Menu papieru

Domyślne źródło, menu

Element menu

Opis

Domyślne źródło

Zasobnik <x>

Podajnik uniwersalny

Papier ręcznie

Koperty ręcznie

Ustawia domyślne źródło papieru dla wszystkich zadań drukowania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy).
 • Tylko zainstalowane źródło papieru zostanie wyświetlone jako ustawienie menu.
 • Domyślne źródło papieru zostanie zastąpione przez źródło papieru wybrane dla danego zadania drukowania na czas trwania tego zadania.
 • Jeśli do dwóch zasobników został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są takie same), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie jest drukowane przy użyciu połączonego zasobnika.
 • Aby Podajnik uniwersalny pojawiał się jako ustawienie menu, Konfiguracja podajnika uniwersalnego w Menu papieru musi być ustawiona na wartość Kaseta.

Rozmiar/typ papieru, menu

Element menu

Opis

Rozmiar zasob. <x>

A4

A5

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Uniwersalny

A3

Tabloid

JIS B4

Określa rodzaj papieru załadowanego do poszczególnych zasobników.

Uwagi:

 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4. Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter.
 • W przypadku zasobników z funkcją automatycznego wykrywania rozmiaru wyświetlany jest tylko rozmiar wykryty przez sprzęt.
 • Pozycje Executive, Oficio i Statement są dostępne jako opcje tylko w przypadku wyłączenia opcji Wykrywanie rozmiaru zasobnika.
 • Ten element menu służy do konfiguracji automatycznego łączenia zasobników. Jeśli do dwóch zasobników został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są takie same), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie jest drukowane przy użyciu połączonego zasobnika.
 • Automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru nie jest obsługiwane w wypadku rozmiarów Oficio, Folio ani Statement.
 • Zasobnik na 2000 arkuszy umożliwia stosowanie papieru o rozmiarach A4, Letter i Legal.
Typ zasob. <x>

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Papier dokumentowy

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Ciężki papier

Papier gruby/bawełniany

Typ niestandardowy <x>

Określa typ papieru załadowanego do poszczególnych zasobników.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla zasobnika 1 jest Zwykły papier. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla pozostałych zasobników jest Typ niestandardowy <x>.
 • Jeśli nazwa zdefiniowana przez użytkownika jest dostępna, będzie ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x>.
 • Ten element menu służy do konfiguracji automatycznego łączenia zasobników. Jeśli do dwóch zasobników został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są takie same), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie jest drukowane przy użyciu połączonego zasobnika.
Rozmiar zasob. uniw.

A4

A3

Tabloid

JIS B4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Uniwersalny

Koperta 7 3/4

Koperta 10

Koperta DL

Inne koperty

Określa rozmiar papieru załadowanego do podajnika uniwersalnego.

Uwagi:

 • Aby opcja Rozmiar w podajniku uniwersalnym pojawiała się jako element menu, opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego w menu Papier musi być ustawiona na wartość Kaseta.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4. Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter.
 • Podajnik uniwersalny nie wykrywa automatycznie rozmiaru papieru. Wartość rozmiaru papieru musi zostać ustawiona.
 • Papier JIS B5 jest obsługiwany wyłącznie wtedy, gdy arkusze są ułożone w podajniku wzdłuż długiej krawędzi.
Typ podajn. uniwers.

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Papier dokumentowy

Koperta

Koperta gruboziarnista

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Ciężki papier

Papier gruby/bawełniany

Typ niestandardowy <x>

Określa typ papieru załadowanego do podajnika uniwersalnego.

Uwagi:

 • Aby opcja Typ w podajniku uniwersalnym pojawiała się jako element menu, opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego w menu Papier musi być ustawiona na wartość Kaseta.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier.
Rozmiar papieru podawanego ręcznie

A4

A3

Tabloid

JIS B4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Uniwersalny

Określa rozmiar papieru podawanego ręcznie.

Uwaga: Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4. Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter.

Typ papieru podawanego ręcznie

Zwykły papier

Karty

Folie

Makulaturowy

Etykiety

Papier dokumentowy

Papier firmowy

Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Ciężki papier

Papier gruby/bawełniany

Typ niestandardowy <x>

Określa typ papieru podawanego ręcznie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier.

Rozmiar kopert podawanych ręcznie

Koperta 7 3/4

Koperta 10

Koperta DL

Inne koperty

Określa rozmiar kopert podawanych ręcznie.

Uwaga: Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest Koperta DL. Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Koperta 10.

Typ kopert podawanych ręcznie

Koperta

Koperta gruboziarnista

Typ niestandardowy <x>

Określa typ kopert podawanych ręcznie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Koperta.


Konfiguracja podajnika uniwersalnego, menu

Element menu

Opis

Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Kaseta

Ręcznie

Pierwszy

Określa, w jakich przypadkach drukarka ma pobierać papier z podajnika uniwersalnego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Kaseta.
 • Za pomocą ustawienia Kaseta można skonfigurować podajnik uniwersalny jako automatyczne źródło papieru.
 • Kiedy wybrana jest opcja Ręczny, można używać podajnika uniwersalnego jedynie do zadań drukowania z podawaniem ręcznym.
 • Jeśli papier jest ładowany do podajnika uniwersalnego i wybrana jest opcja Pierwszy, papier zawsze jest podawany najpierw z podajnika uniwersalnego.

Zastąp rozmiar, menu

Element menu

Opis

Zastąp rozmiar

Cała lista

Wyłącz

Statement/A5

Letter/A4

11 x 17/A3

Drukarka korzysta z określonego w tym elemencie rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Cała lista. Dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania.
 • Ustawienie Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone.
 • Ustawienie zastępowania rozmiaru umożliwia wydrukowanie zadania bez otrzymywania komunikatu Zmień papier.

Tekstura papieru, menu

Element menu

Opis

Tekstura zwykła

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura kart

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę kart załadowanych do określonego zasobnika.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.
 • Ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karty są obsługiwane.
Tekstura folii

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę folii załadowanych do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura p. makulaturowego

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru makulaturowego załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura etykiet

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę etykiet załadowanych do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura pap. dokument.

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura kopert

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę kopert załadowanych do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura kopert gruboziarnistych

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę kopert gruboziarnistych załadowanych do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura pap. firmowego

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura formularzy

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura papieru kolor.

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura - lekki

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura - ciężki

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.

Tekstura gruba

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura niestand. <x>

Gładka

Normalna

Gruboziarnista

Określa względną teksturę niestandardowego typu papieru załadowanego do określonego zasobnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalna.


Ładowanie papieru, menu

Element menu

Opis

Ładowanie kart

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru są Karty.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie p. makulat.

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Makulaturowy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie etykiet

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru są Etykiety.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie pap. dok.

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Papier dokumentowy (Bond).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie pap. firm.

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Papier firmowy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie formularzy

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru są Formularze.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie pap. kolor.

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Kolorowy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie - lekki

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Papier lekki.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie - ciężki

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Papier ciężki.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Gruby – ładowanie

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Papier gruboziarnisty.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ładowanie niestand. <x>

Dupleks

Wyłącz

Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Niestandar. <x>.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Opcja Ładowanie niestand. <x> dostępna jest tylko wtedy, gdy dany typ niestandardowy jest obsługiwany.

Menu Typy niestandardowe

Element menu

Opis

Typ niestandardowy <x>

Papier

Karty

Folie

Szorstki/bawełniany

Etykiety

Papier dokumentowy

Koperta

Określa powiązanie papieru lub typu nośnika specjalnego z nazwą fabryczną Typ niestandardowy <x> lub zdefiniowaną przez użytkownika nazwą niestandardową, utworzoną przy użyciu strony wbudowanego serwera WWW lub aplikacji MarkVision Professional.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Papier.
 • Aby możliwe było drukowanie z danego źródła, niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik uniwersalny.
Makulaturowy

Papier

Karty

Folie

Szorstki/bawełniany

Etykiety

Papier dokumentowy

Koperta

Określa typ papieru, gdy w innych menu wybrane jest ustawienie Makulaturowy.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Papier.
 • Aby możliwe było drukowanie z danego źródła, niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik uniwersalny.

Menu Nazwy niestandardowe

Element menu

Definicja

Nazwa niestand. <x>

<brak>

Określa niestandardową nazwę typu papieru. Ta nazwa zastępuje widoczny w menu drukarki tekst Typ niestandardowy <x>.


