Težave pri tiskanju

Nizka kakovost tiskanja

Prazne ali bele strani

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odstranite embalažni material, ki je ostal na slikovni enoti.

  1. Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto.

   Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

   Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

  2. Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb, in jo po potrebi zamenjajte.

   Opomba: Prepričajte se, da stik bobna fotoprevodnika ni upognjen ali na napačnem mestu.

  3. Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli.

  4. Vstavite slikovno enoto in nato kartušo s tonerjem.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte.

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Stanje/Potrebščine > Potrebščine

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Temen natis

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis temen?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.

 2. Znižajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost

 3. Natisnite dokument.


Ali je natis temen?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Ali je natis temen?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine.


Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?

Pojdite na 5. korak.

Nadaljujte s 6. korakom.

5. korak

 1. Papir s teksturo zamenjajte z navadnim papirjem.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis temen?

Pojdite na 6. korak.

Težava je odpravljena.

6. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis temen?

Pojdite na 7. korak.

Težava je odpravljena.

7. korak

 1. Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis temen?

Pojdite na 8. korak.

Težava je odpravljena.

8. korak

 1. Zamenjajte slikovno enoto.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis temen?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Tanke črte nepravilno natisnjene

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali so tanke črte napačno natisnjene?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Prilagodite nastavitve kakovosti tiskanja.

  1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

   Nastavitve > Natisni > Kakovost > Povečanje števila slikovnih pik > Pisave

  2. Temnost tonerja nastavite na vrednost 7. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

   Nastavitve > Natisni > Kakovost

 2. Natisnite dokument.


Ali so tanke črte napačno natisnjene?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Zguban ali zmečkan papir

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali je papir zguban ali zmečkan?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali je papir zguban ali zmečkan?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Ali je papir zguban ali zmečkan?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Sivo ozadje

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite.

 2. Zvišajte temnost tonerja.

  Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost

 3. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte.

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Stanje/Potrebščine > Potrebščine

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

 1. Odstranite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.

  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.

 3. Vstavite slikovno enoto.

 4. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?

Pojdite na 6. korak.

Težava je odpravljena.

6. korak

 1. Slikovno enoto zamenjajte.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Vodoravni svetli pasovi

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo vodoravni svetli pasovi?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Napačni robovi

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Vodila papirja prilagodite tako, da se prilegajo naloženemu papirju.

 2. Natisnite dokument.


So robovi pravilni?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


So robovi pravilni?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo za stranke.


Svetel natis

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.

 2. Zvišajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Nastavitve > Natisni > Kakovost

 3. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte.

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  Stanje/Potrebščine > Potrebščine

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

 1. Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Pritisnite prenosni valj, ki je pod slikovno enoto, na obeh straneh, da preverite, ali se umakne in skoči nazaj na mesto.

  opozorilna ikona o vroči površini PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

 3. Če se prenosni valj ne umakne in ne skoči nazaj na mesto, ga odstranite in vstavite.

  1. Povlecite en konec prenosnega valja navzgor in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.

  2. Po potrebi ponovite ta korak na drugem koncu.

 4. Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli, in jo vstavite.

 5. Vstavite kartušo s tonerjem.

 6. Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite.

 7. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 6. korak.

Težava je odpravljena.

6. korak

 1. Če se težava pojavi po namestitvi novega kompleta za vzdrževanje, preverite, ali je nameščen prenosni valj, priložen kompletu.

  Opomba: Prenosni valj po potrebi zamenjajte.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Pojdite na 7. korak.

Težava je odpravljena.

7. korak

Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Stanje/Potrebščine > Potrebščine


Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?

Pojdite na 8. korak.

Obrnite se na podpora strankam.

8. korak

 1. Zamenjajte slikovno enoto.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis svetel?

Obrnite se na podpora strankam.

Težava je odpravljena.


Lisast natis in pike

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis lisast?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja tonerja.


Ali je tiskalnik brez madežev tonerja?

Nadaljujte s 4. korakom.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Kartušo s tonerjem zamenjajte.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis lisast?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Stanje/Potrebščine > Potrebščine


Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?

Pojdite na 5. korak.

Obrnite se na podporo za stranke.

5. korak

 1. Zamenjajte slikovno enoto.

 2. Natisnite dokument.


Ali je natis lisast?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Gubanje papirja

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Odstranite papir s pladnja in ga nato obrnite.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

 1. Naložite papir iz novega paketa.

  Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Pojdite na 6. korak.

Težava je odpravljena.

6. korak

 1. Preverite, ali je naložen papir podprt.

  Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir.

 2. Natisnite dokument.


Ali se papir guba?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Upognjeni ali poševni natisi

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju.

 2. Natisnite dokument.


Je natis upognjen ali poševen?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Preverite, ali je naložen papir podprt.

  Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir.

 2. Natisnite dokument.


Je natis upognjen ali poševen?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Preverite, ali so na pobiralnem obroču, ki je na pladnju, znaki poškodb ali umazanije, in obroč po potrebi zamenjajte.

 2. Natisnite dokument.


Je natis upognjen ali poševen?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Ponavljajoče se napake

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

S stranmi za preskus kakovosti tiskanja preverite, ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od teh mer:

 • 97 mm (3,82 palca)

 • 47 mm (1,85 palca)

 • 38 mm (1,5 palca)


Ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od mer?

Pojdite na 2. korak.

Zabeležite si razdaljo in se obrnite na podporo za stranke.

2. korak

 1. Zamenjajte slikovno enoto.

 2. Natisnite dokument.


Ali so prisotne ponavljajoče se napake?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Popolnoma črne strani

Pretežno črn natis
Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odstranite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.

  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.

 3. Vstavite slikovno enoto.

 4. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb.


Ali je slikovna enota nepoškodovana?

Obrnite se na podporo za stranke.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

 1. Slikovno enoto zamenjajte.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Besedilo ali slike so odrezane

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali so besedilo ali slike odrezane?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odstranite in nato vstavite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Natisnite dokument.


Ali so besedilo ali slike odrezane?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odstranite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.

  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.

 3. Vstavite slikovno enoto.

 4. Natisnite dokument.


Ali so besedilo ali slike odrezane?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Slikovno enoto zamenjajte.

 2. Natisnite dokument.


Ali so besedilo ali slike odrezane?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Neobstojen toner

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Je toner še vedno neobstojen?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Je toner še vedno neobstojen?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Navpični temni pasovi

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Vstavite slikovno enoto in nato vstavite še kartušo.

 3. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Odstranite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.

  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.

 3. Vstavite slikovno enoto.

 4. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Preverite, ali v desni del tiskalnika prodira močna svetloba, in tiskalnik po potrebi premaknite.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Navpične temne črte ali proge

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Odstranite in znova namestite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Slikovno enoto zamenjajte.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Navpične temne proge z manjkajočim natisom

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Odstranite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.

 2. Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.

  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika.

 3. Vstavite slikovno enoto.

 4. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Navpični svetli pasovi

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpični svetli pasovi?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Navpične bele črte

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite gumb za izbiro za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je.

 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Počasno tiskanje

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Zagotovite, da tiskalnik ni v varčevalnem ali tihem načinu.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?

Pojdite na 2. korak.

Težava je odpravljena.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja.

  Opombe:

  • Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju.
  • Nastavitev lahko spremenite tudi v meniju Papir na nadzorni plošči tiskalnika.
 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?

Pojdite na 3. korak.

Težava je odpravljena.

3. korak

 1. Zmanjšajte število strani za tiskanje.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?

Pojdite na 4. korak.

Težava je odpravljena.

4. korak

 1. Kabel tiskalnika ustrezno povežite s tiskalnikom in računalnikom, tiskalnim strežnikom, možnostjo ali drugo omrežno napravo.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?

Pojdite na 5. korak.

Težava je odpravljena.

5. korak

 1. V meniju Kakovost na nadzorni plošči nastavite Ločljivost tiskanja na 600 dpi.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?

Pojdite na 6. korak.

Težava je odpravljena.

6. korak

 1. Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva.

  Opombe:

  • Po zelo dolgem tiskalnem opravilu počakajte, da se tiskalnik ohladi.
  • Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek Izbiranje mesta za tiskalnik.
 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?

Pojdite na 7. korak.

Težava je odpravljena.

7. korak

 1. Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika.

 2. Natisnite dokument.


Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?

Obrnite se na podporo za stranke.

Težava je odpravljena.


Tiskalna opravila se ne izvedejo

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran pravilen tiskalnik.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

 1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.

 2. Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu.

 3. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priklopljeni v računalnik in tiskalnik.

  Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 4. korak.

4. korak

 1. Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

 1. Odstranite gonilnik tiskalnika in ga znova namestite.

 2. Natisnite dokument.


Ali se je dokument natisnil?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Tiskalnik se ne odziva

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Preverite, ali je napajalni kabel priključen v električno vtičnico.

standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 2. korak.

2. korak

Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom.


Ali je bila električna vtičnica izklopljena s stikalom ali prekinjevalnikom?

Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.


Ali je tiskalnik vklopljen?

Pojdite na 4. korak.

Vklopite tiskalnik.

4. korak

Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije.


Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik.

Pojdite na 5. korak.

5. korak

Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata.


Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?

Pojdite na 6. korak.

Kabla vstavite v ustrezna vrata.

6. korak

Izklopite tiskalnik, namestite možnosti strojne opreme, nato pa tiskalnik vklopite.

Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji.


Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 7. korak.

7. korak

Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika.


Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 8. korak.

8. korak

Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite.


Ali se tiskalnik odziva?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podporo za stranke.


Nastavitev temnosti tonerja

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Kakovost > gumb za izbiro > tiskanja. > gumb za izbiro

 2. Izberite Temnost tonerja in pritisnite gumb za izbiro.

 3. Prilagodite nastavitev in pritisnite gumb za izbiro.

Opravilo se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

Dejanje

Da

Ne

1. korak

 1. Preverite, ali tiskate na ustrezen papir.

 2. Natisnite dokument.


Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?

Pojdite na 2. korak.

Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.

2. korak

 1. Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja.

  Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:

  gumb za meni > Papir > gumb za izbiro > Konfiguracija pladnja > gumb za izbiro > Velikost/vrsta papirja > gumb za izbiro

 2. Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju.

 3. Natisnite dokument.


Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?

Težava je odpravljena.

Pojdite na 3. korak.

3. korak

 1. Preverite, ali so pladnji povezani.

  Za več informacij si oglejte razdelek Povezovanje pladnjev.

 2. Natisnite dokument.


Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.