Menu Beveiliging

Menu Gemengd

Menu-item

Beschrijving

Aanmeldingen via bedieningspaneel

Mislukte aanmeldingen

Tijdsbestek voor mislukte pogingen

Vergrendelingstijd

Timeout aanmelding paneel

Timeout aanmelding op afstand

Beperkt het aantal en het tijdsbestek voor mislukte aanmeldingspogingen via het bedieningspaneel van de printer voordat het apparaat voor alle gebruikers wordt vergrendeld.

Opmerkingen:

 • “Mislukte aanmeldingen” geeft aan hoeveel mislukte aanmeldingspogingen zijn toegestaan voordat het apparaat voor gebruikers wordt vergrendeld. Het aantal kan variëren van 1–50. Standaard zijn drie pogingen toegestaan.
 • “Tijdsbestek voor mislukte pogingen” geeft het tijdsbestek aan waarin mislukte aanmeldingspogingen mogen worden gedaan voordat het apparaat voor gebruikers wordt vergrendeld. Het aantal minuten kan variëren van 1-60. Standaard is dit ingesteld op vijf minuten.
 • “Vergrendelingstijd” geeft aan hoe lang het apparaat voor gebruikers vergrendeld zal zijn nadat het ingestelde maximumaantal mislukte aanmeldingspogingen is overschreden. De instellingen variëren van 0–60 minuten. 5 minuten is de standaardinstelling. 0 geeft aan dat de printer geen vergrendelingstijd oplegt.
 • “Time-out aanmelding paneel” geeft aan hoe lang de printer inactief blijft op het Home-scherm voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. De instellingen variëren van 1–900 seconden. 300 seconden is de standaardinstelling.
Aanmeldingen op afstand

Mislukte aanmeldingen

Tijdsbestek voor mislukte pogingen

Vergrendelingstijd

Time-out voor aanmelding

Beperkt het aantal en het tijdsbestek voor mislukte aanmeldingspogingen via een computer voordat het apparaat voor alle externe gebruikers wordt vergrendeld

Opmerkingen:

 • “Mislukte aanmeldingen” geeft aan hoeveel mislukte aanmeldingspogingen zijn toegestaan voordat het apparaat voor gebruikers wordt vergrendeld. Het aantal kan variëren van 1–50. Standaard zijn drie pogingen toegestaan.
 • “Tijdsbestek voor mislukte pogingen” geeft het tijdsbestek aan waarin mislukte aanmeldingspogingen mogen worden gedaan voordat het apparaat voor gebruikers wordt vergrendeld. Het aantal minuten kan variëren van 1-60. Standaard is dit ingesteld op vijf minuten.
 • “Vergrendelingstijd” geeft aan hoe lang het apparaat voor een gebruiker vergrendeld zal zijn nadat het ingestelde maximumaantal mislukte aanmeldingspogingen is overschreden. De instellingen variëren van 0–60 minuten. 5 minuten is de standaardinstelling. 0 geeft aan dat de printer geen vergrendelingstijd oplegt.
 • “Time-out voor aanmelding” geeft aan hoe lang de externe interface inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. De instellingen variëren van 1–900 seconden. 300 seconden is de standaardinstelling.

Menu Vertrouwelijke taken afdrukken

Menu-item

Beschrijving

Max. ongeldige PIN

Uit

2–10

Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste printerschijf is geïnstalleerd.
 • Wanneer de limiet is bereikt, worden de taken voor de desbetreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.
Vervaltijd taak

Uit

1 uur

4 uur

24 uur

1 week

Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde taak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Als de instelling voor Vervaltijd taak wordt gewijzigd wanneer er zich vertrouwelijke taken in het RAM-geheugen of op de vaste schijf van de printer bevinden, wordt de vervaltijd voor die afdruktaken niet ingesteld op de nieuwe standaardwaarde.
 • Als de printer wordt uitgeschakeld, worden alle vertrouwelijke taken in het RAM-geheugen van de printer verwijderd.

