Popieriaus tiekimo problemos

Spausdinant vokas užsiklijuoja

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Naudokite voką, kuris buvo laikomas sausoje aplinkoje.

  Pastaba:  Spausdinant ant vokų, į kuriuos įsigėrę daug drėgmės, jų atlankai gali užsiklijuoti.

 2. Išsiųskite spausdinimo užduotį.


Ar spausdinant voką jis užsiklijuoja?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar popieriaus rūšis yra Vokai.

  Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .

 2. Išsiųskite spausdinimo užduotį.


Ar spausdinant voką jis užsiklijuoja?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Spausdinimas sudėstant neveikia

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Išdėstymas > Sudėstyti .

 2. Palieskite Įjungta [1,2,1,2,1,2] .

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas tinkamai sudėstomas?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

 1. Dokumente, kurį bandote atspausdinti, atidarykite dialogo langą „Spausdinti“ ir pasirinkite Sudėstyti .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dokumentas tinkamai sudėstomas?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

 1. Sumažinkite spausdintinų puslapių skaičių.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar puslapiai sudėstyti tinkamai?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Dėklų susiejimas neveikia

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar dėkluose yra tokio paties formato ir rūšies popierius.

 2. Patikrinkite, ar tinkamai nustatyti popieriaus kreiptuvai.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dėklai tinkamai susieti?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .

 2. Popieriaus formato ir rūšies nustatymai turi atitikti į susietus dėklus įdėto popieriaus formatą ir rūšį.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dėklai tinkamai susieti?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

 1. Patikrinkite, ar parinktis Dėklų susiejimas yra nustatyta kaip Automatinis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Dėklų susiejimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dėklai tinkamai susieti?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .


Popierius dažnai stringa

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

 1. Išimkite dėklą.

 2. Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas popierius.

  Pastabos:

  • Įsitikinkite, kad nustatyta tinkama popieriaus kreiptuvų padėtis.
  • Įsitikinkite, kad popieriaus pluoštas yra žemiau maksimalaus popieriaus užpildymo indikatoriaus.
  • Būtinai spausdinkite ant rekomenduojamo formato ir rūšies popieriaus.
 3. Įdėkite dėklą.

 4. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dažnai pasitaiko popieriaus strigčių?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis .

 2. Nustatykite tinkamą popieriaus formatą ir rūšį.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dažnai pasitaiko popieriaus strigčių?

Pereikite prie 3 veiksmo.

Problema išspręsta.

3 veiksmas

 1. Įdėkite popierių iš naujos pakuotės.

  Pastaba:  Esant didelei drėgmei popierius ją sugeria. Kol nesate pasiruošę popieriaus naudoti, laikykite jį originalioje pakuotėje.

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar dažnai pasitaiko popieriaus strigčių?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.


Užstrigę lapai neatspausdinami iš naujo

Veiksmas

Taip

Ne

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Pranešimai > Turinio atkūrimas po strigčių šalinimo .

 2. Meniu „Atkūrimas po strigčių“ palieskite Įjungta arba Automatiškai .

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar užstrigę puslapiai atspausdinami iš naujo?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .