Spausdinimo problemos

Prasta spausdinimo kokybė

Tušti arba balti lapai

Puslapyje nieko neatspausdinta.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Būtinai pašalinkite visas pakavimo medžiagas šiose vietose:

  • Spausdintuvo viduje

   Iš spausdintuvo vidaus pašalintos visos pakavimo medžiagos.
  • Dažų kasetės ir vaizdo gavimo įtaisas

   Visos dažų kasečių ir vaizdo gavimo įtaiso pakavimo medžiagos pašalintos.
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina tuščius arba baltus lapus?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar spausdintuve naudojama originali ir tinkama „Lexmark“ dažų kasetė.

  Pastaba:  Jei dažų kasetė netinkama, įdėkite tinkamą.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina tuščius arba baltus lapus?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina tuščius arba baltus lapus?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Spausdinama per tamsiai

Puslapyje atspausdinta per tamsiai.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, išspausdinkite kokybiškus pavyzdinius puslapius, kad nustatytumėte trūkstamą spalvą. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Atlikite Spalvų priderinimą.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinimas > Kokybė > Išplėstinis vaizdo gavimas > Spalvų priderinimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per tamsiai?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos sumažinkite dažų tamsumą „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastaba:  Nustatymus galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Dažų tamsumas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per tamsiai?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymai atitinka į dėklą įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymus galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per tamsiai?

Pereikite prie 4 veiksmo.

Eikite į 6 veiksmą.

4 veiksmas

Įsitikinkite, kad popieriaus paviršius nėra reljefiškas arba šiurkštus.


Ar spausdinate ant reljefiško arba šiurkštaus popieriaus?

Pereikite prie 5 veiksmo.

Eikite į 6 veiksmą.

5 veiksmas

 1. Popierių reljefišku arba šiurkščiu paviršiumi pakeiskite paprastu.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per tamsiai?

Pereikite prie 6 veiksmo.

Problema išspręsta.

6 veiksmas

 1. Įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Kol nesate pasiruošę popieriaus naudoti, laikykite jį originalioje pakuotėje.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per tamsiai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Sudvejinti vaizdai

Tekstas ir vaizdai puslapyje šviesesni nei originalas.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Į dėklą įdėkite tinkamos rūšies ir svorio popierių.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomi sudvejinti vaizdai?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka į dėklą įdėto popieriaus nustatymą.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomi sudvejinti vaizdai?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Atlikite Spalvų priderinimą.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinimas > Kokybė > Išplėstinis vaizdo gavimas > Spalvų priderinimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomi sudvejinti vaizdai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Pilkas arba spalvotas fonas

Puslapyje matyti pilkas arba spalvotas fonas.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos padidinkite dažų tamsumą „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastaba:  Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Dažų tamsumas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matyti pilkas arba spalvotas fonas?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Atlikite Spalvų priderinimą.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinimas > Kokybė > Išplėstinis vaizdo gavimas > Spalvų priderinimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matyti pilkas arba spalvotas fonas?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matyti pilkas arba spalvotas fonas?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Neteisingos paraštės

Puslapio paraštės neatitinka nustatytų paraščių.

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Perkelkite popieriaus kreiptuvus dėkle į įdėtam popieriui tinkamą padėtį.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar paraštės teisingos?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus formatą nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .

  Pastaba: 

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar paraštės teisingos?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Spausdinama per šviesiai

Puslapyje atspausdinta per šviesiai arba neryškiai.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Būtinai pašalinkite visas pakavimo medžiagas šiose vietose:

  • Spausdintuvo viduje

   Iš spausdintuvo vidaus pašalintos visos pakavimo medžiagos.
  • Dažų kasetės ir vaizdo gavimo įtaisas

   Visos dažų kasečių ir vaizdo gavimo įtaiso pakavimo medžiagos pašalintos.
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per šviesiai?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Atlikite Spalvų priderinimą.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinimas > Kokybė > Išplėstinis vaizdo gavimas > Spalvų priderinimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per šviesiai?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos padidinkite dažų tamsumą „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastaba:  Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Dažų tamsumas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per šviesiai?

Pereikite prie 4 veiksmo.

Problema išspręsta.

4 veiksmas

 1. Išjunkite funkciją Spalvų taupymas.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Spalvų taupymas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per šviesiai?

Pereikite prie 5 veiksmo.

Problema išspręsta.

5 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite Spausdinimo parinktyse arba dialogo lange Spausdinti.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per šviesiai?

Pereikite prie 6 veiksmo.

Problema išspręsta.

6 veiksmas

Patikrinkite, ar popieriaus paviršius nėra reljefiškas arba šiurkštus.


Ar spausdinate ant reljefiško arba šiurkštaus popieriaus?

Pereikite prie 7 veiksmo.

Eikite į 7 veiksmą.

7 veiksmas

 1. Popierių reljefišku arba šiurkščiu paviršiumi pakeiskite paprastu.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per šviesiai?

Pereikite prie 8 veiksmo.

Problema išspręsta.

8 veiksmas

 1. Įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Kol nesate pasiruošę popieriaus naudoti, laikykite jį originalioje pakuotėje.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama per šviesiai?

Pereikite prie 9 veiksmo.

Problema išspręsta.

9 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Spausdinama per šviesiai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Trūksta spalvų

Puslapio spaudinyje trūksta spalvų.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Būtinai pašalinkite visas pakavimo medžiagas šiose vietose:

  • Spausdintuvo viduje

   Iš spausdintuvo vidaus pašalintos visos pakavimo medžiagos.
  • Dažų kasetės ir vaizdo gavimo įtaisas

   Visos dažų kasečių ir vaizdo gavimo įtaiso pakavimo medžiagos pašalintos.
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Spaudiniuose trūksta kai kurių spalvų?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Išimkite trūkstamos spalvos dažų kasetę.

 3. Išimkite ir vėl įdėkite trūkstamos spalvos ryškalo bloką.

 4. Įdėkite trūkstamos spalvos dažų kasetę.

 5. Įdėkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 6. Atspausdinkite dokumentą.


Spaudiniuose trūksta kai kurių spalvų?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Spausdinama taškuotai

Puslapyje matyti taškai ir dėmės.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Patikrinkite, ar išbirę dažai neužteršė spausdintuvo.


Ar spausdintuve nėra išbirusių dažų?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

2 veiksmas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .

 2. Patikrinkite, ar popieriaus formatas ir rūšis atitinka įdėto popieriaus nustatymus.

  Pastaba:  Įsitikinkite, kad popieriaus paviršius nėra reljefiškas arba šiurkštus.


Ar nustatymai atitinka?

Eikite į 4 veiksmą.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus formatą ir rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymai atitinka į dėklą įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymus galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama taškuotai?

Pereikite prie 4 veiksmo.

Problema išspręsta.

4 veiksmas

 1. Įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Kol nesate pasiruošę popieriaus naudoti, laikykite jį originalioje pakuotėje.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama taškuotai?

Pereikite prie 5 veiksmo.

Problema išspręsta.

5 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama taškuotai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Popierius užsiriečia

Atspausdinus puslapį, jis susiraukšlėja.

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Perkelkite kreiptuvus dėkle į įdėtam popieriui tinkamą padėtį.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar popierius užsirietęs?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar popierius užsirietęs?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

Spausdinkite ant kitos popieriaus pusės.

 1. Popierių išimkite, apverskite ir vėl įdėkite.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar popierius užsirietęs?

Pereikite prie 4 veiksmo.

Problema išspręsta.

4 veiksmas

 1. Įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Kol nesate pasiruošę popieriaus naudoti, laikykite jį originalioje pakuotėje.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar popierius užsirietęs?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Spausdinama kreivai arba iškreiptai

Puslapio spaudiniai atspausdinti nuožulniai arba nelygiai.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Ištraukite dėklą.

 2. Išimkite ten esantį popierių ir įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Kol nesate pasiruošę popieriaus naudoti, laikykite jį originalioje pakuotėje.

 3. Perkelkite popieriaus kreiptuvus dėkle į įdėtam popieriui tinkamą padėtį.

 4. Įdėkite dėklą.

 5. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama kreivai arba iškreiptai?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Įsitikinkite, kad spausdinate ant palaikomo popieriaus.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinama kreivai arba iškreiptai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Vientisi spalvoti arba juodi atvaizdai

Visame puslapyje juodas spaudinys.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina vientisus spalvotus arba juodus puslapius?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Nukirptas tekstas arba atvaizdai

Puslapyje atspausdinta ne viskas.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Būtinai pašalinkite visas pakavimo medžiagas šiose vietose:

  • Spausdintuvo viduje

   Iš spausdintuvo vidaus pašalintos visos pakavimo medžiagos.
  • Dažų kasetės ir vaizdo gavimo įtaisas

   Visos dažų kasečių ir vaizdo gavimo įtaiso pakavimo medžiagos pašalintos.
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Tekstas arba vaizdas nukirptas?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Perkelkite popieriaus kreiptuvus dėkle į įdėtam popieriui tinkamą padėtį.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Tekstas arba vaizdas nukirptas?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus formatą nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka į dėklą įdėto popieriaus nustatymą.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Tekstas arba vaizdas nukirptas?

Pereikite prie 4 veiksmo.

Problema išspręsta.

4 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Tekstas arba vaizdas nukirptas?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Dažai lengvai nusitrina

Puslapio spaudiniai palietus išsitepa.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.

Dažai vis tiek nusitrina?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Netolygus spausdinimo tankis

Puslapyje netolygus spausdinimo tankis.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdinimo tankis netolygus?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Horizontalios tamsios linijos

Atspausdintame puslapyje tamsios horizontalios linijos.

Pastabos:

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite Spausdinimo parinktyse arba dialogo lange Spausdinti.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Spaudiniuose matomos tamsios horizontalios linijos?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Iki naudodami, popierių laikykite originalioje pakuotėje.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Spaudiniuose matomos tamsios horizontalios linijos?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Spaudiniuose matomos tamsios horizontalios linijos?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Vertikalios tamsios linijos

Atspausdintame puslapyje tamsios vertikalios linijos.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka į dėklą įdėto popieriaus nustatymą.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos vertikalios tamsios linijos?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Iki naudodami, popierių laikykite originalioje pakuotėje.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos vertikalios tamsios linijos?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos vertikalios tamsios linijos?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Horizontalios baltos linijos

Atspausdintame puslapyje baltos horizontalios linijos.

Pastabos:

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka į dėklą įdėto popieriaus nustatymą.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos horizontalios baltos linijos?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Į nurodytą popieriaus šaltinį įdėkite rekomenduojamos rūšies popierių.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos horizontalios baltos linijos?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos horizontalios baltos linijos?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Vertikalios baltos linijos

Atspausdintame puslapyje baltos vertikalios linijos.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, atsispausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka į dėklą įdėto popieriaus nustatymą.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos vertikalios baltos linijos?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

Patikrinkite, ar naudojate rekomenduojamos rūšies popierių.

 1. Į nurodytą popieriaus šaltinį įdėkite rekomenduojamos rūšies popierių.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos vertikalios baltos linijos?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Išimkite spalvinį vaizdo gavimo komplektą, tada išimkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite spalvinio vaizdo gavimo komplekto ir nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite fotolaidininko būgno po spalviniu vaizdo gavimo komplektu ir nespalviniu vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.

 2. Įdėkite nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, po to – spalvinį vaizdo gavimo komplektą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudiniuose matomos vertikalios baltos linijos?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Pasikartojantys defektai

Puslapyje matomi pasikartojantys spausdinimo defektai.
Pastaba:  Prieš spręsdami problemą, išspausdinkite kokybiškus pavyzdinius puslapius, kad nustatytumėte pasikartojančių defektų priežastį. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Trikčių šalinimas > Spausdinimo kokybės testavimo puslapiai .

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Būtinai pašalinkite visas pakavimo medžiagas šiose vietose:

  • Spausdintuvo viduje

   Iš spausdintuvo vidaus pašalintos visos pakavimo medžiagos.
  • Dažų kasetės ir vaizdo gavimo įtaisas

   Visos dažų kasečių ir vaizdo gavimo įtaiso pakavimo medžiagos pašalintos.
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar vis dar matomi defektai?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

Nustatykite, kiek spalvų turi defektų.


Ar paveikta tik viena spalva?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Eikite į 3 veiksmą.

3 veiksmas

 1. Naudodamiesi Eksploatacijos defektų liniuote, atitinkamame spalvotame lape išmatuokite atstumą tarp pasikartojančių defektų.

 2. Pakeiskite eksploatacinę medžiagą, kuri atitinka matavimą atitinkamame spalvotame lape.

  Spalvinio vaizdo gavimo komplektas arba nespalvinio vaizdo gavimo įtaisas
  • 94,5 mm (3,72 col.)

  • 29,9 mm (1,18 col.)

  • 23,2 mm (0,91 col.)

  Ryškalo blokas
  • 43,6 mm (1,72 col.)

  • 45,0 mm (1,77 col.)

 3. Atspausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius.


Ar vis dar matomi defektai?

Įsidėmėję atstumą kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių arba savo aptarnavimo atstovą.

Problema išspręsta.

4 veiksmas

 1. Naudodamiesi Eksploatacijos defektų liniuote, atitinkamame spalvotame lape išmatuokite atstumą tarp pasikartojančių defektų.

 2. Pakeiskite eksploatacinę medžiagą, kuri atitinka matavimą atitinkamame spalvotame lape.

  Perdavimo modulis
  • 37,7 mm (1,48 col.)

  • 78,5 mm (3,09 col.)

  • 54,6 mm (2,15 col.)

  Kaitintuvas
  • 95 mm (3,74 col.)

  • 110 mm (4,33 col.)

 3. Atspausdinkite spausdinimo kokybės testavimo puslapius.


Ar vis dar matomi defektai?

Įsidėmėję atstumą kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių arba savo aptarnavimo atstovą.

Problema išspręsta.


Spausdinimo užduotys nespausdinamos

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Dokumente, kurį bandote atspausdinti, atidarykite dialogo langą „Spausdinimas“ ir patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą spausdintuvą.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas spausdinamas?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.

 2. Imkitės veiksmų, susijusių su visais ekrane rodomais klaidų pranešimais.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas spausdinamas?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar veikia prievadai ir ar tvirtai prijungti laidai prie kompiuterio ir spausdintuvo.

  Norėdami gauti daugiau informacijos, žr sąrankos dokumentaciją, kurią gavote kartu su spausdintuvu.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas spausdinamas?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 4 veiksmo.

4 veiksmas

 1. Išjunkite spausdintuvą, palaukite apie 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas spausdinamas?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 5 veiksmo.

5 veiksmas

 1. Pašalinkite ir vėl įdiekite spausdinimo tvarkyklę.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas spausdinamas?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Nespausdinami konfidencialūs ir kiti turimi dokumentai

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Valdymo skydelyje patikrinkite, ar dokumentai rodomi sąraše Turimos užduotys.

  Pastaba:  Jei dokumentų sąraše nėra, juos atspausdinkite naudodamiesi parinktimis Spausdinti ir laikyti.

 2. Atspausdinkite dokumentus.


Ar dokumentai spausdinami?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

Spausdinimo užduotyje gali būti formatavimo klaida ar neteisingi duomenys.

 • Pašalinkite spausdinimo užduotį ir išsiųskite ją dar kartą.

 • Jei norite spausdinti PDF failus,sukurkite naują failą ir atspausdinkite dokumentus.


Ar dokumentai spausdinami?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

Jei spausdinate iš interneto, spausdintuvas keleto užduočių pavadinimus gali nuskaityti kaip besidubliuojančius.

