Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?

Pronađite to ovde

Uputstva za početno podešavanje

Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.

 • Softver štampača

 • Upravljački program za štampanje ili faks

 • Firmver štampača

 • Uslužni program

Idite na www.lexmark.com/downloads , potražite svoj model štampača, pa u meniju Tip izaberite željeni upravljački program, firmver ili pomoćni program.

 • Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija

 • Ubacivanje papira

 • Konfigurisanje postavki štampača

 • Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija

 • Konfigurisanje štampača na mreži

 • Nega i održavanje štampača

 • Rešavanje problema

Informativni centar – posetite https://infoserve.lexmark.com .

Video zapisi sa uputstvima – posetite https://infoserve.lexmark.com/idv/ .

Vodič za ekran osetljiv na dodir – Posetite http://support.lexmark.com .

Podešavanje i konfigurisanje funkcija pristupačnosti štampača

Lexmark vodič za pristupačnost – Posetite http://support.lexmark.com .

Informacije za pomoć za korišćenje softvera za štampač.

Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na Pomoć .

Kliknite na ikona pomoći da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta.

Napomene:

 • Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.
 • Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.
 • Dokumentacija

 • Podrška za ćaskanje uživo

 • Podrška e-poštom

 • Glasovna podrška

Posetite lokaciju http://support.lexmark.com .

Napomena:  Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.

Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.

Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:

 • Bezbednosne informacije

 • Regulatorne informacije

 • Informacije o garanciji

 • Ekološke informacije

Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:

 • U SAD – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju http://support.lexmark.com .

 • U drugim zemljama i regionima – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.

Vodič sa informacijama o proizvodu – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com .

Informacije o digitalnom pasošu kompanije Lexmark

Idite na https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .