Menu Reports (Rapporten)

Opmerking: Wanneer u een menu-item selecteert in het menu Rapporten, wordt het betreffende rapport afgedrukt.

Menu-item

Omschrijving

Pagina Menu-instellingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over het papier in de laden, het geïnstalleerde geheugen, het totaalaantal pagina's, alarmen, time-outs, de taal op het bedieningspaneel, het TCP/IP-adres, de status van supplies, de status van de netwerkverbinding en overige informatie.

Apparaatstatistieken

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met printerstatistieken, zoals gegevens over supplies en afgedrukte pagina's.

Pagina Netwerkinstellingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres.

Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Configuratiepagina netwerk <x>.

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres.

Opmerkingen:

  • Dit menu-item is beschikbaar als er meer dan één netwerkoptie is geïnstalleerd.
  • Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Draadloze-config.pag.

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de instellingen van de draadloze netwerkprinter, zoals informatie over het TCP/IP-adres.

Opmerkingen:

  • Dit menu-item is beschikbaar als een draadloze kaart is geïnstalleerd en Lexmark Document Solutions Suite is ingeschakeld.
  • Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Lijst snelkoppelingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over geconfigureerde snelkoppelingen

Faxtaaklog

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de laatste 200 faxen

Kieslog faxnummers

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen

Kopieersnelkoppelingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over kopieersnelkoppelingen.

E-mailsnelkoppelingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over e-mailsnelkoppelingen

Faxsnelkoppelingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over faxsnelkoppelingen

FTP-snelkoppelingen

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met informatie over FTP-snelkoppelingen

Profielenlijst

Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.

NetWare-install.pag.

Hiermee wordt een rapport afgedrukt met NetWare-specifieke informatie over de netwerkinstellingen.

Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op printers waarop een interne draadloze afdrukserver is geïnstalleerd.

Lettertypen afdr

Hiermee drukt u een rapport af van alle beschikbare lettertypen voor de printertaal die momenteel in de printer is ingesteld.

Directory afdrukken

Hiermee drukt u een lijst af van alle bronnen die zijn opgeslagen op een optionele flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer.

Opmerkingen:

  • De buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.
  • Het optionele flashgeheugen of de vaste schijf van de printer moet correct zijn geïnstalleerd en goed functioneren.
Asset Report (Activarapport)

Hiermee drukt een rapport af met activagegevens, waaronder het serienummer en de modelnaam van de printer. Het rapport bevat tekst en UPC-streepjescodes, die gescand kunnen worden naar een activadatabase.