Umrežavanje

Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

Korišćenje kontrolne table
 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu .

 2. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 3. Napomena:  Za štampače sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.
Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant
 1. U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmite onlajn prodavnice App Store ili iz Google Play TM prodavnice.

 2. Na početnom ekranu štampača dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću mobilne aplikacije > ID štampača .

 3. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.

  Napomena:  Ako je potrebno, dajte dozvole.
 4. Dodirnite Uspostavi vezu sa štampačem > Idite u Wi-Fi postavke .

 5. Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

 6. Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite Podešavanje Wi-Fi mreže

 7. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 8. Dodirnite Gotovo .

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta
 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta .

 2. Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)
 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod .

 2. Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

 3. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

  Napomene:

  • Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  • Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 4. Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

 5. Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct omogućava bežičnim uređajima da se povezuju direktno na štampač sa podrškom za Wi-Fi Direct bez korišćenja pristupne tačke (bežični ruter).

Pre nego što počnete, proverite da li je bežični modul instaliran u štampač. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje bežičnih modula .

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct .

 2. Konfigurišite postavke.

  • Omogući Wi-Fi Direct – Omogućava štampaču da kreira sopstvenu Wi-Fi Direct mrežu.

  • Wi-Fi Direct naziv – Dodeljuje naziv Wi-Fi Direct mreži.

  • Wi-Fi Direct lozinka – Dodeljuje lozinku za uspostavljanje bezbednosti bežične veze pri korišćenju „peer-to-peer“ veze.

  • Prikaži lozinku na stranici podešavanja – Prikazuje lozinku na stranici podešavanja mreže.

  • Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta – Omogućava štampaču da automatski prihvata zahteve za povezivanje.

   Napomena:  Automatsko prihvatanje zahteva za pritiskanje dugmeta nije bezbedno.
 3. Napomene:

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre nego što povežete mobilni uređaj, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct .

Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct
Napomena:  Ova uputstva se odnose samo na Android mobilne uređaje.
 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Omogućite Wi-Fi , a zatim dodirnite Wi-Fi Direct .

 3. Izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

 4. Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze
 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Dodirnite Wi-Fi , a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

  Napomena:  Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.
 3. Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

Povezivanje računara sa štampačem

Pre nego što povežete računar, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct .

Za korisnike Windows operativnih sistema
 1. Otvorite Štampači i skeneri , a zatim kliknite na Dodaj štampač ili skener .

 2. Kliknite na Prikaži Wi-Fi Direct štampače , a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

 3. Sa ekrana štampača zabeležite osmocifreni PIN kôd štampača.

 4. Unesite PIN na računaru.

 5. Napomena:  Ako upravljački program za štampanje nije već instaliran, Windows će preuzeti odgovarajući upravljački program.
Za korisnike Macintosh operativnih sistema
 1. Kliknite na ikonu za bežičnu vezu, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

  Napomena:  Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.
 2. Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

Napomena:  Ponovo povežite računar na prethodnu mrežu nakon što prekinete vezu sa Wi-Fi Direct mrežom.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža .

 2. Pratite uputstva na ekranu.

Provera povezanosti štampača

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom .

 2. Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

  Ako status nije „povezan“, LAN tačka je možda neaktivna, ili mrežni kabl ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.