Menu Raporty

Uwaga: Wybranie elementu menu Raporty spowoduje wydrukowanie wskazanego raportu.

Element menu

Opis

Strona ustawień menu

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje dotyczące papieru załadowanego do zasobników, zainstalowanej pamięci, całkowitej liczby wydrukowanych stron, alarmów, limitów czasu oczekiwania, języka wyświetlanego na panelu operacyjnym, adresu TCP/IP, stanu materiałów eksploatacyjnych, stanu połączenia sieciowego oraz inne informacje.

Statystyki urządzenia

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego statystyki urządzenia, np. informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i wydrukowanych stron.

Strona konfiguracji sieci

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP.

Uwaga: Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Strona ustawień sieci <x>

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP.

Uwagi:

  • Ten element menu jest dostępny wtedy, gdy zainstalowana jest więcej niż jedna opcja sieciowa.
  • Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.
Strona ust. bezprzew.

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki pracującej w sieci bezprzewodowej, np. adres TCP/IP.

Uwagi:

  • Ten element menu jest dostępny wtedy, gdy jest zainstalowana karta bezprzewodowa i włączony jest pakiet Lexmark Document Solutions Suite.
  • Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.
Lista skrótów

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skonfigurowanych skrótów.

Dziennik zadań faksowania

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat 200 ostatnich faksów.

Dziennik wywołań faksu

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat 100 wybieranych, odebranych i zablokowanych połączeń telefonicznych.

Skróty kopiowania

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów kopiowania.

Skróty e-mail

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów wiadomości e-mail.

Skróty faksu

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów faksu.

Skróty FTP

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów FTP.

Lista profili

Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce.

Strona konfiguracji sieci NetWare

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień sieciowych dotyczących sieci NetWare.

Uwaga: Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach z zainstalowanym wewnętrznym serwerem druku.

Drukuj czcionki

Umożliwia wydrukowanie raportu na temat wszystkich czcionek dostępnych dla aktualnie wybranego języka drukarki.

Drukuj katalog

Umożliwia wydrukowanie listy wszystkich zasobów przechowywanych na opcjonalnej karcie pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

Uwagi:

  • Rozmiar bufora zadań musi być ustawiony na 100%.
  • Opcjonalna pamięć flash lub dysk twardy muszą być prawidłowo zainstalowane i działać właściwie.
Raport dot. materiałów

Drukuje raport zawierający informacje dotyczące materiałów, między innymi numer seryjny i numer modelu drukarki. Raport zawiera tekst i kody kreskowe UPC, które można zeskanować do bazy danych materiałów.