Skanowanie

  Skanowanie wielu stron lub obrazów

  Skanowanie do aplikacji

  Wysyłanie skanowanego obrazu lub dokumentu pocztą e-mail

  Skanowanie fotografii

  Edycja skanowanych obrazów

  Skanowanie dokumentów w celu edytowania tekstu

  Skanowanie do komputera za pośrednictwem sieci


Skanowanie wielu stron lub obrazów

Aby zaoszczędzić czas, można skanować wiele obrazów naraz:

Korzystanie z szyby skanera

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów

 1. W lewym górnym rogu szyby skanera umieść pierwszą stronę dokumentu zadrukowaną stroną skierowaną w dół. Aby uzyskać pomoc, zobacz Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Lexmark — pakiet narzędzi zwiększających wydajność.
 3. Kliknij przycisk Skanuj.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona skanowania i kopiowania.

 1. Z menu rozwijanego Wyślij zeskanowany obraz do: wybierz miejsce docelowe skanowania.
 2. W sekcji Skanuj kliknij opcję Pokaż więcej ustawień skanowania.
 3. Kliknij przycisk Wyświetl zaawansowane ustawienia skanowania.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaawansowane ustawienia skanowania.

 1. Wybierz opcję Skanuj kilka obrazów przed utworzeniem obrazu wyjściowego.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Skanuj.
 4. Po wyświetleniu monitu umieść następną stronę na szybie skanera.
 1. Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone oraz że urządzenie jest podłączone do komputera.
 2. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
 3. Naciskaj przycisk Tryb, dopóki nie zostanie wybrany tryb skanowania.
 4. Naciskaj przycisk +, dopóki nie zostanie wyświetlona docelowa lokalizacja skanowania.
 5. Naciśnij przycisk Czarny lub Kolorowy.

Zeskanowany dokument lub obraz zostanie przesłany do wybranej lokalizacji docelowej.


Skanowanie do aplikacji

Korzystanie z oprogramowania

Korzystanie z panelu sterowania

 1. Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone oraz że urządzenie jest podłączone do komputera.
 2. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry lub Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Lexmark — pakiet narzędzi zwiększających wydajność.
 4. Kliknij przycisk Skanuj.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona skanowania i kopiowania.

 1. Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

Uwaga: Jeśli rozmiar obszaru skanowania (widoczny w prawym dolnym rogu okna podglądu) jest wyróżniony czerwonym kolorem, oznacza to, że zasoby systemowe są niedostateczne do wykonania skanowania z wybraną rozdzielczością lub rozmiarem. Należy zmniejszyć rozdzielczość lub obszar skanowania.

 1. Ustaw linie przerywane dokładnie wokół części obrazu, którą chcesz wydrukować.
 2. Z menu rozwijanego Wyślij zeskanowane obrazy do wybierz docelową lokalizację skanowania.
 3. Aby kontynuować dostosowywanie zadania skanowania, kliknij opcję Pokaż więcej ustawień skanowania.
 4. Po zakończeniu dostosowywania obrazu kliknij przycisk Skanuj.

Uwaga: Niektóre programy nie obsługują skanowania kilku stron.

 1. Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone oraz że urządzenie jest podłączone do komputera.
 2. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry lub Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 3. Naciskaj przycisk Tryb, dopóki nie zostanie wybrany tryb skanowania.
 4. Naciśnij przycisk + , aby przewinąć listę dostępnych programów, do których można skanować.
 5. Po wyświetleniu programu, do którego dokument ma zostać zeskanowany, naciśnij przycisk Wybierz.
 6. W obszarze Start na panelu sterowania naciśnij przycisk Czarny, aby rozpocząć skanowanie w trybie czarno-białym lub przycisk Kolorowy, aby rozpocząć skanowanie w kolorze.

Po zeskanowaniu dokument zostanie otwarty w wybranym programie.


Wysyłanie zeskanowanego obrazu lub dokumentu pocztą elektroniczną

Urządzenie umożliwia przesyłanie fotografii pocztą e-mail.

Korzystanie z oprogramowania

Korzystanie z panelu sterowania

 1. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry lub Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Lexmark Productivity Suite.
 3. Kliknij przycisk Dołącz do wiadomości e-mail.
 4. Kliknij opcję Skanuj dokument lub fotografię i wyślij pocztą e-mail.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona skanowania i kopiowania.

 1. Kliknij przycisk Podgląd.
 2. Z menu Co jest skanowane? wybierz polecenie Dokument kolorowy, Fotografia kolorowa, Dokument czarno-biały lub Fotografia czarno-biała.
 3. Kliknij opcję Dalej.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować obraz lub dokument do wysłania pocztą elektroniczną.
 5. Kliknij przycisk Dołącz.
 6. Wpisz wiadomość związaną z załączonym obrazem lub dokumentem, a następnie wyślij ją.
 1. Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone oraz że urządzenie jest podłączone do komputera.
 2. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry lub Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 3. Naciskaj przycisk Tryb, dopóki nie zostanie wybrany tryb skanowania.
 4. Naciskaj przycisk +, dopóki nie zostanie wyświetlona opcja E-mail.
 5. W obszarze Start na panelu sterowania naciśnij przycisk Czarny, aby rozpocząć skanowanie w trybie czarno-białym lub przycisk Kolorowy, aby rozpocząć skanowanie w kolorze.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby wysłać wiadomość e-mail.


Skanowanie fotografii

 1. Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone oraz że urządzenie jest podłączone do komputera.
 2. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry lub Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Lexmark — pakiet narzędzi zwiększających wydajność.
 4. Kliknij przycisk Skanuj.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona skanowania i kopiowania.

 1. Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić zeskanowany obraz.

Uwaga: Jeśli rozmiar obszaru skanowania (widoczny w prawym dolnym rogu okna podglądu) jest wyróżniony czerwonym kolorem, oznacza to, że zasoby systemowe są niedostateczne do wykonania skanowania z wybraną rozdzielczością lub rozmiarem. Aby rozwiązać ten problem, należy zmniejszyć rozdzielczość lub obszar skanowania.

 1. Ustaw przerywane linie dokładnie wokół tej części obrazu, którą chcesz zeskanować.
 2. Z menu rozwijanego Wyślij zeskanowane obrazy do wybierz docelową lokalizację skanowania.
 3. Aby kontynuować dostosowywanie zadania skanowania, kliknij opcję Pokaż więcej ustawień skanowania.
 4. Po zakończeniu dostosowywania obrazu kliknij przycisk Skanuj.

Po zakończeniu przetwarzania dokument zostanie otwarty w wybranym programie.


Edycja skanowanych obrazów

Obraz można dostosować przy użyciu większości programów graficznych.

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Lexmark — pakiet narzędzi zwiększających wydajność.
 2. Kliknij przycisk Skanuj.

Na ekranie komputera zostanie wyświetlona strona skanowania i kopiowania.

 1. Z menu rozwijanego Wyślij zeskanowane obrazy do wybierz docelową lokalizację skanowania.
 2. Kliknij przycisk Skanuj.

Po zakończeniu przetwarzania obraz zostanie otwarty w wybranym programie.

 1. Edytuj obraz przy użyciu narzędzi dostępnych w używanym programie.

Mogą być dostępne następujące opcje:

Pomocne informacje są dostępne w dokumentacji dostarczonej razem z programem graficznym.


Skanowanie dokumentów w celu edytowania tekstu

Korzystając z funkcji oprogramowania służącego do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), można przekształcać skanowane obrazy w dokumenty zawierające tekst, które można edytować przy użyciu edytora tekstów.

 1. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry lub Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Lexmark — pakiet narzędzi zwiększających wydajność.
 3. Kliknij opcję Skanuj i edytuj tekst (OCR).

Zostanie otwarte Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark.

 1. Kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić kopię dokumentu.
 2. Wybierz program, którego chcesz używać do edycji tekstu.
 3. Kliknij przycisk Wyślij.

Po zakończeniu przetwarzania dokument zostanie otwarty w wybranym programie.

 1. Edytuj dokument.
 2. Zapisz dokument.

Skanowanie do komputera za pośrednictwem sieci

 1. Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone.
 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci.
 3. Załaduj oryginalny dokument. Aby uzyskać pomoc, zobacz Ładowanie oryginalnego dokumentu do podajnika automatycznego stroną zadrukowaną skierowaną do góry lub Umieszczanie oryginalnego dokumentu na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
 4. Naciskaj przycisk Tryb, dopóki nie zostanie wybrany tryb skanowania.
 5. Naciśnij przycisk + , aby przewinąć listę dostępnych komputerów, do których można skanować.
 6. Po wyświetleniu nazwy odpowiedniego komputera naciśnij przycisk Wybierz.
 7. Wprowadź czterocyfrowe hasło.

Uwaga: Hasło jest wyświetlane na stronie skanowania i kopiowania w Centrum urządzenia wielofunkcyjnego. Aby uzyskać pomoc, zobacz Korzystanie z Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark
Aby zmienić nazwę komputera lub hasło, kliknij przycisk Zmień ustawienia sieciowe.

 1. Naciśnij przycisk Select (Wybierz).
 2. Naciśnij przycisk Select (Wybierz).