Papildomos aparatinės įrangos problemos

Nepavyksta aptikti papildomo vidinio įtaiso

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Išjunkite spausdintuvą, palaukite apie 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.


Ar spausdintuvas aptinka papildomą vidinį įtaisą?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

Atsispausdinkite meniu nustatymų puslapį ir patikrinkite, ar papildomas vidinis įtaisas yra įdiegtų funkcijų sąraše.


Ar papildomas vidinis įtaisas yra sąraše?

Eikite į 4 veiksmą.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

Patikrinkite, ar papildomas vidinis įtaisas yra tinkamai įrengtas valdiklių plokštėje.

 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Įsitikinkite, kad papildomas vidinis įtaisas yra įkištas į tinkamą valdiklių plokštės jungtį.

 3. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma  DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.


Ar spausdintuvas aptinka papildomą vidinį įtaisą?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 4 veiksmo.

4 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar papildomą vidinį įtaisą galima rasti spausdinimo tvarkyklėje.

  Pastaba:  Jei reikia, spausdinimo tvarkyklėje rankiniu būdu pridėkite papildomą vidinį įtaisą, kad jis būtų prieinamas spausdinimo užduotims. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Galimos papildomos įrangos pridėjimas spausdinimo tvarkyklėje .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spausdintuvas aptinka papildomą vidinį įtaisą?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Netinkamai veikia vidaus sprendimų prievadas

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Atsispausdinkite meniu nustatymų puslapį ir patikrinkite, ar vidaus sprendimų prievadas (ISP) yra įdiegtųjų funkcijų sąraše.


Ar vidaus sprendimų prievadas yra įdiegtųjų funkcijų sąraše?

Eikite į 3 veiksmą.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

Išimkite ir vėl įdėkite vidaus sprendimų prievadą (ISP). Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Vidaus sprendimų prievado įrengimas .

Pastaba:  Naudokite palaikomą ISP.


Ar ISP veikia tinkamai?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

Patikrinkite laido ir vidaus sprendimų prievado jungtį.

 1. Naudokite tinkamą laidą ir įsitikinkite, kad jis yra prijungtas prie vidaus sprendimų prievado.

 2. Patikrinkite, ar ISP sprendimo sąsajos laidas yra tvirtai įkištas į valdiklių plokštės kištukinį lizdą.


Ar ISP veikia tinkamai?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Netinkamai veikia lygiagrečiosios arba nuosekliosios sąsajos plokštė

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Atsispausdinkite meniu nustatymų puslapį ir patikrinkite, ar lygiagrečiosios arba nuosekliosios sąsajos plokštė yra įdiegtųjų funkcijų sąraše.


Ar lygiagrečiosios arba nuosekliosios sąsajos plokštė yra įdiegtųjų funkcijų sąraše?

Eikite į 3 veiksmą.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

Išimkite ir vėl įdėkite lygiagrečiosios arba nuosekliosios sąsajos plokštę.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Vidaus sprendimų prievado įrengimas .


Ar lygiagrečiosios arba nuosekliosios sąsajos plokštė veikia tinkamai?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

Patikrinkite laido ir lygiagrečiosios arba nuosekliosios sąsajos plokštės jungtį.


Ar lygiagrečiosios arba nuosekliosios sąsajos plokštė veikia tinkamai?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Aptiktas sugadintas atmintukas

Pabandykite atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

Atmintuke ištekliams nepakanka laisvos vietos

Pabandykite atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų: