Papiersoort en papierformaat instellen

De instelling Papierformaat wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de positie van de papiergeleiders in de laden, behalve de universeellader. U dient de instelling Papierformaat voor de universeellader handmatig in te stellen. De instelling Papierformaat staat standaard ingesteld op Normaal papier. U dient de instelling Papierformaat handmatig in te stellen voor alle laden waarin geen normaal papier is geplaatst.

  1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

  2. Raak aan op het beginscherm.

  3. Raak Paper Menu (Menu Papier) aan.

  4. Raak Paper Size/Type (Papierformaat/-soort) aan.

  5. Druk op de pijlen van de papiersoort voor de gewenste lade tot de juiste instelling voor formaat of soort verschijnt.

  6. Raak Submit (Indienen) aan.

  7. Druk op om terug te keren naar het beginscherm.