Menu niestandardowego rozmiaru skanu

Element menu

Opis

Niestandardowy rozmiar skanu <x>

Nazwa rozmiaru skanu

Szerokość

76–360 mm (3–14,17 cali)

Wysokość

76–360 mm (3–14,17 cali)

Orientacja

Pozioma

Pionowa

2 skany na stronie

Wyłącz

Włącz

Automatyczny podajnik dokumentów - wybierz docisk wałka

Ustawienia domyślne użytkownika

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Określa nazwę i opcje niestandardowego rozmiaru skanu. Ta nazwa zastępuje widoczny w menu drukarki tekst Niestandardowy rozmiar skanu <x>.

Uwagi:

 • W przypadku szerokości domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 8,5 cala. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 216 milimetrów.
 • W przypadku wysokości domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 14 cali. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 356 milimetrów.
 • Fabryczne ustawienie domyślne dla opcji Orientacja to Pozioma.
 • Fabryczne ustawienie domyślne opcji 2 skany na stronie to Wyłączone.
 • Fabryczne ustawienie domyślne opcji Automatyczny podajnik dokumentów – wybierz docisk wałka to Ustawienia domyślne użytkownika.

Menu Niestandardowe nazwy odbiorników

Element menu

Opis

Odbiornik standardowy

Określa niestandardową nazwę odbiornika standardowego

Odbiornik 1

Określa niestandardową nazwę odbiornika 1.


Konfiguracja uniwersalna, menu

Te elementy menu służą do określenia wysokości, szerokości i kierunku podawania rozmiaru papieru Uniwersalny. Rozmiar papieru Uniwersalny jest ustawieniem zdefiniowanym przez użytkownika. Znajduje się na liście razem z innymi wartościami rozmiaru papieru i dostępne są dla niego podobne opcje, takie jak obsługa drukowania dwustronnego i drukowanie wielu stron na jednym arkuszu.

Element menu

Opis

Jednostki miary

Cale

Milimetry

Określa jednostki miary.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA są cale.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są milimetry.
Szerokość w pionie

3–17 cali

76–432 mm

Ustawia szerokość w pionie.

Uwagi:

 • Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną szerokość.
 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 11,69 cali. Wartość w calach można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 297 mm. Wartość w milimetrach można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Wysokość w pionie

3–17 cali

76–432 mm

Ustawia wysokość w pionie.

Uwagi:

 • Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wysokość.
 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 17 cali. Wartość w calach można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
 • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 432 mm. Wartość w milimetrach można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Kierunek podawania

Krótka krawędź

Długa krawędź

Określa kierunek podawania, jeśli papier można ładować z obu kierunków.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Krótka krawędź.
 • Wartość Długa krawędź pojawia się tylko wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna szerokość obsługiwana przez zasobnik.

Ustawienia odbiornika, menu

Element menu

Opis

Odbiornik

Odbiornik standardowy

Odbiornik <x>

Określa domyślny odbiornik

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.

Konfiguruj odbiorniki

Odb. przegrod.

Połącz

Połącz opcje

Przypisany typ

Określa opcje konfiguracji dla odbiorników papieru.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Odb. przegrod.
 • Odbiorniki, którym przypisano te same nazwy są łączone automatycznie, jeśli nie wybrano ustawienia Połącz opcje.
 • W przypadku ustawienia Odb. przegrod. każdy odbiornik traktowany jest oddzielnie.
 • W przypadku ustawienia Połącz łączone są wszystkie dostępne odbiorniki papieru.
 • W przypadku ustawienia Połącz opcje łączone są wszystkie dostępne odbiorniki papieru oprócz odbiornika standardowego, a ustawienie pojawia się tylko wówczas, gdy zainstalowano co najmniej dwa opcjonalne odbiorniki.
 • W przypadku ustawienia Przypisany typ każdemu typowi papieru przypisuje się odbiornik papieru lub zestaw połączonych odbiorników.
Przypisz typ/odbiornik

Odbiornik zwykłego papieru

Odbiornik kart

Odbiornik folii

Odb. makulaturowy

Odbiornik etykiet

Odbiornik pap. dok.

Odbiornik kopert

Odb. grubych kopert

Odbiornik pap. firm.

Odbiornik formularzy

Odbiornik pap. kolor.

Odbiornik lekkiego papieru

Odbiornik ciężkiego papieru

Odbiornik papieru grubego/bawełnianego

Odb. niestand. <x>

Umożliwia wybór odbiornika dla każdego obsługiwanego typu papieru.

Dostępny wybór dla każdego typu:

Wyłączone

Odbiornik standardowy

Odbiornik <x>

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.