Recycling

Lexmark verzorgt inzamelprogramma’s en vooruitstrevende, duurzame benaderingen van recycling. Zie voor meer informatie:

Lexmark producten hergebruiken

U retourneert als volgt Lexmark producten voor hergebruik:

  1. Bezoek onze website op www.lexmark.com/recycle.

  2. Zoek het producttype dat u wilt recyclen op en selecteer vervolgens uw land of regio in de lijst.

  3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Opmerking: Printersupplies en -hardware die niet zijn opgenomen in het inzamelingsprogramma van Lexmark kunt u recyclen via uw plaatselijke recyclingcentrum. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum voor informatie over de artikelen die hier worden geaccepteerd.

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Het Lexmark Inzamelingsprogramma voor cartridges redt jaarlijks miljoenen Lexmark cartridges van de afvalberg door het terugsturen van gebruikte cartridges voor hergebruik of recycling gemakkelijk en gratis te maken voor Lexmark klanten. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Om Lexmark cartridges terug te sturen voor hergebruik of recycling, volgt u de instructies op die bij uw printer of cartridge zijn geleverd en gebruikt u het retouretiket. U kunt ook als volgt te werk gaan:

  1. Bezoek onze website op www.lexmark.com/recycle.

  2. Selecteer in het gedeelte Tonercartridges uw land of regio in de lijst.

  3. Volg de aanwijzingen op het scherm.