Lista menu

Aby uzyskać dostęp do menu, dotknij przycisku na ekranie głównym.

Menu papieru

Raporty

Sieć/Porty

1 Pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano kartę bezprzewodową.

2 W zależności od ustawień drukarki ta pozycja menu będzie oznaczona jako Sieć standardowa lub Sieć <x>.

Domyślne źródło

Rozmiar/typ papieru

Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Zastąp rozmiar

Tekstura papieru

Ładowanie papieru

Typy niestandardowe

Nazwy niestandardowe

Niestandardowe rozmiary skanów

Niestandardowe nazwy odbiorników

Konfiguracja uniwersalna

Ustawienia odbiornika

Strona Ustawienia menu

Statystyki urządzenia

Strona konfiguracji sieci

Strona ustawień sieci <x>

Strona ust. bezprzew.1

Lista skrótów

Dziennik zadań faksowania

Dziennik wywołań faksu

Skróty kopiowania

Skróty e-mail

Skróty faksu

Skróty FTP

Lista profili

Strona konfiguracji sieci NetWare

Drukuj czcionki

Drukuj katalog

Wydruk demo

Raport dot. materiałów

Aktywna karta sieciowa

Sieć standardowa2

Ustawienia SMTP

Standardowy port USB


Bezpieczeństwo

Ustawienia

Pomoc

Edytuj konfiguracje zabezpieczeń

Różne ustawienia zabezpieczeń

Drukowanie poufne

Wymazywanie dysku

Dziennik audytu bezpieczeństwa

Ustaw datę i godzinę

Ustawienia ogólne

Ustawienia kopiowania

Ustawienia faksu

Ustawienia e-mail

Ustawienia FTP

Menu dysku flash

Ustawienia druku

Drukuj wszystkie podręczniki

Kopiowanie

E-mail

Faksowanie

FTP

Informacje

Usuwanie defektów wydruków

Materiały eksploatacyjne