Prijungimas prie tinklo

Spausdintuvo prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad:

Valdymo skydelio naudojimas
 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas / prievadai > Belaidis tinklas > Sąranka spausdintuvo skydelyje > Pasirinkti tinklą .

 2. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite tinklo slaptažodį.

 3. Pastaba:  „Wi-Fi“ tinklui parengtuose spausdintuvuose pradinės sąrankos metu rodomas raginimas nustatyti „Wi-Fi“ tinklą.
„Lexmark Mobile Assistant“ naudojimas
 1. Priklausomai nuo mobiliojo prietaiso programą „Lexmark Mobile Assistant“ atsisiųskite arba iš „App Store“ internetinės parduotuvės, arba iš Google Play TM .

 2. Spausdintuvo pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas / prievadai > Belaidis tinklas > Sąranka naudojant programą mobiliesiems > Spausdintuvo ID .

 3. Mobiliajame prietaise paleiskite programą, tada sutikite su naudojimo sąlygų nuostatomis.

  Pastaba:  Jei reikia, suteikite leidimus.
 4. Bakstelėkite Prisijungti prie spausdintuvo > Eiti į „Wi-Fi“ nustatymus .

 5. Prijunkite savo mobilųjį prietaisą prie belaidžio spausdintuvo tinklo.

 6. Grįžkite į programą ir bakstelėkite Nustatyti „Wi-Fi“ ryšį

 7. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite tinklo slaptažodį.

 8. Bakstelėkite Atlikta .

Spausdintuvo prijungimas prie belaidžio tinklo naudojant „Wi-Fi“ apsaugotą sąranką (WPS)

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad:

Mygtuko paspaudimo metodo naudojimas
 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas/ prievadai > Belaidis tinklas > „Wi-Fi“ apsaugota sąranka > Pradėti mygtuko paspaudimo metodą .

 2. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) metodo naudojimas
 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas / prievadai > Belaidis tinklas > „Wi-Fi“ apsaugota sąranka > Pradėti PIN kodo metodą .

 2. Nukopijuokite aštuonių skaitmenų WPS PIN kodą.

 3. Atidarykite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite prieigos taško IP adresą.

  Pastabos:

  • Norėdami sužinoti IP adresą, žr. dokumentaciją, kurią gavote kartu su prieigos tašku.
  • Jei naudojate įgaliotąjį serverį, laikinai jį išjunkite, kad galėtumėte tinkamai įkelti tinklalapį.
 4. Pereikite į WPS nustatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. dokumentaciją, kurią gavote kartu su prieigos tašku.

 5. Įveskite aštuonių skaitmenų PIN kodą ir išsaugokite pakeitimus.

„Wi-Fi Direct“ konfigūravimas

„Wi-Fi Direct“ suteikia galimybę belaidžiams įrenginiams tiesiogiai prisijungti prie spausdintuvo, kuriame įgalinta „Wi-Fi Direct“, nenaudojant prieigos taško (belaidžio maršruto parinktuvo).

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad spausdintuve yra įrengtas belaidžio tinklo modulis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skiltį Belaidžio tinklo modulių įrengimas .

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas / prievadai > „Wi-Fi Direct“ .

 2. Sukonfigūruokite nustatymus.

  • Įgalinti „Wi-Fi Direct“ – spausdintuvas įgalinamas transliuoti jo paties „Wi-Fi Direct“ tinklą.

  • „Wi-Fi Direct“ vardas – „Wi-Fi Direct“ tinklui priskiriamas vardas.

  • „Wi-Fi Direct“ slaptažodis – priskiriamas slaptažodis dėl belaidžio ryšio saugumo, kai naudojamas lygiarangių ryšys.

  • Rodyti slaptažodį sąrankos puslapyje – Tinklo sąrankos puslapyje rodomas slaptažodis.

  • Automatiškai priimti mygtukinio prijungimo užklausas – spausdintuvui leidžiama automatiškai priimti prijungimo užklausas.

   Pastaba:  Mygtukinio prijungimo užklausų priėmimas automatiškai nėra apsaugotas.
 3. Pastabos:

Mobiliojo prietaiso prijungimas prie spausdintuvo

Prieš prijungdami savo mobilųjį prietaisą įsitikinkite, kad sukonfigūruotas „Wi-Fi Direct“. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Wi-Fi Direct“ konfigūravimas .

Prijungimas naudojant Wi-Fi Direct
Pastaba:  Šie nurodymai taikomi tik „Android“ mobiliesiems prietaisams.
 1. Mobiliajame prietaise eikite į nustatymų meniu.

 2. Įjunkite „Wi-Fi“ ir bakstelėkite „Wi-Fi Direct“ .

 3. Pasirinkite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ vardą.

 4. Spausdintuvo valdymo skydelyje patvirtinkite prijungimą.

Prijungimas naudojant „Wi-Fi“
 1. Mobiliajame prietaise eikite į nustatymų meniu.

 2. Bakstelėkite „Wi-Fi“ ir pasirinkite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ vardą.

  Pastaba:  Prieš „Wi-Fi Direct“ vardą pridedama eilutė DIRECT-xy (kai x ir y – du atsitiktiniai simboliai).
 3. Įveskite „Wi-Fi Direct“ slaptažodį.

Kompiuterio prijungimas prie spausdintuvo

Prieš prijungdami savo kompiuterį įsitikinkite, kad sukonfigūruotas „Wi-Fi Direct“. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Wi-Fi Direct“ konfigūravimas .

„Windows“ naudotojams
 1. Atidarykite Spausdintuvai ir skeneriai , po to spustelėkite Pridėti spausdintuvą arba skenerį .

 2. Spustelėkite Rodyti „Wi-Fi Direct“ spausdintuvus , po to pasirinkite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ vardą.

 3. Spausdintuvo ekrane atkreipkite dėmesį į aštuonių skaitmenų spausdintuvo PIN kodą.

 4. Kompiuteryje įveskite PIN kodą.

 5. Pastaba:  Jei spausdinimo tvarkyklė dar neįdiegta, „Windows“ atsisiunčia atitinkamą tvarkyklę.
„Macintosh“ naudotojams
 1. Spustelėkite belaidžio ryšio piktogramą ir pasirinkite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ vardą.

  Pastaba:  Prieš „Wi-Fi Direct“ vardą pridedama eilutė DIRECT-xy (kai x ir y – du atsitiktiniai simboliai).
 2. Įveskite „Wi-Fi Direct“ slaptažodį.

Pastaba:  Atsijungę nuo „Wi-Fi Direct“ tinklo, kompiuterį vėl prijunkite prie ankstesnio tinklo.

„Wi-Fi“ tinklo pasyvinimas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas / prievadai > Tinklo apžvalga > Aktyvus adapteris > Standartinis tinklas .

 2. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Spausdintuvo prijungimo tikrinimas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Ataskaitos > Tinklas > Tinklo sąrankos puslapis .

 2. Patikrinę pirmąją tinklo sąrankos puslapio dalį patvirtinkite, kad būsena – prijungta.

  Jei tinklo būsena – neprijungta, gali būti, kad nėra aktyvus vietinio tinklo (LAN) ryšio taškas arba sugadintas tinklo kabelis. Susisiekite su administratoriumi, kad gautumėte pagalbos.