Menu Schijf wissen

Menu-item

Beschrijving

Wismodus

Stelt de wismodus in op Auto, Handmatig of Uit

Automatische methode

Eén doorgang

Meerdere doorgangen

Met Schijf wissen wist u alleen gegevens van afdruktaken die momenteel niet door het bestandssysteem van de vaste schijf van de printer worden gebruikt. Alle permanente gegevens van de vaste schijf van de printer, zoals gedownloade lettertypen, macro's en taken in de wachtrij blijven behouden.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
 • Eén doorgang is de standaardinstelling.
 • Het verdient aanbeveling om zeer vertrouwelijke informatie alleen met de methode Meerdere doorgangen te wissen.
Handmatige methode

Eén doorgang

Meerdere doorgangen

Met Schijf wissen wist u alleen gegevens van afdruktaken die momenteel niet door het bestandssysteem van de vaste schijf van de printer worden gebruikt. Alle permanente gegevens van de vaste schijf van de printer, zoals gedownloade lettertypen, macro's en taken in de wachtrij blijven behouden.

Zowel bij handmatig als bij gepland wissen kan het bestandssysteem de gemarkeerde schijfruimte opnieuw gebruiken zonder deze eerst te moeten wissen.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
 • Eén doorgang is de standaardinstelling.
 • Het verdient aanbeveling om zeer vertrouwelijke informatie alleen met de methode Meerdere doorgangen te wissen.
Geplande methode

Eén doorgang

Meerdere doorgangen

Met Schijf wissen wist u alleen gegevens van afdruktaken die momenteel niet door het bestandssysteem van de vaste schijf van de printer worden gebruikt. Alle permanente gegevens van de vaste schijf van de printer, zoals gedownloade lettertypen, macro's en taken in de wachtrij blijven behouden.

Zowel bij handmatig als bij gepland wissen kan het bestandssysteem de gemarkeerde schijfruimte opnieuw gebruiken zonder deze eerst te moeten wissen.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
 • Eén doorgang is de standaardinstelling.
 • Het verdient aanbeveling om zeer vertrouwelijke informatie alleen met de methode Meerdere doorgangen te wissen.
 • Gepland wissen wordt gestart zonder een gebruikerswaarschuwing of bevestigingsbericht weer te geven.

Menu Logbestand beveiligingscontrole

Menu-item

Beschrijving

Log exporteren

Hiermee kan een bevoegde gebruiker het beveiligingslog exporteren

Opmerkingen:

 • Als u het log wilt exporteren vanaf het bedieningspaneel van de printer, moet een flashstation op de printer zijn aangesloten.
 • Vanaf de Embedded Web Server kunt u het log downloaden naar een computer.
Log verwijderen

Ja

Nee

Hiermee wordt opgegeven of controlelogbestanden worden verwijderd

Opmerking: Nu verwijderen is de standaardinstelling.

Log configureren

Controle inschakelen

Extern systeemlog inschakelen

Externe systeemlogserver

Externe systeemlogpoort

Externe systeemlogmethode

Externe systeemlogvoorziening

Hiermee wordt opgegeven of en hoe de controlelogs worden gemaakt


Menu Datum en tijd instellen

Menu-item

Beschrijving

Huidige datum en tijd

Hiermee kunt u de huidige datum- en tijdinstellingen voor de printer weergeven.

Handmatig datum & tijd instellen

<datum/tijd invoeren>

Opmerking: de datum/tijd is ingesteld als JJJJ-MM-DD HH:MM.

Tijdzone

<lijst met tijdzones>

Opmerking: GMT is de standaardinstelling.

Automatisch zomertijd gebruiken

Aan

Uit

Opmerking: Aan is de standaardinstelling en deze instelling gebruikt de toepasselijke zomertijd die gekoppeld is aan de tijdzone-instelling.

Aangepaste instelling tijdzone

Hiermee kunt u de tijdzone instellen.

NTP inschakelen

Aan

Uit

Schakelt het netwerktijdprotocol in, dat de klokken van apparaten in een netwerk synchroniseert.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.