CS310 Series ja CS317

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tietoja tulostimesta

Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Embedded Web Server -palvelun käyttäminen

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Paperilajin ja -koon määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Valinnaisen 250 arkin lokeron täyttäminen

Valinnaisen 650 arkin kaksoislokeron täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttö

Käsinsyöttölokeron täyttäminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Erikoismateriaalien käyttäminen

Paperiohjeet

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Menus (Valikot) -luettelo

Tarvikkeet-valikko

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Ohje-valikko

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen suojaaminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen ylläpito

Tulostimen puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Jäljellä olevien sivujen arvioitu määrä

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Etäkäyttöpaneelin käytön aloittaminen

Raporttien tarkasteleminen

Tarvikeilmoitusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelun kautta

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Oletusasetusten palauttaminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos vakiolokerossa

Paperitukos etuluukussa

Paperitukos lokeroissa

Paperitukos käsinsyöttöaukossa

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Käyttöoikeustiedote

Emissiotaso

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Información de la energía de México

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus