Menu Ustawienia

Menu ustawień ogólnych

Element menu

Opis

Język wyświetlany

English

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portuguese

Suomi

Rosyjski

Polski

Magyar

Turkce

Cesky

Chiński uproszczony

Chiński tradycyjny

Koreański

Japoński

Pozwala na określenie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na panelu operacyjnym.

Uwaga: Niektóre języki mogą nie być dostępne w niektórych modelach drukarek.

Tryb oszczędny

Wyłącz

Energia

Energia/papier

Papier

Zmniejsza zużycie energii, papieru lub nośników specjalnych

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Opcja Wyłącz powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki.
 • Opcja Energia powoduje zmniejszenie zużycia energii przez drukarkę. Pogorszeniu może ulec wydajność, ale nie jakość druku.
 • Ustawienie Papier minimalizuje ilość papieru i nośników specjalnych potrzebnych do wykonania zadania drukowania. Pogorszeniu może ulec wydajność, ale nie jakość druku.
 • Ustawienie Energia/papier minimalizuje zużycie energii oraz zużycie papieru i nośników specjalnych.
Uruchom wstępną konf.

Tak

Nie

Nakazuje drukarce uruchomienie kreatora konfiguracji.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.
 • Po przeprowadzeniu konfiguracji przy pomocy kreatora i wybraniu polecenia Gotowe na ekranie wyboru kraju ustawieniem domyślnym będzie Nie.
Rozmiary papieru

Stany Zjednoczone

Jednostki metryczne

Uwagi:

 • Ustawienie początkowe jest określone na podstawie wartości opcji Kraj wybranej w początkowym kreatorze konfiguracji.
 • Zmiana tego ustawienia powoduje również zmianę ustawienie Jednostki miary w menu Konfiguracja uniwersalna oraz ustawienia domyślnego dla każdego ze źródeł wejściowych w menu Rozmiar papieru/Typ papieru.
Oświetlenie odbiornika

Tryb zwykły/wstrzymania

 • Jasny

 • Ciemny

 • Wyłącz

Funkcja oszczędzania energii

 • Jasny

 • Ciemny

 • Wyłącz

Określa ilość światła emitowanego z opcjonalnego odbiornika.

Uwagi:

 • W przypadku trybu zwykłego/wstrzymania fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Jasny.
 • W przypadku trybu oszczędzania energii fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Ciemny.
Alarmy

Sterowanie alarmem

Alarm dot. kasety

Alarm zszywek

Alarm dziurkacza

Ustawia dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy drukarka wymaga interwencji operatora.

Dostępne ustawienia dla alarmu każdego typu:

Wyłącz

Pojedynczy

Ciągły

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Sterowanie alarmem jest Pojedynczy. Ustawienie Pojedynczy sprawia, że drukarka emituje trzy krótkie sygnały dźwiękowe.
 • Ustawienie Wyłącz jest domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Alarm dotyczący kasety i Alarm zszywek. Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka nie emituje alarmu dźwiękowego.
 • Ustawienie Ciągły sprawia, że drukarka powtarza trzy sygnały dźwiękowe co 10 sekund.
 • Opcja Alarm zszywek jest dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowano moduł wykańczający.
 • Opcja Alarm dziurkacza jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny moduł wykańczający z dziurkaczem.
Limity czasu oczekiwania

Tryb wstrzymania

Umożliwia ustawienie długości czasu, w którym drukarka pozostaje w trybie wstrzymania

Limity czasu oczekiwania

Funkcja oszczędzania energii

1–240 min

Określa czas, jaki upływa od zakończenia wydruku zadania, zanim drukarka zostaje wprowadzona w stan ograniczonego poboru energii.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 minut.
 • Dzięki niższym ustawieniom oszczędza się więcej energii, ale potrzeba więcej czasu na nagrzanie urządzenia.
 • Najniższe ustawienie należy wybrać, jeśli drukarka wykorzystuje ten sam obwód elektryczny co oświetlenie pomieszczenia i występuje migotanie światła lamp w pomieszczeniu.
 • Jeśli drukarka jest stale użytkowana, należy wybrać wysoką wartość ustawienia. W większości przypadków umożliwia to utrzymywanie gotowości drukarki do drukowania i skrócenie czasu nagrzewania do minimum.
Limity czasu oczekiwania

Czas oczekiwania ekranu

15–300 s

Określa czas (w sekundach), po upływie którego wyświetlacz drukarki wróci do stanu Gotowa

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund.

Limity czasu oczekiwania

Oczekiwanie na wydruk

Wyłączone

1–255 s

Określa czas (liczony w sekundach), przez który drukarka oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim anuluje pozostałą część zadania wydruku.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sekund.
 • Po upływie tego czasu zostaną wydrukowane wszystkie częściowo sformatowane strony znajdujące się w drukarce. Dodatkowo drukarka sprawdza, czy nie ma nowych zadań oczekujących.
 • Opcja Oczekiwanie na wydruk jest dostępna tylko wtedy, gdy używana jest emulacja języka PCL. To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PostScript.
Limity czasu oczekiwania

Czas oczekiwania

Wyłączone

15–65535 s

Określa czas (liczony w sekundach), przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane, zanim anuluje zadanie wydruku.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 40 sekund.
 • Element menu Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL lub PPDS.
Limity czasu oczekiwania

Czas oczekiwania na wstrzymanie zadania

5–255 s

Umożliwia ustalenie czasu, przez jaki drukarka ma oczekiwać na interwencję użytkownika, zanim wstrzyma zadania, które wymagają niedostępnych zasobów, i będzie kontynuować drukowanie innych zadań z kolejki wydruków.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund.
 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy drukarki.
Odzyskiwanie drukowania

Autokontynuacja

Wyłączone

5–255 s

Umożliwia drukarce automatyczną kontynuację pracy po przejściu w tryb offline, jeśli problem nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłączone.

Odzyskiwanie drukowania

Zacięcia — ponów

Automatycznie

Włącz

Wyłącz

Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto. Strony, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych stron jest potrzebna do realizacji innych zadań.
 • Wartość Włącz sprawia, że drukarka zawsze będzie ponownie drukować zacięte arkusze.
 • Wartość Wyłącz sprawia, że drukarka nie będzie ponownie drukować zaciętych arkuszy.
Odzyskiwanie drukowania

Ochrona strony

Wyłącz

Włącz

Umożliwia prawidłowe drukowanie strony, która w innym przypadku mogłaby nie zostać wydrukowana.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Wartość Wyłącz powoduje wydrukowanie tylko części danych z określonej strony, jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony.
 • Wartość Włącz sprawia, że drukarka przetwarza i drukuje całą stronę.
Ustawienia fabryczne

Nie przywracaj

Przywróć teraz

Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych wartości fabrycznych.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie przywracaj. Ustawienie Nie przywracaj zachowuje ustawienia użytkownika.
 • Opcja Przywróć teraz powoduje przywrócenie w drukarce wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych z wyjątkiem ustawień menu Sieć/Porty. Wszystkie zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

Menu Ustawienia kopiowania

Element menu

Opis

Zawartość

Tekst/Zdjęcie

Zdjęcie

Obraz wydrukowany

Tekst

Określa typ zawartości zadania kopiowania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana tam, gdzie oryginalne dokumenty są kombinacją tekstu i grafiki lub zdjęć.
 • Opcja Zdjęcie zapewnia dokładniejsze skanowanie grafiki i zdjęć. W takim przypadku proces skanowania trwa dłużej, ale jego efekt oddaje pełną dynamikę palety tonów oryginalnego dokumentu. Wpływa to również na zwiększenie ilości zapisywanych danych.
 • Opcja Obraz wydrukowany jest stosowana tam, gdzie zadanie składa się głównie z obrazów. W przypadku zastosowania tej opcji obrazy są konwertowane na obszary półtonów. W ramach tej konwersji obraz jest przekształcany na zbiór małych plamek w pewnej ograniczonej liczbie kolorów; dzięki temu obraz kolorowy lub w odcieniach szarości nadaje się do wydrukowania.
 • Opcja Tekst pozwala uzyskać wyraźny, czarny tekst w wysokiej rozdzielczości na pustym białym tle.
Strony (dupleks)

1-stronny na 1-stronny

1-stronny na 2-stronny

2-stronny na 1-stronny

2-stronny na 2-stronny

Określa, czy oryginalny dokument jest 2-stronny czy 1-stronny, oraz czy ma zostać skopiowany jako 2-stronny czy 1-stronny

Uwagi:

 • 1-stronny na 1-stronny — Oryginalny dokument jest zadrukowany po jednej stronie. Skopiowany dokument będzie zadrukowany po jednej stronie.
 • 1-stronny na 2-stronny — Oryginalny dokument jest zadrukowany po jednej stronie. Skopiowany dokument będzie zadrukowany po obu stronach. Na przykład, jeśli oryginał ma sześć kartek, kopia będzie składała się z trzech kartek zadrukowanych po obu stronach.
 • 2-stronny na 1-stronny — Oryginalny dokument jest zadrukowany po obu stronach. Skopiowany dokument będzie zadrukowany tylko po jednej stronie. Na przykład, jeśli oryginalny dokument składa się z trzech kartek papieru zadrukowanych po obu stronach, kopia będzie składała się z sześciu kartek zadrukowanych po jednej stronie.
 • 2-stronny na 2-stronny — Oryginalny dokument jest zadrukowany po obu stronach. Skopiowany dokument jest zadrukowany tak samo.
Oszczędność papieru

Wyłącz

2 na 1 pionowo

2 na 1 poziomo

4 na 1 pionowo

4 na 1 poziomo

Umożliwia ustawienie dwóch lub czterech stron oryginalnego dokumentu na jednej stronie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Sortuj

Włącz

Wyłącz

W przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umożliwia układanie stron w wybranej kolejności

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Ze zszywaniem

Włącza zszywanie

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Uniwersalny

4 x 6 cali

3 x 5 cali

Wizytówka

Niestandardowy rozmiar skanu <x>

A4

A5

Oficio (Meksyk)

A6

JIS B5

Książka — oryginalny rozmiar

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Mixed Letter/Legal

Określa rozmiar papieru w oryginalnym dokumencie

Źródło dla kopii

Zasobnik <x>

Podajnik jednostronicowy

Podajnik wielostronicowy

Automatyczne dopasowanie rozmiaru

Pozwala określić źródło papieru dla zadań kopiowania.

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Separatory folii

Włącz

Wyłącz

Umieszcza arkusze papieru pomiędzy poszczególnymi foliami

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Arkusze separujące

Brak

Między kopiami

Między zadaniami

Między stronami

W zależności od wybranej wartości, umieszcza arkusze papieru między stronami, kopiami lub zadaniami

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Źródło separatorów

Zasobnik <x>

Podajnik ręczny

Podajnik kopert

Określa źródło papieru

Intensywność

1–9

Określa poziom intensywności toneru

Odbiornik

Odbiornik standardowy

Odbiornik <x>

Określa, do którego odbiornika przekazywana jest kopia po wydrukowaniu

Liczba kopii

Określa liczbę kopii w zadaniu kopiowania

Nagłówek/Stopka

U góry z lewej strony

U góry z lewej strony

Wyłącz

Data/godzina

Numer strony

Numer Bates

Tekst niestandardowy

Drukowanie na

Wszystkie strony

Tylko pierwsza strona

Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej

Wprowadź tekst niestandardowy,

Określa informacje nagłówka/stopki dla górnej lewej części strony.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji U góry z lewej strony jest Wyłącz.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest ustawienie „Wszystkie strony”.
Nagłówek/Stopka

U góry na środku

U góry na środku

Wyłącz

Data/godzina

Numer strony

Numer Bates

Tekst niestandardowy

Drukowanie na

Wszystkie strony

Tylko pierwsza strona

Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej

Wprowadź tekst niestandardowy,

Określa informacje nagłówka/stopki dla środka strony.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji U góry na środku jest Wyłącz.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest ustawienie „Wszystkie strony”.
Nagłówek/Stopka

U góry z prawej strony

U góry z prawej strony

Wyłącz

Data/godzina

Numer strony

Numer Bates

Tekst niestandardowy

Drukowanie na

Wszystkie strony

Tylko pierwsza strona

Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej

Wprowadź tekst niestandardowy,

Określa informacje nagłówka/stopki dla górnej prawej części strony.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji U góry z prawej strony jest Wyłącz.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest ustawienie „Wszystkie strony”.
Nagłówek/Stopka

Na dole z lewej strony

Na dole z lewej strony

Wyłącz

Data/godzina

Numer strony

Numer Bates

Tekst niestandardowy

Drukowanie na

Wszystkie strony

Tylko pierwsza strona

Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej

Wprowadź tekst niestandardowy,

Określa informacje nagłówka/stopki dla dolnej lewej części strony.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Na dole z lewej strony jest Wyłącz.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest ustawienie „Wszystkie strony”.
Nagłówek/Stopka

Na dole na środku

Na dole na środku

Wyłącz

Data/godzina

Numer strony

Numer Bates

Tekst niestandardowy

Drukowanie na

Wszystkie strony

Tylko pierwsza strona

Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej

Wprowadź tekst niestandardowy,

Określa informacje nagłówka/stopki dla dołu na środku strony.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Na dole na środku jest Wyłącz.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest ustawienie „Wszystkie strony”.
Nagłówek/Stopka

Na dole z prawej strony

Na dole z prawej strony

Wyłącz

Data/godzina

Numer strony

Numer Bates

Tekst niestandardowy

Drukowanie na

Wszystkie strony

Tylko pierwsza strona

Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej

Wprowadź tekst niestandardowy,

Określa informacje nagłówka/stopki dla dołu z prawej strony.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Na dole z prawej strony jest Wyłącz.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest ustawienie „Wszystkie strony”.
Nakładka

Wyłącz

Poufne

Kopiuj

Szkic

Pilne

Niestandardowy

Określa tekst nakładki nadrukowywanej na każdej stronie zadania kopiowania

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Niestandardowa nakładka

Określa niestandardowy tekst nakładki

Zezwalaj na kopie priorytetowe

Włącz

Wyłącz

Umożliwia przerwanie zadania drukowania w celu skopiowania strony lub dokumentu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włącz

Wyłącz

Umożliwia skopiowanie w ramach jednego zadania kopiowania dokumentu zawierającego papier różnych rozmiarów

Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włącz

Wyłącz

Pozwala zapisać niestandardowe ustawienia kopiowania jako skróty.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Usuwanie tła

-4 do +4

Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii


Menu Ustawienia faksu

Menu Tryb faksu (Ustawienia faksu analogowego)

W trybie faksu analogowego zadania faksowania są wysyłane zwykłą linią telefoniczną.

Ustawienia ogólne faksu

Element menu

Opis

Strona tytułowa faksu

Strona tytułowa faksu

Domyślnie wyłączone

Domyślnie włączone

Nigdy nie używaj

Zawsze używaj

Dołącz pole Do

Włącz

Wyłącz

Dołącz pole Od

Włącz

Wyłącz

Z poziomu programu

Dołącz pole Wiadomość

Włącz

Wyłącz

Komunikat

Dołącz logo

Włącz

Wyłącz

Dołącz stopkę <x>

Stopka <x>

Umożliwia skonfigurowanie strony tytułowej faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich opcji strony tytułowej faksu jest Wyłącz.

Nazwa stacji

Określa nazwę urządzenia faksującego w drukarce

Numer stacji

Określa numer faksu

ID stacji

Nazwa stacji

Numer stacji

Określa sposób identyfikacji faksu

Włącz ręczną obsługę faksu

Włącz

Wyłącz

Ustawia drukarkę tak, by faks był odbierany tylko ręcznie (wymagany rozgałęźnik linii i aparat telefoniczny)

Uwagi:

 • Do odbierania faksów przychodzących i wybierania numerów faksów jest wykorzystywany zwykły telefon.
 • Aby przejść bezpośrednio do ręcznej obsługi faksu, naciśnij 0 na klawiaturze numerycznej.
Wykorzystanie pamięci

W całości na odbieranie

W większości na odbieranie

Po równo

W większości na wysyłanie

W całości na wysyłanie

Definiuje przydzielanie pamięci nieulotnej między zadaniami faksowania wysyłania i odbierania.

Uwagi:

 • Opcja „W całości na odbieranie” oznacza, że cała pamięć jest dostępna dla faksów przychodzących.
 • Opcja „W większości na odbieranie” oznacza, że większa część pamięci jest dostępna dla faksów przychodzących.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie „Po równo”. W tym przypadku pamięć zostaje równo podzielona między faksy wychodzące i przychodzące.
 • Opcja „W większości na wysyłanie” oznacza, że większa część pamięci jest dostępna dla faksów wychodzących.
 • Opcja „W całości na wysyłanie” oznacza, że cała pamięć jest dostępna dla faksów wychodzących.
Anuluj faksy

Zezwól

Nie zezwalaj

Określa, czy drukarka może anulować zadanie faksowania

Uwaga: Jeśli funkcja Anuluj faksy nie jest włączona, nie jest dostępna w postaci opcji.

Identyfikator numeru dzwoniącego

FSK

DTMF

Określa typ wykorzystywanego identyfikatora dzwoniącego.

Uwaga: Fabryczne ustawienia domyślne to FSK.

Maskowanie numeru faksu

Wyłącz

Z lewej strony

Z prawej strony

Określa stronę, od której cyfry są maskowane w numerze faksu wychodzącego

Uwaga: Liczba maskowanych znaków jest określana opcją „Ile cyfr zamaskować”.

Ile cyfr zamaskować

0–58

Określa liczbę cyfr, które mają zostać zamaskowane w numerze faksu wychodzącego


Ustawienia wysyłania faksów

Element menu

Opis

Rozdzielczość

Standardowa

Wysoka

Bardzo wysoka

Najwyższa

Określa jakość w jednostkach dpi (punkty na cal) Im wyższa rozdzielczość, tym lepsza jakość druku, ale także dłuższy czas wysyłania faksu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Standardowa.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Uniwersalny

4 x 6 cali

3 x 5 cali

Wizytówka

Niestandardowy rozmiar skanu <x>

A4

A5

Oficio (Meksyk)

A6

JIS B5

Książka — oryginalny rozmiar

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Mixed Letter/Legal

Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie

Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Strony (dupleks)

Wyłącz

Długa krawędź

Krótka krawędź

Określa orientację tekstu i grafiki na stronie

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej).
 • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Zawartość

Tekst

Tekst/Zdjęcie

Zdjęcie

Określa zawartość materiału skanowanego w celu wysłania faksem

Uwagi:

 • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
 • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
Intensywność

1–9

Rozjaśnia lub przyciemnienia wydruki

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.

Prefiks wybierania numeru

W polu wartości numerycznych można wpisać liczby

Reguły prefiksu wybierania numeru

Reguła prefiksu <x>

Umożliwia ustanowienie reguły prefiksu wybierania numeru.

Automatyczne ponowne wybieranie

0–9

Określa, ile razy drukarka ma próbować wysłać faks pod wskazany numer

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.

Częstotliwość ponownego wybierania

1–200

Określa odstęp czasu (w minutach) między ponowieniami wybierania numeru

Za PABX

Wyłącz

Włącz

Włącza wybieranie „na ślepo” przez centralę (bez sygnału wybierania)

Włącz ECM

Włącz

Wyłącz

Włącza tryb korekcji błędów dla zadań faksowania

Włącz faksowanie ze skanera

Włącz

Wyłącz

Umożliwia wysyłanie faksów przez skanowanie z drukarki

Sterownik do faksu

Włącz

Wyłącz

Umożliwia wysyłanie zadań faksowania przez sterownik

Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włącz

Wyłącz

Umożliwia zapisywanie numerów faksów w drukarce jako skrótów

Tryb wybierania numeru

Tonowe

Impulsowe

Określa rodzaj sygnału wybierania (wybieranie tonowe lub impulsowe).

Maksymalna szybkość

2400

4800

9600

14400

33600

Określa maksymalną prędkość wysyłania faksów

Skanowanie zadania niestandardowego

Włącz

Wyłącz

Umożliwia zeskanowanie do jednego pliku dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach

Podgląd skanowania

Włącz

Wyłącz

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd

Usuwanie tła

-4 do +4

Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Autom. wyśrodkowanie

Włącz

Wyłącz

Pozwala automatycznie wyśrodkować faks na stronie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Określa, który kolor ma być usunięty podczas faksowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Kontrast

Najlepsze dla zawartości

0–5

Określa kontrast wydruku

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Włącz

Wyłącz

Tworzy odbicia lustrzane dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Włącz

Wyłącz

Tworzy negatyw dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

0–4

Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na faksie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Skanuj całą powierzchnię

Włącz

Wyłącz

Pozwala określić przed faksowaniem, czy dokument oryginalny jest skanowany na całej powierzchni.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

0–5

Dostosowuje ostrość faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.

Włącz kolorowe faksowanie ze skanera

Domyślnie włączone

Nigdy nie używaj

Zawsze używaj

Domyślnie wyłączone

Umożliwia włączenie kolorowego faksowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie „Domyślnie wyłączone”.

Automatyczna konwersja faksów kolorowych na faksy mono

Włącz

Wyłącz

Konwertuje wszystkie faksy wychodzące do postaci czarno-białej.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.


Ustawienia odbierania faksów

Element menu

Opis

Włącz odbieranie faksów

Włącz

Wyłącz

Włącza możliwość odbierania zadań faksowania przez drukarkę

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Liczba sygnałów do odebrania

1–25

Określa, po ilu dzwonkach urządzenie odbiera przychodzący faks

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 1.

Autoredukcja

Włącz

Wyłącz

Skaluje przychodzące zadanie faksowania tak, aby pasowało do papieru załadowanego do wskazanego źródła papieru faksu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Źródło papieru

Automatycznie

Zasobnik <x>

Podajnik uniwersalny

Określa źródło papieru faksu, z którego drukarka pobiera papier w celu wydrukowania faksu przychodzącego

Odbiornik

Odbiornik standardowy

Odbiornik 1 <x>

Określa odbiornik, do którego przekazywane są odebrane faksy

Uwaga: Odbiornik 1 jest dostępny jest tylko wtedy, gdy zainstalowano moduł wykańczający.

Strony (dupleks)

Włącz

Wyłącz

Włącza funkcję dwustronnego drukowania faksów przychodzących

Stopka faksu

Włącz

Wyłącz

Drukuje informacje dotyczące przesyłania na dole każdej strony odebranego faksu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Maksymalna szybkość

2400

4800

9600

14400

33600

Określa maksymalną prędkość odbierania faksów

Przekazywanie faksów

Prześlij dalej

Drukuj

Wydrukuj i prześlij dalej

Włącza funkcję przekazywania odebranych faksów innym odbiorcom

Prześlij do

Faks

Wiadomość e-mail

FTP

LDSS

eSF

Określa typ odbiorcy, do którego są przekazywane faksy

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko z wbudowanego w drukarkę serwera WWW.

Prześlij do skrótu

Umożliwia przypisanie numeru skrótu poszczególnym typom odbiorców (faks, e-mail, FTP, LDSS lub eSF).

Blokowanie bezimiennych faksów

Włącz

Wyłącz

Włącza blokowanie faksów przychodzących z urządzeń bez zdefiniowanego ID stacji

Lista zakazanych faksów

Włącza funkcję zapisywania w drukarce listy blokowanych numerów faksów

Wstrzymywanie faksów

Tryb wstrzymywania faksów

Wyłącz

Zawsze włączone

Ręcznie

Zaplanowano

Plan wstrzymywania faksów

Umożliwia wstrzymywanie faksów przez cały czas lub zgodnie z ustalonym planem.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ze zszywaniem

Włącz

Wyłącz

Określa działanie zszywacza w dołączonym module wykańczającym

Uwaga: Wyświetlane są tylko ustawienia odpowiednie do zainstalowanego modułu wykańczającego.


Ustawienia dziennika faksów

Element menu

Opis

Dziennik transmisji

Drukuj dziennik

Nie drukuj dziennika

Drukuj tylko w razie błędu

Włącza drukowanie dziennika transmisji po każdym zadaniu faksowania

Dziennik błędów odbierania

Nigdy nie drukuj

Drukuj przy błędzie

Włącza drukowanie dziennika błędów odbierania po wystąpieniu błędu odbierania

Drukuj dzienniki automatycznie

Włącz

Wyłącz

Włącza automatyczne drukowanie dzienników faksu

Uwaga: Dzienniki są drukowane co 200 zadań faksowania.

Źródło papieru dziennika

Zasobnik <x>

Podajnik ręczny

Określa źródło papieru do drukowania dzienników

Pokaż w dziennikach

Nazwa zdalnej stacji

Wybrany numer

Określa, czy w drukowanych dziennikach wyświetlane są numery wybrane lub nadesłane numery stacji

Włącz dziennik zadań

Włącz

Wyłącz

Zapewnia dostęp do dziennika zadań faksowania.

Włącz dziennik połączeń

Włącz

Wyłącz

Zapewnia dostęp do dziennika wywołań faksu.

Odbiornik dziennika

Odbiornik standardowy

Odbiornik <x>

Określa do którego odbiornika przekazywane są wydrukowane dzienniki faksu


Ustawienia głośnika

Element menu

Opis

Tryb głośnika

Zawsze wyłączone

Włączone aż do podłączenia

Zawsze włączone

Uwagi:

 • Opcja Zawsze wyłączone powoduje wyłączenie głośnika.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włączone aż do podłączenia. Do chwili nawiązania połączenia faksowego głośnik jest włączony i słychać pisk.
 • Opcja Zawsze włączone powoduje włączenie głośnika.
Głośność głośnika

Wysoka

Niska

Określa głośność dźwięku

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wysoka.

Głośność dzwonka

Włącz

Wyłącz

Określa głośność głośnika faksu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.


Dzwonki nietypowe

Element menu

Opis

Pojedynczy dzwonek

Włącz

Wyłącz

Powoduje odbieranie połączeń po jednym dzwonku

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Podwójny dzwonek

Włącz

Wyłącz

Powoduje odbieranie połączeń po dwóch dzwonkach

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Potrójny dzwonek

Włącz

Wyłącz

Powoduje odbieranie połączeń po trzech dzwonkach.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.


Menu Tryb faksu (Ustawienia serwera faksów)

W trybie serwera faksów zadania faksowania są wysyłane przez serwer faksów.

Ustawienia serwera faksów

Element menu

Opis

Format
Adres zwrotny
Temat
Komunikat

Umożliwia wprowadzenie informacji na ekranie dotykowym drukarki za pomocą klawiatury wirtualnej

Podstawowa brama SMTP

Określa porty serwera SMTP

Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.

Dodatkowa brama SMTP

Określa porty serwera SMTP

Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.

Format obrazu

PDF (.pdf)

XPS (.xps)

TIFF (.tif)

Określa typ obrazu w funkcji skanowanie do faksu

Zawartość

Tekst

Tekst/Zdjęcie

Zdjęcie

Określa zawartość materiału skanowanego w celu wysłania faksem

Uwagi:

 • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
 • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
Rozdzielczość faksu

Standardowa

Wysoka

Bardzo wysoka

Najwyższa

Określa rozdzielczość w funkcji skanowanie do faksu

Intensywność

1–9

Rozjaśnia lub przyciemnienia wydruki

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Uniwersalny

4 x 6 cali

3 x 5 cali

Wizytówka

Niestandardowy rozmiar skanu <x>

A4

A5

Oficio (Meksyk)

A6

JIS B5

Książka — oryginalny rozmiar

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Mixed Letter/Legal

Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie

Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włącz

Wyłącz

Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania do faksu tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Włącz odbiór analogowy

Włącz

Wyłącz

Umożliwia włączenie odbioru faksów analogowych.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.


Menu Ustawienia e-mail

Element menu

Opis

Ustawienia serwera e-mail

Temat

Komunikat

Określa dane serwera e-mail

Uwaga: Tekst w tym polu może mieć najwyżej 512 znaków.

Ustawienia serwera e-mail

Opcja Wyślij mi kopię

Nigdy nie wyświetlane

Domyślnie włączone

Domyślnie wyłączone

Zawsze włączone

Wysyła kopię wiadomości e-mail do nadawcy

Ustawienia serwera e-mail

Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail

0–65535 kB

Określa maksymalną wielkość wiadomości e-mail w kilobajtach

Uwaga: Wiadomości e-mail powyżej wskazanego limitu nie są wysyłane.

Ustawienia serwera e-mail

Komunikat błędu rozmiaru

Wysyła powiadomienie, gdy wiadomość e-mail jest większa od skonfigurowanego limitu

Ustawienia serwera e-mail

Ogranicz miejsca docelowe

Wysyła wiadomość e-mail tylko wtedy, gdy adres zawiera pewną nazwę domeny (np. nazwę domeny firmy)

Uwagi:

 • Wiadomość można wysłać tylko pod adres we wskazanej domenie.
 • Liczba domen jest ograniczona do jednej.
Ustawienia serwera e-mail

Konfiguracja łączy sieciowych

Serwer

Nazwa logowania

Hasło

Ścieżka

Nazwa pliku startowego:

Łącze sieciowe

Definiuje nazwę ścieżki

Uwaga: Definiuje ścieżkę. Na przykład: /katalog/ścieżka

Ścieżka nie może zawierać następujących znaków i symboli: * : ? < > |.

Format

PDF (.pdf)

Bezpieczny PDF

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Określa format pliku

Wersja PDF

1.2–1.6

Określa wersję pliku PDF, która powstanie w wyniku skanowania do wiadomości e-mail

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1,5.

Zawartość

Tekst/Zdjęcie

Zdjęcie

Tekst

Określa zawartość materiału skanowanego do wiadomości e-mail

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
 • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
 • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
Kolor

Odcienie szarości

Kolor

Określa, czy zadanie jest drukowane w skali szarości, czy w kolorze

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Odcienie szarości

Rozdzielczość

75

150

200

300

400

600

Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi

Intensywność

1–9

Rozjaśnia lub przyciemnienia wydruki

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Uniwersalny

4 x 6 cali

3 x 5 cali

Wizytówka

Niestandardowy rozmiar skanu <x>

A4

A5

Oficio (Meksyk)

A6

JIS B5

Książka — oryginalny rozmiar

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Mixed Letter/Legal

Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie

Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Strony (dupleks)

Wyłącz

Długa krawędź

Krótka krawędź

Określa orientację tekstu i grafiki na stronie

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej).
 • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Jakość JPEG

Najlepsze dla zawartości

5–90

Określa jakość zdjęcia JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
 • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu.
 • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Obrazy e-mail przesyłane jako

Załącznik

Łącze sieciowe

Określa sposób wysyłania obrazów

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Załącznik

Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włącz

Wyłącz

Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania do wiadomości e-mail tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Dziennik transmisji

Drukuj dziennik

Nie drukuj dziennika

Drukuj tylko w razie błędu

Określa, czy jest drukowany dziennik transmisji

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Drukuj dziennik”.

Źródło papieru dziennika

Zasobnik <x>

Podajnik ręczny

Koperty ręcznie

Podajnik uniwersalny

Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania dzienników e-mail

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Odbiornik dziennika

Odbiornik standardowy

Odbiornik <x>

Określa odbiornik, do którego przekazywane są wydrukowane dzienniki e-mail

Głębia bitów wiadomości e-mail

8-bitowa

1-bitowa

Pozwala zmniejszyć wielkość plików w trybie Tekst/Zdjęcie przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 8-bitowa.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włącz

Wyłącz

Umożliwia kopiowanie do jednego pliku dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach

Podgląd skanowania

Włącz

Wyłącz

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włącz

Wyłącz

Umożliwia zapisywanie adresów e-mail jako skrótów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Kiedy to ustawienie ma wartość Wyłącz, przycisk Zapisz jako skrót nie jest wyświetlany na ekranie Miejsca docelowe e-mail.
Usuwanie tła

-4 do +4

Dostosowuje ilość tła widocznego na skanowanych obrazach.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Autom. wyśrodkowanie

Włącz

Wyłącz

Pozwala automatycznie wyśrodkować kopię na stronie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Określa, który kolor ma być usunięty podczas skanowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Kontrast

0–5

Najlepsze dla zawartości

Określa kontrast wydruku

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Włącz

Wyłącz

Tworzy odbicia lustrzane dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Włącz

Wyłącz

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

0–4

Dostosowuje ilość cienia widocznego na skanowanych obrazach.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Skanuj całą powierzchnię

Włącz

Wyłącz

Określa, czy oryginalny dokument jest skanowany na całej powierzchni.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

0–5

Dostosowuje ostrość skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.

Użyj pola DW/UDW:

Włącz

Wyłącz

Umożliwia włączenie użycia pól DW i UDW.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.


Menu Ustawienia FTP

Element menu

Opis

Format

PDF (.pdf)

Bezpieczny PDF

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Określa format pliku FTP

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).

Wersja PDF

1.2–1.6

Określa wersję pliku PDF do wysłania na adres FTP

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1,5.

Zawartość

Tekst/Zdjęcie

Zdjęcie

Tekst

Określa zawartość materiału skanowanego z wysłaniem na adres FTP

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
 • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
 • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
Kolor

Odcienie szarości

Kolor

Określa, czy zadanie jest drukowane w skali szarości, czy w kolorze

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Odcienie szarości

Rozdzielczość

75

150

200

300

400

600

Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi

Intensywność

1–9

Rozjaśnia lub przyciemnienia wydruki

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Uniwersalny

4 x 6 cali

3 x 5 cali

Wizytówka

Niestandardowy rozmiar skanu <x>

A4

A5

Oficio (Meksyk)

A6

JIS B5

Książka — oryginalny rozmiar

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Mixed Letter/Legal

Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie

Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Strony (dupleks)

Wyłącz

Długa krawędź

Krótka krawędź

Określa orientację tekstu i grafiki na stronie

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej).
 • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Jakość JPEG

Najlepsze dla zawartości

5–90

Określa jakość zdjęcia JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
 • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu.
 • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włącz

Wyłącz

Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania z wysłaniem na adres FTP tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Dziennik transmisji

Drukuj dziennik

Nie drukuj dziennika

Drukuj tylko w razie błędu

Określa, czy jest drukowany dziennik transmisji

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Drukuj dziennik”.

Źródło papieru dziennika

Zasobnik <x>

Podajnik ręczny

Koperty ręcznie

Podajnik uniwersalny

Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania dzienników FTP

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Odbiornik dziennika

Odbiornik standardowy

Odbiornik <x>

Określa odbiornik, do którego przekazywane są wydrukowane dzienniki FTP

Głębia bitów dla transmisji FTP

8-bitowa

1-bitowa

Pozwala zmniejszyć wielkość plików w trybie Tekst/Zdjęcie przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 8-bitowa.

Nazwa pliku startowego

Umożliwia określenie głównego członu nazwy pliku.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włącz

Wyłącz

Umożliwia kopiowanie do jednego pliku dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach

Podgląd skanowania

Włącz

Wyłącz

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włącz

Wyłącz

Umożliwia tworzenie skrótów do adresów FTP

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Usuwanie tła

-4 do +4

Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Autom. wyśrodkowanie

Włącz

Wyłącz

Pozwala automatycznie wyśrodkować kopię na stronie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Określa, który kolor ma być usunięty podczas skanowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Kontrast

0–5

Najlepsze dla zawartości

Określa kontrast wydruku

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Włącz

Wyłącz

Tworzy odbicia lustrzane dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Włącz

Wyłącz

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

0–4

Dostosowuje ilość cienia widocznego na skanowanych obrazach.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Skanuj całą powierzchnię

Włącz

Wyłącz

Określa, czy oryginalny dokument jest skanowany na całej powierzchni.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

0–5

Dostosowuje ostrość skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.


Menu dysku flash

Ustawienia skanowania

Element menu

Opis

Format

PDF (.pdf)

Bezpieczny PDF

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Określa format pliku

Wersja PDF

1.2–1.6

Określa wersję pliku PDF, która powstanie w wyniku skanowania do portu USB

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1,5.

Zawartość

Tekst/Zdjęcie

Zdjęcie

Tekst

Określa zawartość materiału skanowanego do portu USB

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej.
 • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
 • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
Kolor

Odcienie szarości

Kolor

Określa, czy zadanie jest drukowane w skali szarości, czy w kolorze

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Odcienie szarości

Rozdzielczość

75

150

200

300

400

600

Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi

Intensywność

1–9

Rozjaśnia lub przyciemnienia wydruki

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Uniwersalny

4 x 6 cali

3 x 5 cali

Wizytówka

Niestandardowy rozmiar skanu <x>

A4

A5

Oficio (Meksyk)

A6

JIS B5

Książka — oryginalny rozmiar

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Mixed Letter/Legal

Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie

Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Strony (dupleks)

Wyłącz

Długa krawędź

Krótka krawędź

Określa orientację tekstu i grafiki na stronie

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej).
 • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Jakość fotograficzna JPEG

5–90

Określa jakość zdjęcia JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 50
 • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu.
 • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Jakość JPEG

Najlepsze dla zawartości

5–90

Określa jakość obrazu w postaci tekstu/zdjęcia JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
 • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu.
 • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji Tekst, Tekst/Zdjęcie oraz skanowania.
Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włącz

Wyłącz

Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania z wysłaniem do portu USB tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Głębia bitowa skanowania

8-bitowa

1-bitowa

Pozwala zmniejszyć wielkość plików w trybie Tekst/Zdjęcie przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 8-bitowa.

Nazwa pliku startowego

Umożliwia określenie głównego członu nazwy pliku.

Skanowanie zadania niestandardowego

Wyłącz

Włącz

Umożliwia kopiowanie do jednego pliku dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach

Podgląd skanowania

Włącz

Wyłącz

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Usuwanie tła

-4 do +4

Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Autom. wyśrodkowanie

Włącz

Wyłącz

Pozwala automatycznie wyśrodkować kopię na stronie

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Określa, który kolor ma być usunięty podczas skanowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Kontrast

0–5

Najlepsze dla zawartości

Określa kontrast wydruku

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Włącz

Wyłącz

Tworzy odbicia lustrzane dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Włącz

Wyłącz

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

0–4

Dostosowuje ilość cienia widocznego na skanowanych obrazach.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Skanuj całą powierzchnię

Włącz

Wyłącz

Określa, czy oryginalny dokument jest skanowany na całej powierzchni

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

0–5

Dostosowuje ostrość skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.


Ustawienia druku

Element menu

Opis

Liczba kopii

Określa liczbę kopii, które mają być wydrukowane.

Źródło papieru

Zasobnik <x>

Podajnik uniwersalny

Papier ręcznie

Koperty ręcznie

Określa źródło papieru, z którego drukarka pobiera papier w celu wydrukowania z dysku flash.

Sortuj

Wyłącz (1,1,1,2,2,2)

Włącz (1,2,1,2,1,2)

W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony układane są po kolei.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Strony nie będą sortowane.
 • W przypadku ustawienia Włącz zadania drukowania układane są po kolei.
Strony (dupleks)

Włącz

Wyłącz

Umożliwia włączenie funkcji dupleksu (dwustronnego drukowania).

Ze zszywaniem

Włącz

Wyłącz

Włącza zszywanie

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Dupleks — skład

Długa krawędź

Krótka krawędź

Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza w stosunku do strony przedniej.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Długa krawędź.
 • Wartość Długa krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż lewej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.
 • Wartość Krótka krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż górnej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.
Orientacja

Automatycznie

Pionowa

Pozioma

Określa orientację zadania drukowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie.

Kilka stron na arkuszu (stron/arkusz)

Wyłącz

2 na arkuszu

3 na arkuszu

4 na arkuszu

6 na arkuszu

9 na arkuszu

12 na arkuszu

16 na arkuszu

Sprawia, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza papieru.

Ta funkcja jest również określana jako Oszczędzanie papieru.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie arkusza.
Ramki stron

Brak

Pełne

Jeżeli wybrano opcję Kilka stron na arkuszu, drukowane jest obramowanie wokół poszczególnych obrazów stron.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Kolejność wielu stron na arkuszu

Poziomo

Odwróć w poziomie

Odwróć w pionie

Pionowo

Określa ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu, jeżeli wybrano opcję Kilka stron na arkuszu.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Poziomo.
 • Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.
Arkusze separujące

Brak

Między kopiami

Między zadaniami

Między stronami

W zależności od wybranej wartości, umieszcza arkusze papieru między stronami, kopiami lub zadaniami

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Źródło separatorów

Zasobnik <x>

Podajnik ręczny

Podajnik kopert

Określa źródło papieru

Puste strony

Nie drukuj

Drukuj

Pozwala określić, czy w zadaniu drukowania umieszczać puste strony.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.


Ustawienia drukowania

Menu ustawień

Element menu

Opis

Język drukarki

Emulacja PCL

Emulacja PS

Umożliwia ustawienie domyślnego języka drukarki.

Uwagi:

 • Emulacja PCL wykorzystuje interpreter języka PCL do przetwarzania zadań drukowania. Emulacja PostScript wykorzystuje interpreter języka PostScript do przetwarzania zadań drukowania.
 • Fabrycznym ustawieniem domyślnym języka drukarki jest Emulacja PCL.
 • Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu zadań drukowania korzystających z drugiego języka drukarki.
Zadanie oczekujące

Włącz

Wyłącz

Określa, że zadania drukowania mają być usuwane z kolejki drukowania, jeśli wymagają niedostępnych elementów opcjonalnych drukarki lub niestandardowych ustawień. Są zapisywane w osobnej kolejce drukowania, dzięki czemu inne zadania są drukowane normalnie. Gdy stają się dostępne brakujące informacje i/lub elementy opcjonalne, zapisane zadania zostają wydrukowane.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • To menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dysk twardy drukarki, który nie jest tylko do odczytu. Ten wymóg sprawia, że zapisane zadania nie zostaną usunięte, gdy drukarka utraci zasilanie.
Obszar wydruku

Normalna

Cała strona

Określa logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.

Uwagi:

 • To menu nie pojawia się, jeśli w menu drukarki Konfiguracja włączona jest opcja Od krawędzi do krawędzi.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalny. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normalny, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję.
 • Ustawienie Cała strona umożliwia przeniesienie obrazu poza obszar przeznaczony do zadrukowania określony przez ustawienie Normalny, ale spowoduje to obcięcie obrazu do granic określonych przez ustawienie Normalny.
 • Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera emulacji języka PCL 5e. Ustawienie to nie oddziałuje na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL XL lub PostScript.
Miejsce zapisu

Pamięć RAM

Pamięć flash

Dysk

Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest RAM.
 • Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash lub na dysku twardym zapewnia zapisanie ich w sposób trwały. Po wyłączeniu drukarki zasoby znajdujące się w pamięci flash lub na dysku twardym nie zostaną utracone.
 • Przechowywanie zasobów w pamięci RAM jest krótkotrwałe.
 • To menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano pamięć flash i/lub opcjonalny dysk twardy.
Rejestrowanie zadań

Włącz

Wyłącz

Określa, czy informacje statystyczne dotyczące ostatnio wykonanych zadań drukowania mają być przechowywane na twardym dysku.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Ustawienie Wyłącz sprawia, że informacje statystyczne o zadaniach nie są przechowywane w drukarce.
 • Statystyki te obejmują listę błędów druku, datę i godzinę wydruku, rozmiar zadania (wyrażony w bajtach), wybrany przez użytkownika rozmiar i typ papieru, całkowitą liczbę wydrukowanych stron i wybraną przez użytkownika całkowitą liczbę kopii.
 • Rejestrowanie zadań jest dostępne tylko przy zainstalowanym i prawidłowo działającym dysku twardym. Dysk ten nie powinien być chroniony przed odczytem i zapisem lub przed samym zapisem. Rozmiar bufora zadań nie powinien być ustawiony na 100%.
 • Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania drukarki i wyjście z menu powodują zresetowanie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Zapis zasobów

Włącz

Wyłącz

Określa, co drukarka ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami tymczasowo przechowywanymi w pamięci RAM, w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci, niż jest dostępne.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Pobrane zasoby są usuwane, by umożliwić przetwarzanie zadania.
 • Ustawienie Włącz sprawia, że podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki pobrane zasoby są zachowywane. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat 38 Pamięć pełna, a pobrane elementy nie zostaną usunięte.
Drukuj wszystko — kolejność

Alfabetycznie

Najpierw najnowsze

Najpierw najstarsze

Określa kolejność, w jakiej zadania wstrzymane i poufne są drukowane, gdy wybrana jest opcja Drukuj wszystko.

Uwagi:

 • Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest kolejność alfabetyczna.
 • Na panelu sterowania drukarki zadania drukowania zawsze wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.

Menu wykańczania

Element menu

Opis

Strony (dupleks)

2-stronnie

1-stronnie

Określa, czy opcja dupleks (drukowanie dwustronne) ma być ustawieniem domyślnym dla wszystkich zadań drukowania.

Uwagi:

 • Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest druk jednostronny.
 • Aby ustawić w aplikacji drukowanie 2-stronne: w systemie Windows kliknij kolejno Plik > Drukuj, a następnie kliknij Właściwości, Preferencje, Opcje lub Konfiguracja; na komputerze Macintosh wybierz kolejno opcje File (Plik) > Print (Drukuj), a następnie skoryguj ustawienia w oknie dialogowym Print (Drukowanie) i w menu podręcznych.
Dupleks — skład

Długa krawędź

Krótka krawędź

Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza w stosunku do strony przedniej.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Długa krawędź.
 • Wartość Długa krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż lewej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.
 • Wartość Krótka krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż górnej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.
Liczba kopii

1–999

Pozwala określić domyślną liczbę kopii dla każdego zadania drukowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 1.

Puste strony

Nie drukuj

Drukuj

Pozwala określić, czy w zadaniu drukowania umieszczać puste strony.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.

Sortuj

Wyłącz (1,1,1,2,2,2)

Włącz (1,2,1,2,1,2)

W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony układane są po kolei.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Strony nie będą sortowane.
 • W przypadku ustawienia Włącz zadania drukowania układane są po kolei.
 • W przypadku obu ustawień całe zadanie drukowane jest tyle razy, ile określono w elemencie menu Liczba kopii.
Arkusze separujące

Brak

Między kopiami

Między zadaniami

Między stronami

Pozwala określić, czy w zadaniu drukowania umieszczać arkusze separujące.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
 • Wartość Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między poszczególnymi kopiami zadania, jeśli opcja Sortowanie jest włączona. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrane jest ustawienie Wyłącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (wszystkie strony 1, wszystkie strony 2 itd.).
 • Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między zadaniami.
 • Ustawienie Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. To ustawienie jest użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w dokumencie pustych arkuszy przeznaczonych na uwagi.
Źródło separatorów

Zasobnik <x>

Podajnik uniwersalny

Podajnik kopert

Pozwala określić źródło papieru dla arkuszy separujących.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy).
 • Aby Podajnik uniwersalny pojawiał się jako ustawienie menu, dla opcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego w Menu papieru musi być wybrane ustawienie Kaseta.
Kilka stron na arkuszu

Wyłącz

2 na arkuszu

3 na arkuszu

4 na arkuszu

6 na arkuszu

9 na arkuszu

12 na arkuszu

16 na arkuszu

Sprawia, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza papieru.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie arkusza.
Kolejność wielu stron na arkuszu

Poziomo

Odwróć w poziomie

Odwróć w pionie

Pionowo

Określa ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu, jeżeli wybrano opcję Kilka stron na arkuszu (bokiem).

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Poziomo.
 • Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.
Orientacja

Automatycznie

Pozioma

Pionowa

Określa orientację arkusza zawierającego obrazy wielu stron.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie. Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą.

Ramki stron

Brak

Pełne

Jeżeli wybrano opcję drukowania kilku stron na arkuszu, drukowane jest obramowanie wokół poszczególnych obrazów stron.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Zadanie zszywania

Wyłącz

Włącz

Powoduje, że zadania drukowania są zszywane.

Uwagi:

 • Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano moduł wykańczający StapleSmart.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Zadania drukowania nie są zszywane.
 • Koperty nie są zszywane.
Przesuń strony

Wyłącz

Między zadaniami

Między kopiami

Układa kopie i zadania drukowania w oddzielne zestawy w odbiorniku papieru.

Uwagi:

 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano moduł wykańczający StapleSmart.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Strony nie są przesuwane podczas zadania drukowania.
 • Opcja Między zadaniami powoduje przesuwanie każdego zadania drukowania.
 • Opcja Między kopiami powoduje przesuwanie każdej kopii zadania drukowania.

Menu Jakość

Element menu

Opis

Rozdzielczość wydruku

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 Image Q

2400 Image Q

Określa rozdzielczość wydruku

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 600 dpi.Domyślnym ustawieniem sterownika drukarki jest 1200 IQ.

Pixel Boost, funkcja

Wyłącz

Czcionki

Poziomo

Pionowo

Oba kierunki

Poprawia jakość druku małych czcionek i grafiki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Czcionki jest stosowane wyłącznie do tekstu.
 • Ustawienie Poziome przyciemnia poziome linie tekstu i obrazów.
 • Ustawienie Pionowe przyciemnia pionowe linie tekstu i obrazów.
 • Ustawienie Oba kierunki przyciemnia poziome i pionowe linie tekstu i obrazów.
Intensywność toneru

1–10

Rozjaśnia lub przyciemnia wydruki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 8.
 • Wybranie mniejszej wartości przyczynia się do zmniejszenia zużycia toneru.
Popraw cienkie linie

Włącz

Wyłącz

Opcja ta włącza tryb drukowania bardziej odpowiedni dla takich plików, jak np. rysunki architektoniczne, mapy, schematy obwodów elektrycznych i diagramy sekwencji działań.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Aby włączyć poprawianie cienkich linii za pomocą wbudowanego serwera WWW, wpisz adres IP drukarki sieciowej w oknie przeglądarki.
Kor. sk. szar.

Automatycznie

Wyłącz

Pozwala regulować stopień szarości wydruków.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie.

Jasność

-6 do +6

Dostosowuje lub przyciemnienia wydruki oraz pozwala zaoszczędzić toner

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
 • Użycie wartości ujemnej spowoduje przyciemnienie tekstu, obrazów i grafiki. Użycie wartości dodatniej spowoduje ich rozjaśnienie i ograniczenie zużycia tonera.
Kontrast

0–5

Pozwala wyregulować stopień zróżnicowania między poziomami szarości na wydruku

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
 • Wyższa wartość ustawienia zwiększa różnicę między poziomami szarości.

Menu narzędzi

Element menu

Opis

Usuń wstrzymane zadania

Poufne

Wstrzymane

Nieprzywrócone

Wszystkie

Usuwa zadania poufne i wstrzymane z dysku twardego drukarki.

Uwagi:

 • Wybranie tego elementu menu ma wpływ jedynie na zadania znajdujące się w drukarce. Nie ma to wpływu na zakładki, zadania znajdujące się na dyskach flash ani inne typy zadań wstrzymanych.
 • Wybranie opcji Nieprzywrócone powoduje usunięcie wszystkich zadań drukowania ze wstrzymaniem, które nie zostały przywrócone z dysku.
Formatuj pamięć flash

Tak

Nie

Formatuje pamięć flash. Termin pamięć flash odnosi się do pamięci dodanej przez zainstalowanie opcjonalnej karty pamięci flash w drukarce.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania pamięci flash.

Uwagi:

 • Opcjonalna karta pamięci flash musi być zainstalowana w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. Opcjonalna karta pamięci flash nie może być chroniona przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem.
 • Opcja Tak powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci flash.
 • Opcja Nie powoduje anulowanie żądania formatowania.
Usuń pobrane zasoby z dysku

Usuń teraz

Nie usuwaj

Powoduje usunięcie pobranych zasobów z dysku twardego drukarki, w tym wszystkich zadań wstrzymanych, zadań buforowanych i zadań oczekujących. Nie ma to wpływu na informacje związane z rejestrowaniem zadań.

Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Usuń teraz.

Statystyka zadań

Drukuj

Wyczyść

Drukuje listę wszystkich zapisanych statystyk zadań lub usuwa informacje z dysku twardego drukarki.

Uwagi:

 • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny.
 • Opcja Drukuj powoduje wydrukowanie listy statystyki.
 • Opcja Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich statystyk zadań zapisanych na dysku twardym drukarki.
 • Opcja Wyczyść nie pojawi się, jeśli opcja Rejestrowanie zadań jest ustawiona na oprogramowanie MarkTrackTM przy użyciu protokołu NPA.
Druk szesnastkowy

Włącz

Pomaga w wyszukaniu źródła problemu występującego w zadania drukowania.

Uwagi:

 • Po wybraniu opcji Włącz wszystkie wysłane do drukarki dane drukowane są w postaci szesnastkowej i znaków. Kody sterujące nie są przetwarzane.
 • Aby zakończyć lub wyłączyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć lub zresetować drukarkę.
Estymator pokrycia

Wyłącz

Włącz

Prezentuje szacunkową wartość procentową pokrycia strony czernią. Wartość szacunkowa jest drukowana na osobnej stronie na końcu każdego zadania drukowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Kontrast LCD

1–10

Reguluje kontrastowe podświetlenie obrazu na wyświetlaczu.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.
 • Wyższa wartość ustawienia powoduje rozjaśnienie wyświetlacza.
 • Niższa wartość ustawienia powoduje przyciemnienie wyświetlacza.
Jasność LCD

1–10

Reguluje jasność podświetlenia wyświetlacza.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.
 • Wyższa wartość ustawienia powoduje rozjaśnienie wyświetlacza.
 • Niższa wartość ustawienia powoduje przyciemnienie wyświetlacza.

Menu PDF

Element menu

Opis

Skaluj do rozmiaru

Tak

Nie

Dopasowuje zawartość strony do rozmiaru wybranego nośnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.

Adnotacje

Nie drukuj

Drukuj

Powoduje drukowanie komentarzy w pliku PDF.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.


Menu PostScript

Element menu

Opis

Drukuj błąd PS

Włącz

Wyłączona

Drukuje stronę opisującą błąd PostScript.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Priorytet czcionek

Rezydentne

Flash/Dysk

Określa kolejność wyszukiwania czcionek.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne.
 • Sformatowana opcjonalna karta pamięci flash lub dysk twardy muszą być zainstalowane w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny.
 • Opcjonalna pamięć flash lub dysk twardy drukarki nie mogą być chronione przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem, ani też zabezpieczone hasłem.
 • Rozmiar bufora zadań nie może być ustawiony na 100%.

Menu emulacji PCL

Element menu

Opis

Źródło czcionek

Rezydentne

Dysk

Pobrane

Pamięć flash

Wszystkie

Określa zestaw czcionek wykorzystywany w elemencie menu Nazwa czcionki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne. Powoduje wyświetlanie domyślnego zestawu czcionek załadowanych do pamięci RAM drukarki.
 • Ustawienia Pamięć flash i Dysk pojawiają się tylko wtedy, gdy mają zastosowanie i powodują wyświetlenie wszystkich czcionek zapisanych w tych elementach opcjonalnych.
 • Opcje Pamięć flash i Dysk muszą być odpowiednio sformatowane i nie mogą być chronione przed odczytem lub zapisem ani zabezpieczona hasłem.
 • Ustawienie Pobrane pojawia się tylko wtedy, gdy ma zastosowanie i powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek pobranych do pamięci RAM drukarki.
 • Ustawienie Wszystkie powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek dostępnych w drukarce, pochodzących ze wszystkich źródeł.
Nazwa czcionki

<lista dostępnych czcionek>

Umożliwia określenie konkretnej czcionki i miejsca jej zapisu.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Courier 10.
 • Do oznaczenia źródła czcionki używane są następujące skróty: R – rezydentne, F – pamięć flash, K – dysk i D – pobrane czcionki.
Zestaw znaków

10U PC-8

12U PC-850

Określa zestaw znaków dla poszczególnych czcionek.

Uwagi:

 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 10U PC-8.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 12U PC-850.
 • Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znaków umożliwiają obsługę poszczególnych języków lub programów, np. symboli matematycznych w tekście naukowym. Wyświetlane są tylko obsługiwane zestawy znaków.
Ustaw. emulacji PCL

Wielkość

0,08–100

Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 10.
 • Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal.
 • Wielkość można zmieniać z przyrostem o 0,01 znaku na cal.
 • W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wielkość jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić.
Ustaw. emulacji PCL

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację tekstu i grafiki na stronie.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.
 • Ustawienie Pionowo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza.
 • Ustawienie Poziomo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
Ustaw. emulacji PCL

Wierszy na stronę

1–255

Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.

Uwagi:

 • Amerykańskie fabryczne ustawienie domyślne to 60. Międzynarodowe fabryczne ustawienie domyślne to 64.
 • Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie następujących ustawień: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed ustawieniem elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów Rozmiar papieru i Orientacja.
Ustaw. emulacji PCL

Szerokość A4

198 mm

203 mm

Konfiguruje drukarkę do drukowania na papierze o rozmiarze A4.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 198 mm.
 • Wartość 203 mm powoduje ustawienie szerokości strony, która umożliwia wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
Ustaw. emulacji PCL

Autom. CR po LF

Włącz

Wyłącz

Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ustaw. emulacji PCL

Autom. LF po CR

Włącz

Wyłącz

Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Zmiana numerów zasobników

Przypisz podajnik uniwersalny

Wyłącz

Brak

0–199

Przypisz zasobnik <x>

Wyłącz

Brak

0–199

Przypisz papier ręcznie

Wyłącz

Brak

0–199

Przypisz ręcz. pod. kopert

Wyłącz

Brak

0–199

Konfiguruje drukarkę do pracy z oprogramowaniem drukarki lub programami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do zasobników, szuflad i podajników.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Opcja Brak jest niedostępna. Pojawia się tylko wtedy, gdy zostaje wybrana przez interpreter języka PCL 5.
 • Ustawienie Brak powoduje ignorowanie polecenia wyboru podawania papieru.
 • Wartości 0–199 umożliwiają przypisywanie ustawień niestandardowych.
Zmiana numerów zasobników

Wyświetl ust. fabrycz.

Domyśl. pod. uniw. = 8

Domyśl. zasob. 1 = 1

Domyśl. zasob. 2 = 4

Domyśl. zasob. 3 = 5

Domyśl. zasob. 4 = 20

Domyśl. zasob. 5 = 21

Domyśl. kop. = 6

Domyśl. pap. ręcz. = 2

Domyśl. kop. ręcz. = 3

Pozwala przeglądać domyślne ustawienia fabryczne przypisane do każdego zasobnika, szuflady lub podajnika, nawet jeśli nie zostały zainstalowane.

Zmiana numerów zasobników

Przywróć ust. domyśln.

Tak

Nie

Przywraca domyślne wartości fabryczne wszystkim numerom przypisanym do zasobników, szuflad i podajników.


Menu HTML

Element menu

Opis

Nazwa czcionki

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Gothic

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

Ustawia domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML.

Uwagi:

 • W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, zostanie użyta czcionka Times.
 • Następujące czcionki są wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta czcionek DBCS: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe oraz MingMT-Light.

Element menu

Opis

Rozmiar czcionki

1–255 punktów

Ustawia domyślny rozmiar czcionki wykorzystywanej w dokumentach HTML.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12 punktów.
 • Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem o 1 punkt.
Skala

1–400%

Skaluje domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 100%.
 • Skalowanie można zwiększać z przyrostem co 1 mm.
Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację strony w dokumentach HTML.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar marginesów

8–255 mm

Ustawia margines strony w dokumentach HTML.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 19 mm.
 • Rozmiar marginesów można zwiększać z przyrostem co 1 mm.
Tła

Nie drukuj

Drukuj

Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj.


Menu obrazu

Element menu

Opis

Autom. dopasowanie

Włącz

Wyłącz

Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru, skali i orientacji papieru.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
 • W przypadku niektórych obrazów ustawienie Włącz zastępuje ustawienia skali i orientacji.
Odwróć

Włącz

Wyłącz

Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem o 1 punkt.
 • To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
Skalowanie

U góry z lewej strony

Najlepsze dopasow.

Na środku

Dopasuj wys./szer.

Dopasuj wysokość

Dopasuj szerokość

Dopasowuje obraz do wybranego rozmiaru nośnika.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Najlepsze dopasow.
 • Jeśli opcja Autom. dopasowanie jest włączona, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasow.
Orientacja

Pionowo

Poziomo

Odwróć w pionie

Odwróć w poziomie

Określa orientację obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.


Menu XPS

Element menu

Opis

Drukuj strony błędów

Wyłącz

Włącz

Powoduje drukowanie stron zawierających informacje o błędach, w tym błędach znaczników języka XML.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.