Težave s potrebščinami

Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

Regiji tiskalnika in kartuše s tonerjem

Regija

Številska koda

Globalno ali nedoločena regija

0

Severna Amerika (Združene države, Kanada)

1

Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica

2

Tihomorska Azija

3

Latinska Amerika

4

Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika

5

Avstralija, Nova Zelandija

6

Neveljavna regija

9


Opomba: Za nastavitve regije tiskalnika in kartuše tonerja natisnite strani za preizkus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja.

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb: Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite X in gumb za izbiro.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin.

Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridržali X in gumb za izbiro, tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

  1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

    gumb za meni > Naprava > gumb za izbiro > Vzdrževanje > gumb za izbiro > Meni za konfiguracijo > gumb za izbiro > Poraba potrošnega materiala in števci > gumb za izbiro

  2. Izberite del oz. potrošni material, ki ga želite ponastaviti, in nato izberite Začni > gumb za izbiro.

  3. Preberite opozorilo in nato izberite Nadaljuj > gumb za izbiro.

  4. Hkrati za 15 sekund pridržite X in gumb za izbiro, da počistite sporočilo.

  5. Opomba: Če ne uspete ponastaviti števcev porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.