E-mailmeldingen instellen

U kunt instellen dat de printer een e-mailbericht verzendt wanneer supplies op raken of wanneer het papier moet worden vervangen, toegevoegd of verwijderd.

U stelt als volgt e-mailmeldingen in:

  1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

    Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
  2. Klik op Settings (Instellingen).

  3. Klik bij Overige instellingen op E-mail Alert Setup (Instellingen e-mailmeldingen).

  4. Selecteer de te melden items en voer het e-mailadres in.

  5. Klik op Submit (Verzenden).

  6. Opmerking: neem contact op met de systeembeheerder om de e-mailserver in te stellen.