Problemen bij het faxen oplossen

Nummerweergave werkt niet

Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om te controleren of u bent geabonneerd op de dienst Nummerweergave.

Als er in uw regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund, dient u mogelijk de standaardinstelling te wijzigen. Er zijn twee instellingen beschikbaar: FSK (signaal 1) en DTMF (signaal 2). De beschikbaarheid van deze instellingen via het menu Faxen hangt af van het feit of er in uw land of regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om vast te stellen welk signaal of welke instelling u moet gebruiken.

Kan geen faxen verzenden of ontvangen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Kijk of er foutberichten op het display worden weergegeven.

Verwijder eventuele foutberichten.


Controleer de stroomtoevoer

Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of het apparaat is ingeschakeld en of Gereed op het display wordt weergegeven.


Controleer de aansluitingen van de printer

Zorg dat de snoeren voor de volgende hardware (indien van toepassing) goed zijn aangesloten:


Controleer de telefoonwandcontactdoos

 1. Sluit een telefoon aan op de wandcontactdoos.

 2. Luister of u een kiestoon hoort.

 3. Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoon op de wandcontactdoos aan.

 4. Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de telefoon op een andere wandcontactdoos aan.

 5. Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.


Werk deze controlelijst voor digitale telefonie af

De faxmodem is een analoog apparaat. U kunt bepaalde apparaten op de printer aansluiten om gebruik te maken van diensten voor digitale telefonie.


Controleer of u een kiestoon hoort


Ontkoppel tijdelijk andere apparatuur

Sluit de printer rechtstreeks op de telefoonlijn aan om te controleren of het apparaat goed werkt. Ontkoppel eventuele antwoordapparaten, computers met modems of telefoonlijnsplitters.


Controleer op papierstoringen

Verwijder eventueel vastgelopen papier en controleer of Gereed op het display verschijnt.


Schakel de functie voor wisselgesprek tijdelijk uit

Wisselgesprek kan faxverzendingen verstoren. Schakel deze functie uit voordat u een fax gaat verzenden. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor de toetscombinatie waarmee u de functie voor wisselgesprek kunt uitschakelen.


De voicemailservice verstoort mogelijk de faxtransmissie.

De voicemaildienst van uw telefoonmaatschappij kan faxverzendingen verstoren. Als u wilt blijven gebruikmaken van voicemail, maar ook binnenkomende oproepen door de printer wilt laten beantwoorden, kunt u overwegen om voor de printer een tweede telefoonlijn te installeren.


Het geheugen van de printer is mogelijk vol

 1. Kies het faxnummer.

 2. Scan het originele document pagina voor pagina.

Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of de papierlade leeg is

Vul de lade met papier.


Controleer de instellingen voor het maximale aantal belsignalen.

Het maximale aantal belsignalen is het aantal belsignalen dat wordt doorgegeven voordat de printer antwoordt. Als u extra toestellen op dezelfde lijn als de printer hebt aangesloten, of als u bent geabonneerd op een telefoniedienst die per nummer een ander belsignaal laat horen, houdt u de belvertragingsinstelling bij Ring Delay (Belvertraging) op 4.

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Settings (Instellingen).

 3. Klik op Fax Settings (Faxinstellingen).

 4. Klik op Analog Fax Setup (Analoge faxinstellingen).

 5. Voer in het veld Aantal belsignalen het aantal belsignalen in dat u wilt horen voor u de oproep aanneemt.

 6. Klik op Submit (Verzenden).


De toner is mogelijk bijna op

88 Cartridge bijna leeg wordt weergegeven als de toner bijna op is.

Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

De printer bevindt zich niet in de faxmodus

In het beginscherm raakt u Fax Fax aan om de printer in de faxmodus te zetten.


Het document is niet correct geplaatst

Plaats het document met de te verzenden zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADF, of linksboven op de glasplaat met de te verzenden zijde naar beneden.

Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.

Controleer of het snelkoppelingsnummer goed is ingesteld.

Ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Verzend het document opnieuw

Vraag de afzender van de fax om:


De toner is mogelijk bijna op

Vervang de tonercartridge als het bericht 88 Toner bijna op wordt weergegeven of als uw afdrukken vager worden.


Controleer of de faxtransmissiesnelheid niet te hoog is ingesteld

Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen:

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Settings (Instellingen).

 3. Klik op Fax Settings (Faxinstellingen).

 4. Klik op Analog Fax Setup (Analoge faxinstellingen).

 5. Klik in het vak Max. snelheid op een van de volgende opties:

  2400

  4800

  9600

  14400

  33600

 6. Klik op Submit (Verzenden).