Instalace hardwarových součástí

Pořadí instalace

ikona výstrahy nebezpečí převrácení VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor anebo více než jedno vstupní zařízení, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.
ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Hmotnost tiskárny přesahuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení jsou třeba nejméně dva zkušení pracovníci.

Nainstalujte tiskárnu a všechny zakoupené volitelné zásobníky nebo dokončovací schránky, a to v následujícím pořadí:

Použití modulu s jedním zásobníkem
Použití modulu se třemi zásobníky
Použití modulu s tandemovými zásobníky

Informace o instalaci modulu s jedním zásobníkem, modulu se třemi zásobníky, modulu s tandemovými zásobníky, vysokokapacitního podavače nebo o jakékoli dokončovací schránce naleznete v dokumentaci dodané spolu s volitelným doplňkem.

Instalace doplňkových zásobníků

Tiskárna podporuje tyto doplňkové zásobníky:

 1. Vybalte doplňkový zásobník a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

 2. Umístěte zásobník poblíž tiskárny.

 3. Vypněte tiskárnu.

 4. Vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a usaďte tiskárnu na místo.

  optional input

  1

  Modul s jedním zásobníkem

  2

  Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů


  1

  Modul se třemi zásobníky

  2

  Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů


  1

  Modul s tandemovými zásobníky

  2

  Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů


 5. Znovu zapněte tiskárnu.

 6. Nastavte software tiskárny tak, aby rozpoznal doplňkový zásobník. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.