Menu Dostosowywanie broszur

Menu Dostosowywanie broszur jest dostępne, jeśli zainstalowano moduł wykańczający do broszur. W tym menu można wybierać różne opcje dostosowania używane przy drukowaniu broszur.

Aby uzyskać dostęp do menu Dostosowywanie broszur:

  1. Wyłącz drukarkę.

  2. Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski i .

  3. Zwolnij przyciski, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

    Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracyjne.

  4. Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja Dostosowywanie broszur.

  5. Dotknij opcji Dostosowywanie broszur.

Element menu

Opis

Rozmiar papieru

A4

A5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Uniwersalny

A3

Tabloid

JIS B4

Umożliwia określenie rozmiaru papieru

Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Rozmiar w zasobniku 1.

Całkowita liczba arkuszy

1-2 arkusze

3 arkusze

4 arkusze

5-7 arkuszy

8-15 arkuszy

Umożliwia określenie całkowitej liczby arkuszy w broszurze

Uwaga: Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 1-2 arkusze.

Dostosuj nakładkę na składanie

Nakładka górna

Nakładka dolna

Umożliwia wybór górnej lub dolnej nakładki w zależności od wydruku

Korekta przekrzywienia podczas tworzenia broszury

Przekrzywienie w prawo

Przekrzywienie w lewo

Umożliwia wybór kierunku przekrzywienia z uwzględnieniem wydruku