Nabídka Zprávy

Nabídka Zprávy

Položka nabídky

Popis

Stránka nastavení nabídek

Vytiskne zprávu o aktuálních nastaveních nabídek tiskárny. Zpráva také obsahuje informace o stavu spotřebního materiálu a seznam úspěšně instalovaných hardwarových volitelných doplňků.

Statistika zařízení

Vytiskne zprávu obsahující statistiku tiskárny, jako např. informaci o spotřebním materiálu a podrobnosti o vytištěných stránkách.

Stránka nastavení sítě

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, jako je např. informace o adrese TCP/IP

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Stránka s nastavením sítě [x]

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, jako je např. informace o adrese TCP/IP

Poznámky:

  • Tato nabídka je dostupná, pouze pokud je nainstalována více než jedna síťová varianta.
  • Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.
Seznam zástupců

Vytiskne zprávu obsahující informace o nakonfigurovaných zástupcích.

Protokol faxových úloh

Vytiskne zprávu obsahující informace o posledních 200 dokončených faxech.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je v nabídce Nastavení faxování zapnuta položka Zapnout protokol úloh.

Protokol faxových volání

Vytiskne zprávu obsahující informace o posledních 100 pokusech o volání, přijatých a zablokovaných voláních.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je v nabídce Nastavení faxování zapnuta položka Zapnout protokol úloh.

Zástupci kopírování

Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro kopírování.

Zástupci e-mailu

Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro e-mail.

Zástupci faxu

Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro fax.

Zástupci FTP

Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro FTP.

Seznam profilů

Vytištění seznamu profilů uložených v tiskárně

Tisk typů písma

Vytištění sestavy se všemi fonty, která jsou k dispozici pro aktuálně nastavený jazyk tiskárny

Tisk adresáře

Vytištění seznamu všech zdrojů uložených na volitelné paměťové kartě flash nebo pevném disku tiskárny

Poznámky:

  • Velikost vyrovnávací paměti úlohy musí být nastavena na 100 %.
  • Volitelná paměťová karta flash nebo pevný disk musejí být správně a funkčně nainstalovány.
Tisk ukázky

Vytiskne ukázkové soubory, které jsou k dispozici ve firmwaru, ve volitelné paměti flash a na volitelném disku.

Zpráva o aktivech

Tiskne zprávu obsahující informace o aktivech včetně sériového čísla a názvu modelu tiskárny. Zpráva obsahuje text a čárové kódy UPC, které lze skenovat do databáze položek.