Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

  1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

    gumb za meni > Naprava > gumb za izbiro > Povrnitev tovarniško privzetih vrednosti > gumb za izbiro > Obnovi nastavitve. > gumb za izbiro

  2. Izberite Obnovi vse nastavitve in pritisnite gumb za izbiro.

  3. Za začetek postopka se pomaknite na:

    OBNOVI > gumb za izbiro > Začni. > gumb za izbiro

Za celovitejši način povrnitve tovarniško privzetih vrednosti si oglejte Brisanje pomnilnika tiskalnika.