Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

 1. Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

  Napomena:  Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.
 2. Izaberite štampač.

 3. Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Print

Lexmark Print je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android TM 6.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da šaljete dokumente i slike na mrežne štampače i servere za upravljanje štampanjem.

Napomene:

 1. Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

 2. Pošaljite ili delite dokument sa aplikacijom Lexmark Print.

  Napomena:  Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.
 3. Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

 4. Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

Napomena:  Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.
 1. Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

 2. Dodirnite ikona menija > Odštampaj .

 3. Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

 4. Dodirnite ikona štampe .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

Napomene:

 1. Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

 2. Dodirnite ikona za deljenje > Odštampaj .

 3. Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

 4. Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

Napomena:  Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje mobilnog uređaja na štampač .
 1. Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

 2. U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite ikona menija > Odštampaj .

  • Dodirnite ikona za deljenje > Odštampaj .

  • Dodirnite ikona menija > Odštampaj .

 3. Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

 4. Odštampajte dokument.