Problemos, susijusios su eksploataciniais reikmenimis

Pakeiskite kasetę, spausdintuvo regiono neatitiktis

Norėdami išspręsti šią problemą, įsigykite tinkamo regiono, kuris atitinka spausdintuvo regioną, kasetę arba įsigykite viso pasaulio regionams tinkančią kasetę.

Spausdintuvo ir dažų kasetės regionai

Regionas

Skaitinis kodas

Visame pasaulyje arba neapibrėžtas regionas

0

Šiaurės Amerika (Jungtinės Valstijos, Kanada)

1

Europos ekonominė erdvė, Vakarų Europa, Šiaurės šalys, Šveicarija

2

Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalys

3

Lotynų Amerika

4

Likusi Europa, Artimieji Rytai, Afrika

5

Australija, Naujoji Zelandija

6

Netinkamas regionas

9


Pastaba:  Jei norite rasti spausdintuvo ir dažų kasetės regionų nustatymus, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Ne „Lexmark“ eksploatacinis reikmuo

Spausdintuvas aptiko jame įdėtą ne „Lexmark“ eksploatacinį reikmenį arba dalį.

„Lexmark“ spausdintuvas geriausiai veikia, jei jame naudojami originalūs „Lexmark“ eksploataciniai reikmenys ir dalys. Trečiųjų šalių eksploatacinių reikmenų ar dalių naudojimas gali pakenkti spausdintuvo ir jo vaizdo gavimo komponentų efektyvumui, patikimumui arba naudojimo trukmei.

Visi gyvavimo ciklo indikatoriai yra skirti veikti naudojant „Lexmark“ eksploatacinius reikmenis ir dalis, todėl naudojant trečiųjų šalių eksploatacinius reikmenis ar dalis rezultatai gali būti neprognozuojami. Naudojant vaizdo gavimo komponentus ilgiau nei numatyta jų naudojimo trukmė, „Lexmark“ spausdintuvas ar susiję komponentai gali sugesti.

Įspėjimas—Galima sugadinti:  Trečiųjų šalių eksploatacinių reikmenų ar dalių naudojimas gali turėti neigiamos įtakos garantijos taikymui. Jei spausdintuvas sugenda naudojant trečiųjų šalių eksploatacinius reikmenis ar dalis, garantija gali būti netaikoma.

Jei prisiimate visą riziką ir spausdintuve toliau norite naudoti neoriginalius eksploatacinius reikmenis ar dalis, spausdintuvo ekrane dviem pirštais palieskite ir 15 sekundžių palaikykite nuspaudę klaidos pranešimą. Pasirodžius patvirtinimo dialogo langui, palieskite Tęsti .

Jei nenorite prisiimti šios rizikos, pašalinkite trečiųjų šalių eksploatacinį reikmenį arba dalį iš savo spausdintuvo ir įdėkite originalų „Lexmark“ eksploatacinį reikmenį arba dalį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Originalių „Lexmark“ dalių ir eksploatacinių reikmenų naudojimas .

Jei išvalius klaidos pranešimą spausdintuvas nespausdina, iš naujo nustatykite eksploatacinių reikmenų naudojimo skaitiklį.

  1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Eksploatacija > Meniu „Konfigūracija“ > Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai .

  2. Pažymėkite dalį arba eksploatacinį reikmenį, kurį norite nustatyti iš naujo, ir palieskite Pradėti .

  3. Perskaitykite įspėjamąjį pranešimą ir palieskite Tęsti .

  4. Norėdami išvalyti klaidos pranešimą, dviem pirštais 15 sekundžių lieskite ekraną.

  5. Pastaba:  Jei eksploatacinių reikmenų naudojimo skaitiklių nepavyksta nustatyti iš naujo, eksploatacinį reikmenį grąžinkite į pirkimo vietą.