Problemi sa štampanjem

Kvalitet štampe je loš

Prazne ili bele stranice

Stranica bez odštampanog sadržaja.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:

  • U štampaču

   Sav ambalažni materijal je uklonjen iz unutrašnjosti štampača.
  • Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika

   Sav ambalažni materijal je uklonjen sa kertridža sa tonerom i jedinice za izradu slika.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.

  Napomena:  Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Taman otisak

Stranica sa tamnim otiskom.
Napomena:  Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili koja boja nedostaje. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boje .

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera .

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 6.

Korak 4

Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 5.

Pređite na korak 6.

Korak 5

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak previše taman?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Duplirane slike

Stranica sa tekstom i slikama koje su svetlije od originala.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U fioku stavite papir ispravnog tipa i težine.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boje .

 2. Odštampajte dokument.


Da li se na otiscima pojavljuju senke?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Siva pozadina ili pozadina u boji

Stranica sa sivom pozadinom ili pozadinom u boji.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera .

 2. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boje .

 2. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Neispravne margine

Stranica sa marginama koje ne odgovaraju definisanim marginama.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .

  Napomena: 

 2. Odštampajte dokument.


Da li su margine ispravne?

Problem je rešen.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .


Svetla štampa

Stranica sa svetlim ili bledim otiskom.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:

  • U štampaču

   Sav ambalažni materijal je uklonjen iz unutrašnjosti štampača.
  • Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika

   Sav ambalažni materijal je uklonjen sa kertridža sa tonerom i jedinice za izradu slika.
 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boje .

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera .

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Isključite opciju Ušteda boje.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Ušteda boje .

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 7.

Pređite na korak 7.

Korak 7

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 8.

Problem je rešen.

Korak 8

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak svetao?

Pređite na korak 9.

Problem je rešen.

Korak 9

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je otisak presvetao?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Nedostajuće boje

Stranica sa nekim bojama koje nedostaju na otisku.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:

  • U štampaču

   Sav ambalažni materijal je uklonjen iz unutrašnjosti štampača.
  • Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika

   Sav ambalažni materijal je uklonjen sa kertridža sa tonerom i jedinice za izradu slika.
 2. Odštampajte dokument.


Da li neke boje nedostaju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika u boji nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Uklonite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.

 3. Uklonite, a zatim umetnite jedinicu razvijača boje koja nedostaje.

 4. Umetnite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.

 5. Umetnite komplet za izradu slika u boji.

 6. Odštampajte dokument.


Da li neke boje nedostaju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Zamrljani otisak i fleke

Stranica sa tačkama i mrljama.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.


Da li u štampaču ima curenja tonera?

Pređite na korak 2.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Korak 2

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .

 2. Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom.

  Napomena:  Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.


Da li se postavke podudaraju?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je otisak zamrljan?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Papir se gužva

Stranica koja je uvijena nakon štampanja.

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

Štampajte na drugoj strani papira.

 1. Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je papir zgužvan?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Otisak je nakrivljen ili iskošen

Stranica sa nakrivljenim ili pogrešno poravnatim otiskom.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Izvucite fioku.

 2. Uklonite papir, a zatim stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 3. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 4. Umetnite fioku.

 5. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li štampate na podržanom papiru.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Jedna boja ili crne slike

Stranica sa crnim otiskom preko cele strane.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Isečen tekst ili slike

Stranica sa nekompletnim otiskom.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:

  • U štampaču

   Sav ambalažni materijal je uklonjen iz unutrašnjosti štampača.
  • Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika

   Sav ambalažni materijal je uklonjen sa kertridža sa tonerom i jedinice za izradu slika.
 2. Odštampajte dokument.


Da li je tekst ili slika isečena?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je tekst ili slika isečena?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li je tekst ili slika isečena?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je tekst ili slika isečena?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Toner se lako otire

Stranica sa otiskom koji se razmazuje na dodir.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.

Da li se toner otire?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Neravnomerna gustina štampe

Otisak sa neravnomernom gustinom tonera na stranici.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da il je gustina štampe neravnomerna?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Horizontalne tamne linije

Odštampana stranica sa tamnim horizontalnim linijama.

Napomene:

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika i kompleta za izradu crno-belih slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se horizontalne tamne linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Tamne vertikalne linije

Odštampana stranica sa tamnim vertikalnim linijama.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Horizontalne bele linije

Odštampana stranica sa belim horizontalnim linijama.

Napomene:

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Vertikalne bele linije

Odštampana stranica sa belim vertikalnim linijama.
Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
 2. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

Proverite da li koristite preporučeni tip papira.

 1. Napunite navedeni izvor papira preporučenim tipom papira.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Uklonite komplet za izradu slika u boji, pa izvadite jedinicu za izradu crno-belih slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da izlažete komplet za izradu slika u boji niti jedinicu za izradu crno-belih slika direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu crno-belih slika i kompleta za izradu slika u boji. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Ubacite jedinicu za izradu crno-belih slika, pa ubacite komplet za izradu slika u boji.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Ponavljajući defekti

Stranica sa ponavljajućim defektima štampe.
Napomena:  Pre rešavanja problema odštampajte stranice sa uzorcima za kvalitet da biste utvrdili uzrok ponavljajućih defekata. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta .

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Obavezno uklonite sav ambalažni materijal iz sledećih oblasti:

  • U štampaču

   Sav ambalažni materijal je uklonjen iz unutrašnjosti štampača.
  • Kertridži sa tonerom i jedinica za izradu slika

   Sav ambalažni materijal je uklonjen sa kertridža sa tonerom i jedinice za izradu slika.
 2. Odštampajte dokument.


Da li se defekti i dalje pojavljuju?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

Utvrdite za koliko boja se javljaju defekti.


Da li se odražava na samo jednu boju?

Pređite na korak 3.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.

 2. Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.

  Komplet za izradu slika u boji ili jedinica za izradu crno-belih slika
  • 94,5 mm (3,72 inča)

  • 29,9 mm (1,18 inča)

  • 23,2 mm (0,91 inča)

  Jedinica razvijača
  • 43,6 mm (1,72 inča)

  • 45,0 mm (1,77 inča)

 3. Odštampajte stranice testa kvaliteta.


Da li se defekti i dalje pojavljuju?

Zabeležite razdaljinu, pa se obratite korisničkoj podršci ili predstavniku servisa.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Pomoću dokumenta Šablon za defekte pri održavanju izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.

 2. Zamenite stavku potrošnog materijala koja se podudara sa merenjem na stranici sa bojom na koju se odražava.

  Modul za prenos
  • 37,7 mm (1,48 inča)

  • 78,5 mm (3,09 inča)

  • 54,6 mm (2,15 inča)

  Jedinica za nanošenje tonera
  • 95 mm (3,74 inča)

  • 110 mm (4,33 inča)

 3. Odštampajte stranice testa kvaliteta.


Da li se defekti i dalje pojavljuju?

Zabeležite razdaljinu, pa se obratite korisničkoj podršci ili predstavniku servisa.

Problem je rešen.


Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Proverite da li je štampač uključen.

 2. Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.

  Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku .


Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.

  Napomena:  Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i zadrži.

 2. Odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.

 • Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.

 • Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.

Za korisnike Windows operativnih sistema
 1. Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.

 2. Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na Koristi štampanje i zadržavanje , a zatim kliknite na Čuvaj duplikate dokumenata .

 3. Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene.

 4. Pošaljite zadatak štampe.

Za korisnike Macintosh operativnih sistema
 1. Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.

 2. Pošaljite zadatak pojedinačno.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.

 2. Odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Dodajte memoriju štampača.

 2. Odštampajte dokumente.


Da li su dokumenti odštampani?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku .


Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Pređite na korak 2.

Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .

 2. Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li su fioke povezane.

  Više informacija potražite u odeljku Povezivanje fioka .

 2. Odštampajte dokument.


Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?

Problem je rešen.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .


Sporo štampanje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Operacije uređaja > Tihi režim .

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

 2. Rezoluciju podesite na 4800 CQ.

 3. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Rezolucija štampe .

 2. Rezoluciju podesite na 4800 CQ.

 3. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .
  • Na težem papiru se sporije štampa.
  • Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracije medija > Tipovi menija .

  Napomena:  Na papiru grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.

 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 7.

Problem je rešen.

Korak 7

Uklonite zadržane zadatke.


Da li štampač štampa sporo?

Pređite na korak 8.

Problem je rešen.

Korak 8

 1. Uverite se da se štampač nije pregreva.

  Napomene:

  • Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.
  • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku Izbor lokacije za štampač .
 2. Odštampajte dokument.


Da li štampač štampa sporo?

Obratite se službi za korisničku podršku .

Problem je rešen.