Nabídka Spotřební materiál

Položka nabídky

Popis

Vyměňte spotř. mat.

Oddělovací váleček a zaváděcí komplet

Ano

Ne

Umožňuje vynulovat počítadlo spotřebního materiálu pro oddělovací váleček a zaváděcí komplet.

  • Zvolením možnosti Ano vynulujete počítadlo.

  • Výběrem možnosti Ne akci ukončíte.

Azurová kazeta

Kazeta je téměř prázdná

Málo inkoustu v kazetě

Kazeta je prakticky prázdná

Kritický stav kazety

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav azurové tonerové kazety.

Purpurová kazeta

Kazeta je téměř prázdná

Málo inkoustu v kazetě

Kazeta je prakticky prázdná

Kritický stav kazety

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav purpurové tonerové kazety.

Žlutá kazeta

Kazeta je téměř prázdná

Málo inkoustu v kazetě

Kazeta je prakticky prázdná

Kritický stav kazety

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav žluté tonerové kazety.

Černá kazeta

Kazeta je téměř prázdná

Málo inkoustu v kazetě

Kazeta je prakticky prázdná

Kritický stav kazety

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav černé tonerové kazety.

Azurová jednotka fotoválce

Včasné varování

Nízká

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav azurové jednotky fotoválce.

Purpurová jednotka fotoválce

Včasné varování

Nízká

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav purpurové jednotky fotoválce.

Žlutá jednotka fotoválce

Včasné varování

Nízká

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav žluté jednotky fotoválce.

Oddělovací váleček a zaváděcí komplet

OK

Vyměňte

Zobrazuje stav oddělovacího válečku a zaváděcího kompletu

Nádobka na odpadní toner

Téměř plná

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav nádobky na odpadní toner

Kazeta se svorkami

Včasné varování

Nízká

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav kazety se svorkami

Krabice děrovače

Téměř plná

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazuje stav krabice děrovače.

160K Sada pro údržbu

Před koncem životnosti

Konec životnosti

OK

Zobrazí stav sady pro údržbu

320K Sada pro údržbu

Před koncem životnosti

Konec životnosti

OK

Zobrazí stav sady pro údržbu

480K Sada pro údržbu

Před koncem životnosti

Konec životnosti

OK

Zobrazí stav sady pro údržbu