Řešení problémů s příslušenstvím

Příslušenství nepracuje správně nebo se po nainstalování vypne

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Resetujte tiskárnu

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.


Zkontrolujte, zda je volitelný doplněk připojen k tiskárně.

  1. Vypněte tiskárnu pomocí vypínače.

  2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

  3. Zkontrolujte propojení mezi příslušenstvím a tiskárnou.


Zkontrolujte, zda je příslušenství správně nainstalované.

Vytiskněte stránku nastavení nabídek a zkontrolujte, jestli je příslušenství uvedeno v seznamu instalovaných doplňků. Pokud příslušenství není uvedeno, nainstalujte je znovu. Více informací naleznete v materiálech pro instalaci hardwaru dodaných spolu s volitelným příslušenstvím nebo na stránce s pokyny pro volitelné příslušenství na adrese www.lexmark.com.


Zkontrolujte, zda je volitelný doplněk vybraný.

Volitelné příslušenství vyberete z počítače, z něhož právě tisknete.

Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Potíže se zásobníkem papíru

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda je správně vložen papír.

  1. Otevřete zásobník papíru.

  2. Zkontrolujte, zda papír nebyl nesprávně podán nebo zda nedošlo k uvíznutí.

  3. Zkontrolujte, že jsou vodítka nastavena podle okrajů papíru.

  4. Zkontrolujte, zda lze zásobník papíru správně zavřít.


Resetujte tiskárnu.

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a poté ji znovu zapněte.


Zkontrolujte, zda je zásobník papíru správně nainstalovaný.

Je-li zásobník papíru uveden na stránce nastavení nabídek, ale dochází k uvíznutí, když papír vstupuje do zásobníku nebo jej opouští, zásobník možná není správně nainstalovaný. Znovu nainstalujte zásobník papíru. Více informací naleznete v materiálech pro instalaci hardwaru dodaných se zásobníkem papíru, nebo na stránce http://support.lexmark.com zobrazte návod k použití pro zásobník papíru.

Potíže se zásobníkem na 2000 listů

Zkontrolujte připojení zásobníku.

Zkontrolujte, zda je zásobník na 2000 listů správně připojený k tiskárně.


Vložte papír.

Je-li zásobník prázdný, založte do něho papír.


Odstraňte jakýkoli uvíznutý papír.

Otevřete boční dvířka zásobníku nebo podavače a vyjměte uvíznutý papír.


Předejděte uvíznutí papíru.

Paměťová karta

Zkontrolujte, zda je paměťová karta pevně připojena k systémové desce tiskárny.

Nebyla rozpoznána paměťová karta flash

Zkontrolujte, zda je paměťová karta pevně připojena k systémové desce tiskárny.

Nebyl rozpoznán pevný disk tiskárny

Zkontrolujte, zda je pevný disk tiskárny správně připojený k systémové desce tiskárny.

Port Internal Solutions Port nefunguje správně

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte připojení portu ISP (Internal Solutions Port).

Zkontrolujte, zda je port ISP správně připojený k systémové desce tiskárny.


Zkontrolujte kabel.

Ujistěte se, že používáte správný kabel a že je tento kabel bezpečně připojený k portu ISP.


Ujistěte se, že je správně nakonfigurován síťový software.

Informace o instalaci softwaru pro síťový tisk naleznete v Síťové příručce na disku CD Software and Documentation.

Interní tiskový server nefunguje správně

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte připojení tiskového serveru


Ujistěte se, že je správně nakonfigurován síťový software.

Další informace o instalaci softwaru pro síťový tisk naleznete následujícím postupem:

  1. Otevřete disk CD Software and Documentation.

  2. Klepněte na položku Additional.

  3. V seznamu publikací na disku vyberte dokument Síťová příručka.

Karta rozhraní USB/paralelního rozhraní nefunguje správně

Zkontrolujte připojení karty USB/paralelního rozhraní.

Zkontrolujte, zda je karta USB/paralelního rozhraní bezpečně připojena k systémové desce tiskárny.


Zkontrolujte kabel.

Ujistěte se, že používáte správný kabel a že je tento kabel bezpečně připojený.