Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

Instaliranje softvera štampača

Napomene:

 1. Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

  • Sa priloženog CD medija sa softverom.

  • Posetite lokaciju http://support.lexmark.com, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.

 2. Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera.

 3. Nađite fleš datoteku.

 4. Kliknite na Otpremi.

Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Sa Embedded Web Server-a kliknite na Izvezi konfiguraciju ili Uvezi konfiguraciju.

 3. Pratite uputstva na ekranu.

 4. Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

  1. Kliknite na Aplikacije > ozaberite aplikaciju > Konfiguriši.

  2. Kliknite na Izvezi ili Uvezi.

Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

Za korisnike operativnog sistema Windows

 1. Otvorite fasciklu Štampači.

 2. Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite Svojstva štampača.

  • Za starije verzije izaberite Svojstva.

 3. Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite Ažuriraj sada – pitaj štampač.

 4. Primenite promene.

Za korisnike Macintosh računara

 1. U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite Opcije i potrošni materijal.

 2. Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.

 3. Primenite promene.