Konfiguracja drukarki

Otwieranie opakowania

Opis części drukarki

Tworzenie pierwszego projektu

Jeśli czynności te nie zostały jeszcze wykonane, należy wykonać kroki opisane w dokumentacji instalacji drukarki Lexmark™ 910 Series, która została dostarczona razem z urządzeniem. Jeśli wystąpią problemy, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją.


Otwieranie opakowania

W opakowaniu drukarki znajdują się następujące elementy:

Uwaga: Zawartość może się różnić w zależności od obszaru geograficznego.

1

Zasilacz i przewód zasilający

4

Nabój drukujący foto

2

Broszura instalacyjna

5

Podręcznik użytkownika

3

Kolorowy nabój drukujący

6

Dysk CD-ROM z oprogramowaniem


Opis części drukarki

Element

Aby

1

Podpórka papieru

Ładować papier do drukarki.

2

Ogranicznik podawania papieru

Zapobiegać wpadaniu lub wślizgiwaniu się elementów do szczeliny na papier.

3

Drzwiczki dostępu do karty pamięci

Wkładać karty pamięci lub podłączać aparat cyfrowy.

Uwaga: Jeżeli typ posiadanej karty jest nieznany, patrz Dopasowywanie karty do drukarki.

4

Przyciski panelu sterowania

Drukować, edytować i zapisywać fotografie z karty pamięci.

5

Taca na wydruki

Zatrzymywać papier wychodzący z drukarki.

Uwaga: W celu uniknięcia rozmazywania się atramentu zalecane jest wyjmowanie arkuszy folii lub fotografii z tacy na wydruki natychmiast po wysunięciu ich z drukarki. Fotografie i folie mogą wymagać dłuższego czasu schnięcia (nawet do 15 minut).

6

Wyświetlacz

Przeglądać fotografie zapisane na karcie pamięci aparatu.

7

Pokrywa dostępu

Po jej otwarciu można instalować lub wymieniać naboje drukujące.

8

Prowadnica papieru

Podtrzymywać papier, aby był prawidłowo podawany.

Element

Aby

1

Gniazdo zasilania

Podłączyć drukarkę do zasilania przy użyciu zasilacza i przewodu zasilającego.

2

port USB

Podłączyć drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB.


Tworzenie pierwszego projektu

Po wykonaniu czynności opisanych w Broszurze instalacyjnej można wydrukować stronę z fotografiami zapisanymi na karcie pamięci aparatu cyfrowego przy użyciu panelu sterowania drukarki.

  1. Załaduj papier. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj papieru fotograficznego lub błyszczącego. Błyszcząca lub powlekana strona arkusza powinna być skierowana do użytkownika. Aby uzyskać pomoc, patrz Ładowanie papieru.
  2. Opuść osłonę podajnika papieru, ściśnij prowadnicę papieru i przesuń ją do lewej krawędzi papieru.
  3. Włóż kartę pamięci do drukarki.

Uwaga: Karty pamięci różnią się rozmiarem i typem i pasują do jednego z dwóch dostępnych gniazd. Aby uzyskać pomoc na temat karty, patrz Dopasowywanie karty do drukarki.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone menu Co chcę zrobić.

Użyj przycisków na panelu sterowania, aby wybrać fotografie do drukowania.

Wybrane przyciski panelu sterowania

1

Podgląd wydruku

5

Zmień rozmiar

2

Wybierz

6

Przycisk Przełącz

3

Menu

7

Start

4

Zatrzymaj/Wyczyść

Pierwsza fotografia zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.

Uwaga: Naciśnij przycisk Zatrzymaj/Wyczyść, aby anulować lub zatrzymać zadanie drukowania.

Gratulacje! Pierwszy projekt realizowany przy użyciu drukarki Lexmark 910 Series Photo Jetprinter jest gotowy.