Tinklo ryšio problemos

Nepavyksta atidaryti įtaisytojo interneto serverio (EWS)

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.

 2. Prisijunkite prie spausdintuvo įtaisytojo interneto serverio (EWS).


Ar galite atidaryti EWS?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

 1. Įsitikinkite, kad spausdintuvo IP adresas yra teisingas.

  Pastabos:

  • IP adresą pasižiūrėkite pradžios ekrane.
  • IP adresas rodomas kaip keturi taškais atskirtų skaičių rinkiniai, pavyzdžiui, 123.123.123.123.
 2. Prisijunkite prie EWS.


Ar galite atidaryti EWS?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

 1. Įsitikinkite, kad įdiegėte palaikomą naršyklę:

  • „Internet Explorer“ 11 ar naujesnę versiją;

  • „Microsoft Edge“

  • „Safari“ 6 ar naujesnę versiją;

  • Google Chrome TM 32 ar naujesnę versiją;

  • „Mozilla Firefox“ 24 ar naujesnę versiją.

 2. Prisijunkite prie EWS.


Ar galite atidaryti EWS?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 4 veiksmo.

4 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar veikia tinklo ryšys.

  Pastaba:  Jei ryšys neveikia, susisiekite su administratoriumi.

 2. Prisijunkite prie EWS.


Ar galite atidaryti EWS?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 5 veiksmo.

5 veiksmas

 1. Įsitikinkite, kad laidai yra tvirtai prijungti prie spausdintuvo ir spausdinimo serverio. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. dokumentaciją, kurią gavote kartu su spausdinimo serveriu.

 2. Prisijunkite prie EWS.


Ar galite atidaryti EWS?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 6 veiksmo.

6 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar išjungti įgaliotieji interneto serveriai.

  Pastaba:  Jei serveriai išjungti, susisiekite su administratoriumi.

 2. Prisijunkite prie EWS.


Ar galite atidaryti EWS?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Nepavyksta prijungti spausdintuvo prie „Wi-Fi“ tinklo

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Patikrinkite, ar elementas Aktyvus adapteris yra nustatytas į Automatiškai.

Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas / prievadai > Trumpa tinklo informacija > Aktyvus adapteris > Automatiškai .


Ar spausdintuvas gali prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas „Wi-Fi“ tinklas.

Pastaba:  Kai kurie maršrutų parinktuvai gali bendrinti numatytąjį SSID.


Ar jungiatės prie tinkamo „Wi-Fi“ tinklo?

Eikite į 4 veiksmą.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

Prisijunkite prie tinkamo „Wi-Fi“ tinklo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Spausdintuvo prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo .


Ar spausdintuvas gali prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 4 veiksmo.

4 veiksmas

Patikrinkite belaidžio ryšio saugumo režimą.

Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Tinklas / prievadai > Belaidis ryšys > Belaidžio ryšio saugumo režimas .


Ar pasirinktas tinkamas belaidžio ryšio saugumo režimas?

Eikite į 6 veiksmą.

Pereikite prie 5 veiksmo.

5 veiksmas

Pasirinkite tinkamą belaidžio ryšio saugumo režimą.


Ar spausdintuvas gali prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 6 veiksmo.

6 veiksmas

Įsitikinkite, kad įvedėte teisingą tinklo slaptažodį.

Pastaba:  Atkreipkite dėmesį į slaptažodžio tarpus, skaičius ir didžiąsias raides.


Ar spausdintuvas gali prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .