Problemi sa uvlačenjem papira

Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.

  Napomena:  Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.

 2. Pošaljite zadatak štampe.


Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .

 2. Pošaljite zadatak štampe.


Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Raspored > Uparivanje .

 2. Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2] .

 3. Odštampajte dokument.


Da li je dokument ispravno uparen?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Sa dokumenta koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite Uparivanje .

 2. Odštampajte dokument.


Da li je dokument ispravno uparen?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Smanjite broj stranica za štampanje.

 2. Odštampajte dokument.


Da li su stranice ispravno uparene?

Problem je rešen.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .


Povezivanje fioke ne radi

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa.

 2. Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .

 2. Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku Povezivanje fioka .

 2. Odštampajte dokument.


Da li se fioke povezuju ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku .


Papir se često zaglavljuje

Radnja

Da

Ne

Korak 1

 1. Uklonite fioku.

 2. Proverite da li je papir ispravno stavljen.

  Napomene:

  • Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane.
  • Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.
  • Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.
 3. Umetnite fioku.

 4. Odštampajte dokument.


Da li se papir često zaglavljuje?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira .

 2. Podesite ispravnu veličinu i tip papira.

 3. Odštampajte dokument.


Da li se papir često zaglavljuje?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.


Da li se papir često zaglavljuje?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Problem je rešen.


Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja

Da

Ne

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Oporavak od zaglavljivanja sadržaja .

 2. U meniju Oporavak u slučaju zaglavljivanja dodirnite Uključeno ili Automatski .

 3. Odštampajte dokument.


Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?

Problem je rešen.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .