Supplies vervangen

Tonercartridge vervangen

Als 88 Cartridge bijna op, 88.yy Vervang cartridge of 88 Vervang cartridge om to door te gaan wordt weergegeven of als de afdrukken vaag worden:

 1. Schakel de printer uit.

 2. Open de voorklep.

 3. Pak de handgreep en trek de cartridge uit de printer.

 4. Haal een nieuwe cartridge uit de verpakking.

  Let op—Kans op beschadiging: stel de nieuwe tonercartridge niet gedurende langere tijd bloot aan direct licht wanneer u deze vervangt. Door langdurige blootstelling aan licht kunnen problemen met de afdrukkwaliteit optreden.
 5. Schud de cartridge meerdere keren flink heen en weer om de toner opnieuw te verdelen.

 6. Plaats de nieuwe cartridge in de printer. Druk de tonercartridge zo ver mogelijk naar binnen. De cartridge klikt vast wanneer deze correct is geïnstalleerd.

 7. Sluit de voorklep.

Een fotoconductor vervangen

Door het configuratieblad met printerinstellingen af te drukken, kunt u zien hoe vol de fotoconductor ongeveer is. Aan de hand hiervan kunt u bepalen wanneer u nieuwe supplies dient te bestellen.

Om problemen met de afdrukkwaliteit en beschadiging van de printer te voorkomen, kunnen geen afdrukken meer worden gemaakt met de printer wanneer de fotoconductor een maximum van 60.000 pagina's heeft bereikt. U krijgt automatisch een melding voordat de fotoconductor dit punt bereikt.

Bestel direct een nieuwe fotoconductorkit als 84 Vervang fotoconductor of 84 Fotoconductor bijna leeg wordt weergegeven. Hoewel de printer correct kan blijven werken nadat de fotoconductor het einde van de levensduur heeft bereikt, wordt de afdrukkwaliteit aanzienlijk minder.

U vervangt als volgt de fotoconductor:

 1. Schakel de printer uit.

 2. Open de voorklep.

  Opmerking: de fotoconductor kan niet worden verwijderd als Zijklep A gesloten is.
 3. Onderste zijklep A.

 4. Trek de fotoconductor uit de printer.

  Plaats de fotoconductor op een vlakke, schone ondergrond.

 5. Haal de nieuwe fotoconductor uit de verpakking.

 6. Lijn het uiteinde van de fotoconductor uit voor het plaatsen.

 7. Verwijder de tape van de bovenkant van de fotoconductor.

 8. Druk de fotoconductor zo ver mogelijk naar binnen.

  De fotoconductor is correct geïnstalleerd als deze vastklikt.

 9. Sluit Zijklep A.

 10. Sluit de voorklep.

 11. Opmerking: nadat u de fotoconductor hebt geplaatst en alle kleppen gesloten, start de printer de motor op en worden de waarschuwingen over het vervangen van de fotoconductor gewist.

De printer keert terug naar de stand Gereed.