Aktivace aplikací na domovské obrazovce

Tiskárna je dodávána s předinstalovanými aplikacemi na domovské obrazovce. Tyto aplikace můžete aktivovat a nastavit pomocí vestavěného webového serveru. Informace o přístupu do nabídek vestavěného webového serveru naleznete zde: Přístup k serveru Embedded Web Server.

Podrobné informace o konfiguraci a používání aplikací na domovské obrazovce získáte na webových stránkách podpory společnosti Lexmark na adrese http://support.lexmark.com.

Používání pozadí a pohotovostní obrazovky

Ikona

Popis

Ikona Pozadí a pohotovostní obrazovka

Pomocí aplikace můžete přizpůsobit pozadí a pohotovostní obrazovku domovské obrazovky tiskárny.


  1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

    Změnit pozadí  > vyberte pozadí, které chcete použít.

  2. Dotkněte se tlačítka ikona zaškrtnutí.

Nastavení aplikace Forrms and Favorites

Ikona

Popis

Forms and Favorites icon

Tyto aplikace přispívají ke zjednodušení a plynulosti pracovních postupů. Umožňují rychle nalézt a vytisknout často používané online formuláře přímo z domovské obrazovky.

Poznámka: Tiskárna musí mít povolení k přístupu do síťové složky, na server FTP nebo na webové stránky, kde je uložena záložka. Z počítače, kde je uložena záložka, můžete používat nastavení sdílení, zabezpečení a brány firewall, které tiskárně umožňují alespoň přístup pro čtení. Další informace si vyhledejte v dokumentaci dodané s operačním systémem.


  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámka: Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  2. Klepněte na položky Nastavení > Řešení zařízení > Řešení (eSF) > Forms and Favorites.

  3. Definujte záložky a potom přizpůsobte nastavení.

  4. Klepněte na tlačítko Použít.

Chcete-li používat aplikaci, dotkněte se tlačítka Forms and Favorites na domovské obrazovce tiskárny. Pak můžete procházet kategorie formulářů nebo je vyhledávat podle čísla, názvu nebo popisu.

Principy aplikace Eco-Settings

Ikona

Popis

Ikona Úsporná nastavení

Pomocí této aplikace můžete snadno řídit spotřebu energie, hlučnost, spotřebu toneru a papíru, takže můžete snížit dopad vaší tiskárny na životní prostředí.


Principy aplikace Showroom

Ikona

Popis

Showroom icon

Pomocí této aplikace můžete vytvořit a zobrazit vlastní prezentaci na dotykovém displeji tiskárny. Můžete načíst obrázky z jednotky flash nebo prostřednictvím vestavěného webového serveru tiskárny.