„Windows“ naudotojams
 1. Atidarykite dialogo langą „Spausdinimo parinktys“.

 2. Ąselėje „Spausdinti ir laikyti“ spustelėkite Naudoti „Spausdinti ir laikyti“ , po to spustelėkite Laikyti pasikartojančius dokumentus .

 3. Įveskite PIN kodą ir išsaugokite pakeitimus.

 4. Išsiųskite spausdinimo užduotį.

„Macintosh“ naudotojams
 1. Kiekvieną užduotį išsaugokite ir pavadinkite skirtingai.

 2. Atskirai išsiųskite užduotį.


Ar dokumentai spausdinami?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 4 veiksmo.

4 veiksmas

 1. Pašalinkite keletą turimų užduočių, kad atlaisvintumėte vietos spausdintuvo atmintyje.

 2. Atspausdinkite dokumentus.


Ar dokumentai spausdinami?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 5 veiksmo.

5 veiksmas

 1. Spausdintuve pridėkite atminties.

 2. Atspausdinkite dokumentus.


Ar dokumentai spausdinami?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Užduotis spausdinama ne iš to dėklo arba ne ant to popieriaus

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar spausdinate ant tinkamo popieriaus.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas atspausdintas ant tinkamo popieriaus?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Įdėkite tinkamo formato ir rūšies popierių.

2 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus formatą ir rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastaba:  Nustatymus galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .

 2. Įsitikinkite, kad nustatymai atitinka įdėto popieriaus nustatymus.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas atspausdintas ant tinkamo popieriaus?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar dėklai susieti.

  Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dėklų susiejimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas atspausdintas iš tinkamo dėklo?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Spausdinama per lėtai

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Įsitikinkite, kad spausdintuvo laidas tvirtai prijungtas prie spausdintuvo ir kompiuterio, spausdinimo serverio, papildomos įrangos arba kito tinklo įrenginio.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Įsitikinkite, kad spausdintuve nėra nustatytas Tylusis režimas.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Eksploatacija > Meniu „Konfigūracija“ > Įrenginio veiksenos > Tylusis režimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos spausdinimo skiriamąją gebą nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

 2. Nustatykite 4800 CQ skiriamąją gebą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Pereikite prie 4 veiksmo.

Problema išspręsta.

4 veiksmas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Spausdinimo skiriamoji geba .

 2. Nustatykite 4800 CQ skiriamąją gebą.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Pereikite prie 5 veiksmo.

Problema išspręsta.

5 veiksmas

 1. Priklausomai nuo savo operacinės sistemos popieriaus rūšį nurodykite „Spausdinimo parinktyse“ arba dialogo lange „Spausdinti“.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatymas atitinka įdėto popieriaus nustatymus.
  • Nustatymą galima pakeisti ir spausdintuvo valdymo skydelyje. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .
  • Ant sunkesnio popieriaus spausdinama lėčiau.
  • Lėčiau gali būti spausdinama ir ant popieriaus, kuris yra siauresnis nei „Letter“, A4 ar „Legal“.
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Pereikite prie 6 veiksmo.

Problema išspręsta.

6 veiksmas

 1. Įsitikinkite, kad spausdintuvo nustatymai popieriaus tekstūrai ir svoriui tinka įdėtam popieriui.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Laikmenų konfigūracija > Laikmenų rūšys .

  Pastaba:  Ant šiurkščios tekstūros ir didelio svorio popieriaus gali būti spausdinama lėčiau.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Pereikite prie 7 veiksmo.

Problema išspręsta.

7 veiksmas

Pašalinkite turimas užduotis.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Pereikite prie 8 veiksmo.

Problema išspręsta.

8 veiksmas

 1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas neperkaista.

  Pastabos:

  • Po ilgos spausdinimo užduoties leiskite spausdintuvui atvėsti.
  • Laikykitės spausdintuvo laikymui rekomenduojamos aplinkos temperatūros. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Vietos spausdintuvui parinkimas .
 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas spausdina per lėtai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.