Problemen met de papierinvoer

Papier loopt regelmatig vast

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer het papier

Gebruik het aanbevolen papier of het speciale afdrukmateriaal. Raadpleeg het hoofdsstuk over richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal voor meer informatie.


Zorg ervoor dat er niet te veel papier in de papierlade ligt

Zorg ervoor dat u niet meer papier plaatst dan de maximale stapelhoogte die is aangegeven voor de papierlade of universeellader.


Controleer de papiergeleiders.

Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat.


Het papier bevond zich eerder in een vochtige omgeving en heeft daardoor vocht opgenomen.

Bericht Paper jam (Papier vast) blijft staan nadat storing is verholpen

Controleer de papierbaan

Er zit nog papier in de papierbaan. Verwijder het vastgelopen papier uit de gehele papierbaan en raak vervolgens Continue (Doorgaan) aan.

Nadat de papierstoring is verholpen, wordt de vastgelopen pagina niet opnieuw afgedrukt

Schakel Herstel na storing in

In het menu Instellingen is Herstel na storing uitgeschakeld. Stel Herstel na storing in op Auto of Aan.

  1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

  2. Raak aan op het beginscherm.

  3. Raak Settings (Instellingen) aan.

  4. Raak General Settings (Algemene instellingen) aan.

  5. Raak de Pijl-omlaag herhaaldelijk aan tot Afdrukherstel wordt weergegeven.

  6. Raak Print Recovery (Afdrukherstel) aan.

  7. Raak de Pijl-rechts naast Herstel na storing aan tot Aan of Autom. wordt weergegeven.

  8. Raak Submit (Indienen) aan.

  9. Raak aan.