Yazıcınızın bakımını yapma

  Yazıcı kartuşlarını değiştirme

  Kartuşları hizalama

  Baskı kalitesini artırma

  Sarf malzemesi sipariş etme


Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Lexmark 810 Series ürünü şu kartuşları kullanarak yazdırmak üzere tasarlanmıştır. Numaralar hem kartuş paketlerinde hem de kartuşların üzerinde bulunan kartuş parça numaralarını gösterir.

Sol kartuş taşıyıcısı:

Siyah veya Fotoğraf kartuşu

Sağ kartuş taşıyıcısı:

Renkli kartuş

 • 31 (Fotoğraf)
 • 32
 • 34

Not:  Bkz: Sarf malzemesi sipariş etme.

Kullanılmış kartuşu çıkarma

Not: Yazıcının açık olmasına dikkat edin.

 1. Erişim kapağını kaldırın.

Yazıcı kartuşu taşıyıcısı hareket eder ve yazıcı meşgul değilse, yükleme konumunda durur.

 1. Kartuş kapağını açmak için, kartuş kolunu aşağı doğru bastırın.

 2. Eski kartuşu çıkarın. Kullanılmış kartuşu hava almayan kaplarda saklayın ya da atın.

Not: Her iki kartuşu da çıkarıyorsanız, ikinci kartuş için de 2 ve 3 numaralı adımlarda anlatılan işlemleri yineleyin.

Yazıcı kartuşlarını takma

 1. Yeni kartuşlar takıyorsanız, kartuşların arka ve alt kısımlarındaki etiket ve saydam bandı çıkarın.

Uyarı: Kartuşların bakır renkli temas bölgelerine dokunmayın.

 1. Kartuş kapakları açık değilse, kartuş kollarını aşağı doğru bastırarak kartuş kapaklarını açın.
 2. Sol taşıyıcıya siyah kartuşu veya fotoğraf kartuşunu takın. Renkli kartuşu sağ taşıyıcıya takın.

 3. Kapakları sıkıca kapatın.

 4. Erişim kapağını kapatın.

Not: Yazdırma işinin başlaması için erişim kapağı kapalı olmalıdır.


Kartuşları hizalama

Yazıcı kartuşları takıldığında veya değiştirildiğinde, yazıcınız kartuşları hizalar.

 1. Düz kağıt yükleyin. Bkz: Kağıt desteğine kağıt yükleme.
 2. Yazıcı kartuşlarını takın ve üst kapağını kapatın. Bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.
 3. Bilgisayar ekranındaki hizalama sayfası yönergelerini izleyin.
 4. Yazıcınız bir hizalama sayfası yazdırır.

Yazıcı kartuşlarınız artık en iyi baskı kalitesi sağlayacak şekilde hizalanmıştır.

Ancak aşağıdaki durumlarda kartuşların hizalanması gerekebilir:

Kartuşları hizalamak için:

 1. Düz kağıt yükleyin. Bkz: Kağıt desteğine kağıt yükleme.
 2. Lexmark Lexmark Çözüm Merkezi’ni açın. Bkz: Lexmark Çözüm Merkezi’ni kullanma.
 3. Maintenance (Bakım) sekmesinde Align to fix the blurry edges (Belirsiz kenarları düzeltmek için hizala) düğmesini tıklatın.
 4. Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın. Sayfa yazdırıldıktan sonra kartuşlar hizalanır.

Baskı kalitesini artırma

Belgelerinizin baskı kalitesinden memnun değilseniz, şunları yapın:

 1. Programınızda Dosya  Yazdır seçeneklerini tıklatın. Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
 2. Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğelerini tıklatın.
 3. Quality/Speed (Kalite/Hız) sekmesinden, daha yüksek bir baskı kalitesi seçin.
 4. Belgenizi yeniden yazdırın.

Belgeniz hala istediğiniz baskı kalitesine sahip değilse, şunları yapın:

 1. Yazıcı kartuşlarını çıkarın. Bkz: Kullanılmış kartuşu çıkarma.
 2. Yazıcı kartuşlarını takın. Bkz: Yazıcı kartuşlarını takma.
 3. Belgenizi yeniden yazdırın.

Baskı kalitesi hala düzelmediyse, Yazıcı kartuşlarının püskürtme uçlarını temizleme ile devam edin.

Yazdırma kartuşlarının püskürtme uçlarını temizleme

Yazıcı kartuşlarının püskürtme uçlarını temizlemek için, Lexmark 810 Series Solution Center’i (Çözüm Merkezi) kullanın.

 1. Kağıt yükleyin. Bkz: Kağıt desteğine kağıt yükleme.
 2. Başlat  Programlar  Lexmark 810 Series  Lexmark Solution Center öğelerini tıklatın.
 3. Maintenance (Bakım) sekmesini tıklatın.
 4. Maintenance sekmesinden Clean to fix horizontal streaks (Yatay çizgileri düzeltmek için temizle) seçeneğini tıklatın.
 5. Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

Bir sayfa yazdırılarak, tıkalı püskürtme uçlarını temizlemek üzere uçlara tazyikli mürekkep gönderilir.

 1. Belgenizi yeniden yazdırarak, baskı kalitesinin artıp artmadığını denetleyin.

Baskı kalitesinden memnun değilseniz, Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas bölgelerini temizleme ile devam edin ve belgenizi yeniden yazdırın.

Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleme

 1. Yazıcı kartuşlarını çıkarın. Bkz: Kullanılmış kartuşu çıkarma.
 2. Temiz, havsız bir bezi suyla ıslatın.
 3. Bezi üç saniye süresince püskürtme uçlarına denk gelecek şekilde hafifçe tutup, ardından gösterilen yönde silin.

 4. Bezin temiz olan diğer kısmını üç saniye süresince temas noktalarına denk gelecek şekilde hafifçe tutun ve gösterilen yönde silin.

 5. Bezin temiz kısmıyla yeniden 3 ve 4 numaralı adımlarda anlatılan işlemleri tekrarlayın.
 6. Püskürtme uçlarının ve temas noktalarının tamamen kurumasını bekleyin.
 7. Yazıcı kartuşlarını yeniden takın.
 8. Belgenizi yeniden yazdırın.

Baskı kalitesi düzelmezse, Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleme işlemini iki kez daha tekrarlayın.

Baskı kalitesi hala yeterli değilse, yazıcı kartuşlarını değiştirin. Bkz: Sarf malzemeleri sipariş etme.

Yazıcı kartuşlarını koruma

Yazıcı kartuşlarının ömrünü uzatmak ve yazıcınızdan en yüksek performansı elde etmek için:

Lexmark’ın yazıcısı garantisi, yeniden doldurulan kartuşun yol açtığı hata ve hasarların onarımını kapsamaz. Lexmark, yeniden doldurulmuş kartuş kullanılmasını önermez. Kartuşların yeniden doldurulması baskı kalitesini etkileyebilir ve yazıcıya zarar verebilir. En iyi sonucu almak için Lexmark sarf malzemelerini kullanın.


Sarf malzemesi sipariş etme

Yazıcı sarf malzemeleri sipariş etmek veya size en yakın satıcıyı bulmak için www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Lexmark 810 Series ürünü şu kartuşları kullanarak yazdırmak üzere tasarlanmıştır:

Sol kartuş taşıyıcısı:

Siyah veya Fotoğraf kartuşu

Sağ kartuş taşıyıcısı:

Renkli kartuş

 • 31 (Fotoğraf)
 • 32
 • 34
 • USB kablosu parça numarası: 43H5856

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürününüzün geri dönüşüme girmek üzere göndermek için:

 1. Web sitemizi ziyaret edin: www.lexmark.com/recycle
 2. Ekranınızdaki yönergeleri izleyin.