met menu-instellingen alle standaardinstellingen weergegeven. Als u andere instellingen hebt geselecteerd en opgeslagen in de menu's, worden de standaardinstellingen vervangen door door de gebruiker gekozen standaardinstellingen. Standaardinstellingen van de gebruiker blijven van kracht tot u het menu opnieuw opent, andere waarden selecteert en deze opslaat. Zie Fabrieksinstellingen herstellen als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.
 1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

 2. Raak aan op het beginscherm.

 3. Raak Reports (Rapporten) aan.

 4. Raak Menu Settings Page (Pagina Menu-instellingen) aan.

  De pagina met menu-instellingen wordt afgedrukt en de printer keert terug naar het beginscherm.

Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de netwerkaansluiting controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

 1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

 2. Raak aan op het beginscherm.

 3. Raak Reports (Rapporten) aan.

 4. Raak Network Setup Page (Pagina Netwerkinstellingen) aan.

  De pagina met netwerkinstellingen wordt afgedrukt en de printer keert terug naar het beginscherm.

 5. Controleer het eerste gedeelte van de netwerkconfiguratiepagina om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

  Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Vraag de systeembeheerder om dit probleem op te lossen en druk daarna nog een netwerkconfiguratiepagina af.