Propojování a rozpojování zásobníků

Propojování a rozpojování zásobníků

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > nabídka Papír.

 3. Změňte nastavení formátu a typu papíru pro zásobníky, které připojujete.

  • Chcete-li připojit zásobníky, ujistěte se, že formát a typ zásobníku odpovídají formátu a typu druhého zásobníku.

  • Chcete-li zásobníky odpojit, ujistěte se, že formát a typ zásobníku neodpovídají formátu a typu druhého zásobníku.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka: Nastavení formátu a typu papíru lze změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Další informace najdete v části Nastavení formátu a typu papíru.
Varování – nebezpečí poškození: Papír vložený v zásobníku musí odpovídat názvu typu papíru přiřazenému v tiskárně. Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Pokud by nastavení nebyla správně nakonfigurována, mohlo by dojít k potížím.

Spojování výstupních zásobníků

Spojením výstupních zásobníků můžete vytvořit jeden výstupní zdroj. Tiskárna automaticky využije jako výstupní zdroj další dostupný zásobník.

Standardní výstupní zásobník pojme až 550 listů papíru o gramáži 75 g/m2. Pokud potřebujete větší kapacitu výstupu, lze dokoupit další volitelné výstupní zásobníky.

Poznámka: Ne všechny výstupní zásobníky podporují všechny velikosti a typy papíru.
 1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  The menu button > Nabídka Papír > Nastavení zásobníků

 2. Dotkněte se zásobníku nebo zásobníků, které chcete spojit, a dotkněte se tlačítka Konfigurovat zásobníky > Spojit.

Určení vlastního názvu typu papíru

Pokud je tiskárna připojená k síti, můžete využít zabudovaný webový server, abyste pro každý vlastní typ papíru zvolili jiný název než Vlastní typ [x].

 1. Zadejte do pole adresy ve webovém prohlížeči adresu IP tiskárny.

  Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete provést následující akce:
  • Adresu IP zobrazit na ovládacím panelu tiskárny v sekci TCP/IP pod nabídkou Sítě/porty.

  • Vytiskněte stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP tiskárny v sekci TCP/IP.

 2. Klepněte na položku Nastavení > Nabídka Papír > Vlastní název > zadejte název > Odeslat.

  Poznámka: Tento vlastní název nahradí název Vlastní typ [x] v nabídkách vlastních typů, formátů papírů a typů papírů.
 3. Klepněte na položku Vlastní typy > vyberte typ papíru > Odeslat.

Přiřazení názvu vlastnímu typu papíru

 1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  The menu icon > Nabídka Papír > Formát/Typ papíru

 2. Zvolte číslo zásobníku nebo možnost „Typ univerzálního podavače“.

 3. Dotýkejte se šipky vlevo nebo vpravo, dokud se neobjeví Vlastní typ [x] nebo jiný vlastní název.

 4. Dotkněte se tlačítka the submit button=.

Konfigurace vlastního názvu

Pokud je tiskárna připojená k síti, můžete využít zabudovaný webový server, abyste pro každý vlastní typ papíru zvolili jiný název než Vlastní typ [x].

 1. Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče.

  Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete provést následující akce:
  • Adresu IP zobrazit na ovládacím panelu tiskárny v sekci TCP/IP pod nabídkou Sítě/porty.

  • Vytiskněte stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP tiskárny v sekci TCP/IP.

 2. Klepněte na položky Nastavení > Nabídka Papír > Vlastní typy > vyberte vlastní název, který chcete konfigurovat > vyberte typ papíru nebo speciálního média > Odeslat.