Scannerregistratie aanpassen

Scannerregistratie is een proces voor het uitlijnen van het scangedeelte met het papier. U kunt de scannerregistratie als volgt aanpassen:

 1. Schakel de printer uit.

 2. Reinig de glasplaat en het rugmateriaal.

 3. Houd en ingedrukt tot de voortgangsbalk wordt weergegeven.

 4. Laat de knoppen los.

  De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Diagnose wordt weergegeven.

 5. Raak de pijl-omhoog of –omlaag aan tot Scannertest wordt weergegeven.

 6. Raak Scannertest aan.

 7. Raak de pijl-omhoog of -omlaag aan tot Scanner handmatig registreren wordt weergegeven.

 8. Raak Scanner handmatig registreren aan.

 9. Raak de pijlen naar links en rechts aan om de instellingen te wijzigen.

 10. Raak Indienen aan.