Problemi sa mrežnom vezom

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li je štampač uključen.

 2. Pristupite sistemu Embedded Web Server (EWS) na štampaču.


Možete li da otvorite EWS?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.

  Napomene:

  • Saznajte IP adresu na početnom ekranu.
  • IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.
 2. Pristupite EWS.


Možete li da otvorite EWS?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li ste instalirali podržani pregledač:

  • Internet Explorer verzija 11 ili novija

  • Microsoft Edge

  • Safari verzija 6 ili novija

  • Google Chrome TM verzija 32 ili novija

  • Mozilla Firefox verzija 24 ili novija

 2. Pristupite EWS.


Možete li da otvorite EWS?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Proverite da li mrežna veza radi.

  Napomena:  Ako veza ne funkcioniše, obratite se administratoru.

 2. Pristupite EWS.


Možete li da otvorite EWS?

Problem je rešen.

Pređite na korak 5.

Korak 5

 1. Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili sa serverom za štampanje.

 2. Pristupite EWS.


Možete li da otvorite EWS?

Problem je rešen.

Pređite na korak 6.

Korak 6

 1. Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.

  Napomena:  Ako su serveri onemogućeni, obratite se administratoru.

 2. Pristupite EWS.


Možete li da otvorite EWS?

Problem je rešen.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .


Nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski.

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Automatski .


Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Proverite da li je odabrana ispravna Wi-Fi mreža.

Napomena:  Neki ruteri možda dele podrazumevani SSID.


Da li se povezujete na ispravnu Wi-Fi mrežu?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Povežite se na ispravnu Wi-Fi mrežu. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu .


Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

Proverite režim bežične bezbednosti.

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Režim bežične bezbednosti .


Da li je odabran ispravan režim bežične bezbednosti?

Pređite na korak 6.

Pređite na korak 5.

Korak 5

Odaberite ispravan režim bežične bezbednosti.


Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?

Problem je rešen.

Pređite na korak 6.

Korak 6

Proverite da li ste uneli ispravnu lozinku za mrežu.

Napomena:  Obratite pažnju na razmake, brojeve i velika slova u lozinci.


Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku .