Algemene problemen oplossen

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Als er algemene printerproblemen zijn of als de printer niet reageert, controleert u het volgende:

Zodra u dit alles hebt gecontroleerd, zet u de printer uit. Wacht minimaal 10 seconden en zet de printer vervolgens weer aan. In veel gevallen is het probleem dan verdwenen.

Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven

De zelftest van de printer is mislukt. Schakel de printer uit, wacht ongeveer 10 seconden en schakel de printer vervolgens weer in.

Als de afbeelding van de klok en Gereed niet worden weergegeven, zet u de printer uit en neemt u contact op met de klantenservice.

Embedded Web Server wordt niet geopend

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de netwerkverbindingen

Zet de printer en de computer aan en controleer of ze op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.


Controleer de netwerkinstellingen

Afhankelijk van de netwerkinstellingen moet u mogelijk https:// typen in plaatse van http:// vóór het IP-adres van de printer om toegang te krijgen tot de Embedded Web Server. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.