Scannen naar een flashstation

  1. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde als eerste in de ADI of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

    Opmerking: plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.
  2. Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

  3. Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorkant van de printer.

  4. Raak Scannen naar USB-station aan.

  5. Selecteer het format en het bestand dat u wilt scannen.

  6. Raak Scannen aan.