Konfiguracije tiskalnika

opozorilna ikona o nevarnosti, da se izdelek prevrne PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohištvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.
opozorilna ikona o nevarnosti, da se izdelek prevrne PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da dodate izbirne pladnje za 250 ali 550 listov. Za več informacij si oglejte razdelek Namestitev dodatnih pladnjev.

1

Nadzorna plošča

2

Standardno odložišče

3

Pokrov za dostop do nadzorne plošče

4

Standardni pladenj za 250 listov

5

Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov

6

Večnamenski podajalnik

7

Vratca A