Umrežavanje

Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Korišćenje kontrolne table
 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 3. Napomena: Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.
Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant
 1. U zavisnosti od mobilnog uređaja, preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz Google PlayTM prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.

 2. U zavisnosti od modela štampača, uradite jedno od sledećeg:

  • Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača.

  • Sa kontrolne table dođite do stavke:

   dugme meni > Mreža portovi > dugme za biranje > Bežično > dugme za biranje > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > dugme za biranje

   Pratite uputstva na ekranu da biste pregledali ID štampača.

  • Napomena: ID štampača je SSID bežične mreže štampača.
 3. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.

  Napomena: Ako je potrebno, dajte dozvole.
 4. Dodirnite Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke.

 5. Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

 6. Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite Podešavanje Wi-Fi mreže

 7. Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

 8. Dodirnite Gotovo.

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta
 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)
 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

 3. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

  Napomene:

  • Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 4. Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

 5. Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Prije povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sledeće:

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct
 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.

 3. Odaberite SSID štampača.

 4. Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze
 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite SSID štampača.

  Napomena: Niz DIRECT-xy (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.
 3. Unesite PSK.

  Napomena: PSK je lozinka.

Napomene:

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
 1. Sa kontrolne table štampača izaberite:

  Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Pratite uputstva na ekranu.

Provera mogućnosti povezivanja štampača

 1. Odštampajte stranicu za podešavanje mreže.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica za podešavanje mreže

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

 2. Proverite prvi odeljak stanice i potvrdite da je status „povezano“.

  Ako je status „nije povezano“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.